Industri

Publiseringsdato: 14.okt.2019 05:54:22

PLAN: Prosjektstart hausten 2020. Raufoss og ein industristad på Vestlandet.

Nærare informasjon kjem fyrst på netsida www.memoar.no/industri

Kontaktperson i Memoar: Inger Christine Arstad - epost: ice@memoar.no

Prosjektnettside: www.memoar.no/industri

Bjørn og ICe tar del i Seminar om industridomukementasjon på Norsk Teknisk Museum som ledd i oppbygginga av delprosjekt Industgri.

Bygge vidare på:

"Vendepunkt 1975" - Nikkelverket og Industri Energi,

Arbeiderbevegelsens Arkiv i Telemark - Herøya

Raufoss

Norsk Industriarbeidermuseum

Tingvoll Museum / Tekstilindustri (www.memoar.no/tingvoll)

Orkla Industrimuseum