Raufoss

Memoar har valgt Raufoss som pilotsted til «Folkeverksted for muntlig industri-dokumentasjon».

I dag er det over 3000 arbeidsplasser knytta til industrien på Raufoss. Frivillige i fabrikkmiljøet på Raufoss og Historisk senter inne i fabrikken, har lagt ned et stort arbeide for ta vare på historia.

Innlandet har sterke tradisjoner i historiefortelling og det er allerede samlet inn både stubber og laget serier med intervju hos Totenradioen. Raufoss Industrihistoriske samlinger AS eier gjenstander og arkiv.

Nå vil Mjøsmuseet være med og ta ansvaret for å løfte fram historia om storindustrien i Innlandet. Sammen med ildsjeler, kommunen og industriparken, jobber Mjøsmuseet med å etablere et Industrimuseum på Raufoss.

Samarbeidet med Memoar og muntlig historie for alle, vil gjøre det mulig å løfte museet til et senter for muntlig historie i innlandet.

Opplandsarkivet, historielag og grupper av frivillige er positive til satsinga på muntlig historie. Gjennom fortellinger som allerede er samlet inn i prosjektet, skal ideen om Innlandets senter for muntlig historie formidles i en utstilling til sommeren.

Inger Christine Årstad fra Mjøsmuseet jobber hos Memoar for å bidra til satsinga.

Memoarprosjektet “Folkeverksted for industridokumentasjon” pågår i 2020 og 2021. Målet er samling, dokumentering og formidling av 40 livsløpsintervju frå to ulike industreistader i Noreg, Raufoss og ein industrikommune på Sør- eller Vestlandet.


Vi skal arbeide med fire intervjuformer:

1) kortintervju i studiorigg som står over tid i bibliotek, museum el.l.,

2) Oppsøkande intervju, oftast heime hos forteljaren,

3) Forteljarverkstad kombinert med praksis, f.eks. bedriftsbesøk eller demonstrasjon av arbeidsprosess,

4) Forteljarkveldar, medlemsmøter etc med publikum.

Fase 1- Raufoss (Finansiert av Kulturrådet):

I løpet av 2020 skal det etablerast eit nytt industrimuseum på Raufoss. Det er eit bygg på Raufoss Fabrikker som skal byggast om. Fyrste ombyggingstrinn skal vera ferdig i juni 2020, og fyrste utstilling i det nye museet skal opne i desember. Det er stor interesse for å gjera munnleg historie til eit satsingsområde for dette museet, og derfor bør vi konsentrera oss om å bruka desse ressursane der.

 • Fyrsteutkast arbeidsplan (april 2020):

  • Mai: Innkjøp av teknikk til fast studiorigg i det nye industrimuseet på Raufoss. Trening.

  • Juni: Installering av studio. Utval av forteljarar og planlegging av konkrete arr.

  • August: Konkrete avtalar med forteljarar

  • September: Intervjuopptak - Produksjonshistorie “Vendepunkt 1975”

  • September: Folkeverkstad 1 - kortintervju i studio Raufoss industrimuseum.

  • September: Kurs for frivillige intervjuarar og loggarar på Raufoss (MHA)

  • September-oktober: Logging og publisering av intervju

  • Oktober: Folkeverkstad 2 - Forteljarkveld i Raufoss industrimuseum eller Fyrverkeriet

  • November: Logging og produksjon av munnleg materiale til industrimuseum,

  • November: Artikkel eller videoreportasje om Folkeverkstad som metode i industridokumentasjon.

  • November: Artikkel (fagfellevurdert) om munnleg historie som industridokumentasjon på Raufoss.

  • Desember: Opning av museumsutstilling 01, Raufoss Ind.museum.

  • Desember: Sluttrapport Fase 1

Kontaktpersonar:

Inter Christine Årstad, Mjøsmuseet

Bjørn Enes, Memoar

Hans Jakob Ågotnes, Universitetet i Bergen


PROSJEKTSIDER:

Industri

Prosjekt 2020

Nikkelverket

Herøya

Raufoss

Budsjett/rekneskap