Lokalhistoriske innsamlingarMemoar stareta opp i Bergen i 2015, men utvikla seg raskt til ein organisasjon med kontaktnett over heile landet. Me vil gjerne ha kontakt med nye samarbeidspartnarar - både forteljarar, intervjuarar og personar som kan vera med på dokumentasjonsarbeid og redigering, lag, foreingar, institusjonar og bedrifter som deler vårt engasjement for å ta vare på mnunnlege versjonar av forteljinga om vår tid. Så sant me finn samarbeidspartnarar og / eller eldsjeler, er me gjerne med på å starta opp lokalhistoriske intervjuinnsamlingar.

Dette er nokre av dei som alt er i gang:


http://krafttak.memoar.no
http://nordhordland.memoar.no
http://sund.memoar.no
http://voss.memoar.no
http://www.memoar.no/tingvoll