Ernst Reiten Skage

Publiseringsdato: 27.okt.2019 08:59:21

Ernst Reiten Skage ble født av norsk mor og tysk far i 1944 og vokste opp hos besteforeldrene på et småbruk i Kvikne, helt nord i Hedmark. Her fikk han merke stemplet som "tyskerunge", med mye mobbing.

Som 14-åring flyttet han til moren og stefaren i Bergen og dro snart til sjøs. Det var i byssa han ville være, og han begynte da også som byssegutt, men skulle siden ta både kokke- og stuertskolen.

Skage forteller livlig om livet til sjøs og i havnene. Etter mange år på båt gikk han inn i hotell- og restaurantbransjen, først i hjembygda, siden i USA. Restauranten han drev i Minnesota, ble kjempepopulær. Men så var det dette med arbeidstillatelsen, da....

Opptakene ble gjort 31.01. og 15.02.2017, og intervjuer var Bjørn Enes. Dokumentasjonsarbeidet er gjort av Siri Lindstad.

Stikkord om innhaldet i intervjuet:

(Tala til venstre er tidskodar - minutt og sekund frå start. Blå tidskodar er klikkbare.

Du kan laga eigne peikarar ved å erstatta minutt (m) og sekund (s) i denne nettadressa:

https://vimeo.com/230136090#t=1h1m20s )