Lars Vendelboe Tvete

Publiseringsdato: 11.nov.2019 10:39:12

Intervju: Bjørn Enes/ logg: Barbro Matre

Stikkord om innhaldet i intervjuet:

(Tala til venstre er tidskodar - minutt og sekund frå start. Blå tidskodar er klikkbare.

Du kan laga eigne peikarar ved å erstatta minutt (m) og sekund (s) i denne nettadressa:

https://vimeo.com/392908574#t=1h35m40s)