Liv Heggelund Aas

Publiseringsdato: 11.nov.2019 10:39:12

Liv Heggelund Aas (f. 1933) fra Hammerfest forteller hvordan det var å vokse opp under krigen, og brakketiden etterpå. “Vi forsto jo ikke alvoret”, sier hun, og beskriver sin barndom som spennende. Hun kom fra et musikalsk hjem. Faren spilte flygel, og hennes farfar var organist. Liv og storebroren hennes måtte stadig pumpe belgen til orgelet når han skulle spille. Faren hennes var også motstandsmann. Som lege var han velstående nok til å eie en amerikansk grammofonspiller, og denne hadde innebygget radio hvor han kunne lytte til London. Han arrangerte musikkvelder, og der var radioen populær. Dette klarte han å komme seg unna med.

Familien ble evakuert i 1944 og havnet i Oslo, hvor de hadde slektninger. Da krigen var over bar det nordover igjen, og brakketiden tok til. Liv forteller om de forskjellige kårene folk levde i, men også den store innsatsen som ble gjort for å danne fellesskap; om revyer, teater, visesangere og mer. Hun gikk på gymnas i Alta, hvor hun traff sin fremtidige ektemann. Etter gymnaset sto Oslo handelsgym for tur, hvor hun tok sekretærutdannelse. Hun fikk jobb på Hauans materialhandel i Hammerfest, og jobbet der for resten av sitt arbeidsliv. I dag er Liv glad for å se hvordan byen har blitt bygd opp igjen, og for at byen holder fin og levende.

Intervju: Audun Kjus/ Logg: Jonas S. Rudjord.

Stikkord om innhaldet i intervjuet:

(Tala til venstre er tidskodar - minutt og sekund frå start. Blå tidskodar er klikkbare.

Du kan laga eigne peikarar ved å erstatta minutt (m) og sekund (s) i denne nettadressa:

https://vimeo.com/358595357#t=35m40s)