Anne Marie Johannessen

Publiseringsdato: 11.nov.2019 10:39:12

Ingrid Marie Johannesen (f. 1938) kom til verden i Hammerfest, og vokste opp i Kvalsund. Da Finnmark skulle evakueres mot slutten av krigen, var hun eldst i søskenflokken, og moren var høygravid. Familien ble fraktet sørover med båt og tog, og endte opp på en gård på Inderøy i Nord-Trøndelag. Det skulle gå 21 måneder fra de dro til de fikk komme tilbake.

Da hun ble eldre tok Ingrid Marie hyre som messepike på en båt. Her fikk hun egne erfaringer, og fikk høre om andres. En gammel sjømann fra Haugesund var på sin siste tur. Han hadde seilt mesteparten av sitt liv, og overlevd torpedering i begge verdenskrigene. Ingrid Marie visste at han hadde drikkeproblemer, og hun sørget for å gjemme unna mat på lugaren hans, slik at han kunne få i seg noe spisbart når det sto på som verst.

Etter sjøfarten stiftet hun selv familie på østlandet, og på sine eldre dager har hun flyttet tilbake til Hammerfest.

Intervju: Bjørn Enes/ logg: Jonas S. Rudjord

Stikkord om innhaldet i intervjuet:

(Tala til venstre er tidskodar - minutt og sekund frå start. Blå tidskodar er klikkbare.

Du kan laga eigne peikarar ved å erstatta minutt (m) og sekund (s) i denne nettadressa:

https://vimeo.com/358595357#t=35m40s)