Anne Monsen

Publiseringsdato: 11.nov.2019 10:39:12

Anne Monsen (f. 1942) er datter av en feier og en syerske. Moren hadde et talent for tekstilarbeid, og dette har gått i arv til Anne og hennes videreførelse av slekten. Hun valgte å utdanne seg til kontorarbeid, og som 18 åring dro hun til Trondheim for å gå på Handelsskolen. Trondheim var også første stopp da familien hennes ble evakuert. Hun hadde en tante der som de bodde hos. Dessverre måtte de videre, og da gikk veien til Skjåk, hvor vinternettene kunne bli så kalde at soveteppet frøs fast i veggen. Moren til Anne hadde vært veldig nervøs under krigen. Flere av hennes slektninger var motstandsfolk som hadde blitt tatt til fange, og dessuten var hun av jødisk avstamning, noe som var synlig. Heldigvis var det gode folk de hadde havnet hos. Da de fikk reise nordover igjen, var alt brent. Selv om de ikke fikk lov, så lette Anne og broren hennes etter eiendeler som hadde overlevd ilden. Hun fant en sølvskje, som hun har tatt vare på.

Intervju: Line Esborg/ logg: Jonas S. Rudjord.

Stikkord om innhaldet i intervjuet:

(Tala til venstre er tidskodar - minutt og sekund frå start. Blå tidskodar er klikkbare.

Du kan laga eigne peikarar ved å erstatta minutt (m) og sekund (s) i denne nettadressa:

https://vimeo.com/358595357#t=35m40s)