Nye stemmer

Vestnorsk utvandringssenter

Museet Vestnorsk Utvandringssenter i Nordhordland ønskjer å sjå dagens migrasjon i lys av norsk emigrasjonshistorie. Prosjektet går ut på å bruke samlinga av bygningar som kjem frå Amerika til dette. Samlinga representerer ulike delar av samfunnetreligion, kultur, skule, helsevesen, lov og rett, og bustadar. Oppdraget med å finne nye stemmer til samlinga er Mangfaldsredaksjonen som får.

MANGFALDS-REDAKSJONEN

Redaksjonen er på veg til å etablerast hausten 2022. Dei vil få oppdrag i å finne personer som vil fortelle og gjere muntlig historie -intervju. Vi i Memoar jobber for å utvikle prosjekt som vil trenge frilanser.e

VEstnorsk utvandringssenter

"Eit friluftsmuseum med bygningar sett opp av norskamerikanarar i USA og flytta til Noreg." "Vi fortel om den store norske utvandringa til Amerika, og om utvandring, innvandring og kulturmøte i vår eiga tid."

Mangfolds-nettverket

Memoar og Vestnorsk Utvandringssenter er del av Kulturrådet og Oslo museum sitt nettverk for kulturelt mangfald og minoriteter. Våren 2022 var vi på møte med nettverket.