http://mitt.memoar.no

Har du tenkt å formidla livshistoria og livserfaringane dine
 - i bokform eller på annan måte?
Våren 2018 startar Memoar det fyrste "forteljarkurs for vaksne" i Bergen.
Det har som siktemål å hjelpa folk i gang med å fortelja - skriftleg, munnleg eller digitalt. Eller kombinasjonar.       Les meir på Mitt.Memoar.no

Sjoefart.Memoar.no

 • Per Gustav Steimler - Del 2 I oktober 2015 fortalde Per Gustav Steimler om sitt liv i handelsflåten, frå fyrstereisa i 1962 til han gjekk over til forsyningsskip i Nordsjøen i 1976. I dette opptaket frå ...
  Lagt inn 19. okt. 2017, 23:56 av Bjørn Enes
 • Bjørn Henning Stockmann 37 år gamle Bjørn Henning Stockmann er ikke helt sikker på hvorfor det ble sjøen for hans del. Men han tok i alle fall Bergen maritime skole etter ungdomsskolen og ...
  Lagt inn 23. sep. 2017, 00:11 av Bjørn Enes
 • Tom Grasbakken Tom Grasbakken hadde aldri sett havet da han som 15-åring mønstret på. Han vokste opp på et småbruk ved Lillehammer og dro ut som førstereisgutt fra Porsgrunn i 1955 ...
  Lagt inn 26. sep. 2017, 09:16 av Bjørn Enes
 • John Arne Hegg John Arne Hegg reiste ut som 15-åring i 1957. Han hadde aldri vore i tvil om at han ville bli sjømann, og gjekk rett frå Framhaldsskulen til si fyrste ...
  Lagt inn 25. mar. 2017, 02:42 av Bjørn Enes
Viser innlegg 1 - 4 av 16. Vis mer »

Industri.Memoar.no

 • Robert Alsaker Robert Alsaker kom frå elektronikkverksemda NERA i Bergen til jobb som rasjonaliseringsingeniør på Falconbridge i juli 1964. Han begynte med metodestudier i vedlikehaldsavdelingane (MTM-systemet). Året etter kjøpte fabrikken det ...
  Lagt inn 24. okt. 2016, 13:23 av Bjørn Enes
 • Olav Erik Sørensen Olav Erik Sørensen fekk dimme før tida av di han hadde fått jobb på Falconbridge i juni 1972. Der blei han verande arbeidslivet ut. Han vart skiftarbeidar - alltid på B ...
  Lagt inn 2. mar. 2017, 01:37 av Bjørn Enes
 • Øyvind Hushovd Øyvind Hushovd kom rett frå Handelshøgskolen til rekneskapsavdelinga på Falconbridge i 1974. Han teiknar eit ganske dramatisk bilete av industrien sin situasjon på 1970-talet: Inflasjon, auka lønskostnader og kraftpris ...
  Lagt inn 24. okt. 2016, 09:58 av Bjørn Enes
Viser innlegg 1 - 3 av 10. Vis mer »

Motkultur.Memoar.no:

 • Tom Larsen Tom Larsen om STRILEDANS OG BYDANS på 60/70-talletJostein Saakvitne i samtale med Tom Larsen om hans unge dager i Bergen på 60/70-tallet. Tom gir en ...
  Lagt inn 18. apr. 2018, 03:37 av Bjørn Enes
 • Lars Ole Hafsmo Lars Ole Hafsmo har levd med musikk sidan han låg i mors liv, seier han. Men musikar vart han aldri. Han karakteriserar kvaliteten på eige gitarspel og visekunst som middels ...
  Lagt inn 24. okt. 2016, 09:45 av Bjørn Enes
 • Kaj Skagen Kaj Skagen er forfattar, i dag busett i Bergen. Han var ein av dei sentrale personane innanfor det motkulturelle, anarkistisk og antroposofisk inspirerte miljøet på 1960- og 70-talet. I ...
  Lagt inn 24. okt. 2016, 09:38 av Bjørn Enes
Viser innlegg 1 - 3 av 5. Vis mer »
https://docs.google.com/presentation/d/1zMDNNSuBTQhEihDQv-TrBoIsPFbmEgNOF2MzC0pxbcY/pub?start=false&loop=false&delayms=3000
http://voss.memoar.no

Krigsminne frå Voss:

Sund.Memoar.no:

 • Anna "Tinkel" Utne Anna Utne er bydame. Men heilt frå ho var seks år gamal, har ho vore ein del av nærmiljøet på Glesvær. Derfor har ho både utanfråblikket og innafråkunnskapane om Glesvær ...
  Lagt inn 23. nov. 2017, 06:48 av Bjørn Enes
 • Anna Jorunn (Kleppe) Bjorøy Anna Jorunn Bjorøy vaks opp på Kleppe, i eit lite hus med to systre, foreldra, besteforeldra, onkel og tante. Jentene måtte bera klårvatn frå elva kvar dag, til folkje og ...
  Lagt inn 29. jun. 2017, 23:10 av Bjørn Enes
 • Johannes Høyland Johannes Høyland vaks opp som sonen til jordmora, Ho arbeidde fyrst på Fjell, så Klokkarvik, Koparvik og Austevoll før dei flytta til Kalvaneset i Klokkarvik. Det var den 24. mai ...
  Lagt inn 28. jun. 2017, 23:03 av Bjørn Enes
Viser innlegg 1 - 3 av 3. Vis mer »

Bergen.Memoar.no

 • Grethe Sangolt Då Grethe Sangolt var 21 år, gjekk ho og venninnna Gunvor Håkonsen saman om å kjøpa ein scooter. Sommaren 1957 køyrde dei med den til Italia og Frankrike for å ...
  Lagt inn 2. jan. 2018, 04:46 av Bjørn Enes
 • Bjørn Helmich Pedersen Bjørn Helmich Pedersen ble født i 1924  og vokste opp på Nordnes i Bergen. Han var med i bydelens buekorps, men husker også lek og moro i gatesmugene i trehusbebyggelsen ...
  Lagt inn 22. okt. 2017, 13:31 av Bjørn Enes
 • Per Atle Holsen Per Atle Holsen vokste opp i Gimleveien med Christieparken som nærområde. Som barn under okkupasjonen er det særlig to hendelser som har gjort sterkt inntrykk; eksplosjonen på Vågen 20.april ...
  Lagt inn 11. sep. 2017, 06:18 av Bjørn Enes
Viser innlegg 1 - 3 av 14. Vis mer »

Askøy - sjølvbyggarane:

 • Dag Arne Danielsen Dag Arne Danielsen er bygningsingeniør av utdannelse. Han var nytilsatt ingeniør i Husbanken da han første gang kom i kontakt med Otto Høvig og hans Selvbyggerorganisasjon. I dette opptaket fra ...
  Lagt inn 13. nov. 2016, 10:42 av Bjørn Enes
 • Erik Ellertsen Memoar: Erik Ellertsen forteller her om sin deltakelse i Askøy Selvbyggerlag fra 1974 til 1979. I denne perioden la han ned over 1.500 timer som selvbygger, under opparbeidelsen av ...
  Lagt inn 14. nov. 2016, 04:14 av Bjørn Enes
Viser innlegg 1 - 2 av 2. Vis mer »

Støtt Memoar:

Støtt Memoar
http://nordhordland.memoar.no

Krigsminne frå Radøy:

Krigsminne frå Meland:

Framdrift.Memoar.no:

https://www.facebook.com/groups/memoar.no/

Nettverket vårt:

www.landslaget.org

http://www.kulturogtradisjon.no/
http://www.bsj.uib.no/wordpress/


http://www.visitvemork.no/
http://bergenbibliotek.no/

http://arbeidsarven.net/

http://norskfolkemuseum.no/NEG

https://www.hf.uio.no/ikos/tjenester/kunnskap/samlinger/norsk-folkeminnesamling/http://www.ohs.org.uk/

Dropp inn-studio i Bergen