Takk til alle som har vore med på årets Memoarkonferanse, både deltakarar og foredragshaldarar! Mange av foredraga er tilgjengeleg i opptak. Du finn dei på Memoarkonferansen si nettside.

https://sites.google.com/a/memoar.no/memoar/home/Konferanseplakat04-700.jpg


Memoar - norsk organisasjon for munnleg historie, arbeider med innsamling, dokumentasjon, bevaring og deling av munnleg kjeldemateriale og forteljingar om levd liv. Sjå meir her.

Samlingane


Ny forteljar?
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vQEdk-C4SD7u6-ARjxBKXXybVOXgsWPZdpBDiAtefBtUvFQQgVtWJrUhnDiilsLdfgTGNPwoQanuTRS/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.g7e3f66fa12_0_0

Undersider (2): Historikk Tamil