Gudbrandsdal

Samarbeidet mellom Memoar og Gudbrandsdalsmusea, Opplandsarkivet og historielag i Gudbrandsdal starta dsmed ei tre dagars kurs i Ringebu i dagane 19 - 22 februar 2020. Her er nokre biletglimt frå samlinga. Foto: Silje Fylkesnes:

Det fyrste intervjuet frå Gudbrandsdal var med Lars Vendelbo Tvete. Han ble intervjua av Bjørn Enes den 19/2-2020. 

Merk: Under sluttoppsummeringa på Ringebu kom det fram ynskje om ein praktisk manual for munnleg historie. Denne er nå under utvikling. 


Undersider (1): Lars Vendelbo Tvete
Comments