Tema:

Systematisk innsamlining, dokumentasjon, arkivering og publisering ar av munnleg historie foregår som regel i tematiske prosjekt. Slik organisering gjer det mogleg å involvere fleire frivillige og profesjonelle medarbeidarar og å utveksla kompetanse, f.eks. mellom mellom forskarar og personar med personleg erfaring frå prosjektområdet. 
<div>Memoar samarbeider gjerne med andre om å utvikla nye prosjekt.&nbsp;</div>
<div><br>
</div>
<div>Dette er prosjekt som er aktive no::</div>

http://Sjofart.Memoar.no
Industri
http://migrasjon.memoar.no
http:/tekstlab.memoar.no
http://krigsminne.memoar.no
Askøy
www.memoarkonferansen.no


https://memoar-framdrift.blogspot.no/

Motkultur
Comments