Sjøfart

Dette er ei side for munnleg historie (oral history) om norsk sjøfart. 
Sidan hausen 2015 har Memoar – norsk organisasjon for munnleg historie, Bergens Sjøfartsmuseum og Bergens Skipperforening samarbeidd om å samla inn, dokumentera og arkivera lange livshistorieintervju med sjøfolk og andre som er eller har vore knytta til norsk sjøfart. Når forteljarane er villige til å dela sine intervju også med samtida, vert dei publiserte her (sjå forteljarane). Elles vert dei lagra av Memoar og Bergens Sjøfartsmuseum. Frå vårhalvåret 2020 vert alt innsamla materiale avlevert til Norsk etnologisk gransking for "evighetslagring", gjennom www.minner.no

Publiserte intervju - 2019:

 • Erik Torsvik Erik Torsvik vart intervjua av Bjørn Enes i Studio 1 på Bergen off. Bibliotek den 30/10 2018. Intervjuet var ein del av prosjektet Sjofart.Memoar.no. Det handla i ...
  Lagt inn 13. jan. 2020, 05:38 av Barbro Matre
 • Trygve Horgen Trygve Horgen har gjennom livet vært arbeider og tillitsmann i skipsindustrien i Bergen. Han forteller med innsikt om teknikk og produksjon. Med et våkent blikk har han holdt øynene på ...
  Lagt inn 13. jan. 2020, 08:20 av Barbro Matre
 • Halle Thon Gundersen Halle Thon Gundersen vaks opp i ein familie som hadde sjøsport som hobby, og han bestemte seg tidleg for ein yrkesveg til sjøs. Som 16-.åring hadde ...
  Lagt inn 30. okt. 2019, 01:48 av Bjørn Enes
 • Helge Brudvik Helge Brudvik gjekk til sjøs som 17-åring, på MS Taranger, tilhøyrande  Westfal-Larsens rederi i Bergen. Den gjekk i Inter Ocean Line, mellom Europa og den amerikanske austkysten ...
  Lagt inn 27. okt. 2019, 14:42 av Bjørn Enes
 • Egil H. Røstvær Egil Hansen Røstvær fikk svært tidlig interesse for skip og sjølivet. Fra Rothaugen skole i Bergen hadde han panoramautsikt til havnen, som han og kameratene gjerne oppsøkte på fritiden. Fra ...
  Lagt inn 27. okt. 2019, 14:13 av Bjørn Enes
Viser innlegg 1 - 5 av 5. Vis mer »

Publiserte intervju - 2018:

 • Wengshoel Kjersti Selvik Wengshoel begynte i Stavangerske Dampskipsselskap i 1990, som vaskedame på ferja som den gongen gjekk mellom Lauvvik, Forsand og Oanes. Etterkvart løyste ho meir og meir av på ...
  Lagt inn 27. okt. 2019, 15:17 av Bjørn Enes
 • Eggum Fyrste sommarjobben til Arnhild Vada Eggum var på Hurtigruten. Ho tok gymnaset, og forsøkte seg eit år på hotell på Sunndalsøra. Men det var kjedelig. Ho ville til sjøs att ...
  Lagt inn 27. okt. 2019, 15:12 av Bjørn Enes
 • Ingebjørg Sæther Ingebjørg Sæther vart fødd i Sauda, og sjølv om store deler av oppveksten var i Vegårshei, var ho med familien attende til Sauda kvar einaste sommar. Det var også dit ...
  Lagt inn 27. okt. 2019, 14:52 av Bjørn Enes
Viser innlegg 1 - 3 av 3. Vis mer »

Publiserte intervju - 2017

 • Ernst Reiten Skage Ernst Reiten Skage ble født av norsk mor og tysk far i 1944 og vokste opp hos besteforeldrene på et småbruk i Kvikne, helt nord i Hedmark. Her fikk han ...
  Lagt inn 27. okt. 2019, 02:01 av Bjørn Enes
 • Per Gustav Steimler - Del 2 I oktober 2015 fortalde Per Gustav Steimler om sitt liv i handelsflåten, frå fyrstereisa i 1962 til han gjekk over til forsyningsskip i Nordsjøen i 1976.  I dette opptaket frå ...
  Lagt inn 27. okt. 2019, 02:12 av Bjørn Enes
 • Bjørn Henning Stockmann 37 år gamle Bjørn Henning Stockmann er ikke helt sikker på hvorfor det ble sjøen for hans del. Men han tok i alle fall Bergen maritime skole etter ungdomsskolen og ...
  Lagt inn 27. okt. 2019, 02:14 av Bjørn Enes
 • Tom Grasbakken Tom Grasbakken hadde aldri sett havet da han som 15-åring mønstret på. Han vokste opp på et småbruk ved Lillehammer og dro ut som førstereisgutt fra Porsgrunn i 1955 ...
  Lagt inn 27. okt. 2019, 01:47 av Bjørn Enes
 • John Arne Hegg John Arne Hegg reiste ut som 15-åring i 1957. Han hadde aldri vore i tvil om at han ville bli sjømann, og gjekk rett frå Framhaldsskulen til si fyrste ...
  Lagt inn 27. okt. 2019, 01:42 av Bjørn Enes
 • Edmund Hellman Edmund Hellman hadde knapt sett sjøen då han bestemte seg for å ta eit firemånaders kurs på Risøy Folkehøgskule for sjøfolk i 1954. Fire månader seinare fekk han si fyrste ...
  Lagt inn 27. okt. 2019, 01:34 av Bjørn Enes
 • Nils Audun Mugaas Vassenden Vassenden vaks opp i Klokkarvik på Sotra, der mineleggaren KNM Tyr var stasjonert då det nærma seg krigsutbrotet. Han vart kjend med styrmannen ombord, og var augevitne til deler av ...
  Lagt inn 27. okt. 2019, 01:27 av Bjørn Enes
Viser innlegg 1 - 7 av 7. Vis mer »

Publiserte intervju - 2015 og 2016

 • Sigurd Skagen Sigurd Skagen syrgde for å få tatt realskulen før han gjekk til sjøs som messegutt i 1953. Det var ikkje i byssa han ville, og etter tre månader fekk han ...
  Lagt inn 8. okt. 2019, 14:37 av Bjørn Enes
 • Olav Vindedal Olav Vindedal sigla som telegrafist i fem år før han begynte på mannskapskontoret hos Hilmar Reksten i 1962. Der avanserte han etter kvart til personaldirektør. Han var med Reksten til ...
  Lagt inn 8. okt. 2019, 14:34 av Bjørn Enes
 • Gustav Jørgen Myklebust Det mest dramatiske i Myklebust si forteljing må vere kollisjonen då hans båt, MS "Jalanta" (Anders Jahre) vart delt i to av cruisedamparen "Constitution" i tett tåke i East River ...
  Lagt inn 27. okt. 2019, 14:31 av Bjørn Enes
 • Ludvig Myrland - om sjøfart Sjå også:Ludvig Myrland har fortald meir i prosjektet www.memoar.no/bergen - både om sitt sjømannsliv og livet elles.  Gå til intervjuet frå 29/7 2017, I dette opptaket ...
  Lagt inn 13. feb. 2020, 02:00 av Bjørn Enes
 • Strand Paal Strand reiste til sjøs 15 år gammal i 1961, og blei verande sjømann heilt til 2006. Han seilte både på dekk og i maskin, som dekksgutt, motormann, maskinassistent, båtsmann ...
  Lagt inn 8. okt. 2019, 14:10 av Bjørn Enes
 • Næss Ole Christian Næss reiste ut som styrmannsaspirant hos Wilhelmsen i 1968. Det var ein heilt ny måte å reise ut på, som vart introdusert på same tid som dei store ...
  Lagt inn 8. okt. 2019, 14:04 av Bjørn Enes
 • Drange Håkon Drange var 16 år då krigen slutta. Det var vekebladet "Skib O' Hoi" som planta lysta til sjølivet i han. Men han måtte vente til han var 18 før ...
  Lagt inn 8. okt. 2019, 14:06 av Bjørn Enes
 • Per Gustav Steimler Per Gustav Steimler reiste ut alt som 15-åring, i sommarjobb på Hurtigruten, året etter,  juni 1962 reiste han for godt. Han skofta dei tre siste dagane av ungdomsskulen for ...
  Lagt inn 6. okt. 2019, 01:33 av Bjørn Enes
 • Audun Trygve Olsen Audun Trygve Olsen er pensjonert sjømann. Han reiste ut fyrste gong som dekksgut i 1967. Han var då 18 år gamal, båten heitte MT"Vinga" - ein solventtankar frå Mowinkel rederi ...
  Lagt inn 6. okt. 2019, 01:30 av Bjørn Enes
 • Bjørn Haave Bjørn Haave er sjømann fra Tønsberg. Faren og flere i familien var hvalfangere, men det frista ikke unge Bjørn. Alt da han var ti år gamal bestemte han seg for ...
  Lagt inn 6. okt. 2019, 01:32 av Bjørn Enes
Viser innlegg 1 - 10 av 10. Vis mer »

I oktober 2015 
starta innsamlinga av munnleg sjøfartshistorie på Vestlandet. Det vart tidleg eit sam-arbeid mellom Memoar, Bergens Skipperforening 
og Bergens Sjøfartsmuseum. I starten vart alle intervjuopptak gjort med publikum i museet. 

Frå desember 2016 har me flytta intervjuopptaka til studio i Bergen offentlege bibliotek. I staden samlar me fleire forteljarar som alt har blitt intervjua i studio, til panelsamtalar i museet to gonger i året: 

Minneopptaka er forteljaren sin eigendom. Kvar forteljar vert oppmoda om å dele (publisere) forteljingane sine. Etter kvart som dei gjer det, vil forteljingane bli publiserte her. Memoar lagar også ei eiga side for kvar forteljar, der dei kan legge mer innhald, fleire opptak, fotografi, artiklar etc, 

Adressa til desse sidene står som "Les meir" under kvar video. 

Ta gjerne kontakt for å avtale minneopptak: Post@memoar.no   

Ver OBS på at også Folkemuseet/Norsk etnologisk gransking samlar minnetekstar frå sjøfolk - sjå  Folkemuseet sine sider.