Sjøfart

12. mai 2019: Nytt forteljarpanel på Bergens Sjøfartsmuseum

Søndag 12. mai 2019  møttest fem veteranar frå norsk og internasjonal cruisefart til samtale om denne delen av nyare sjøfartshistorie.  Dei var alle tidlegare intervjua i serien som 
Bergens Sjøfartsmuseum, Bergens Skipperforening og Memoar arbeider med for å samle munnleg kjeldemateriale om nyare sjøfartshistorie. Samtaleleiar var Bjørn Enes frå Memoar.

DY "Meteor" var fyrste cruiseskip i Bergenske Dampskibsselskap - frå 1921.


Dei fem var:
Arnhild Vada Eggum, purser, fartstid bl.a. frå Hurtigruten  
Sigurd Skagen, sjøkaptein, fartstid bl.a. frå Den norske amerikalinje 
Per Gustav Steimler, sjøkaptein, fartstid frå bl.a. "Lindblad Explorer"
- Halle Thon Gundersen, sjøkaptein, fartstid bl.a. frå SS "Norway" 
(Der videoen er sperra med passord avventar vi publiseringsgodkjenning frå forteljaren) 
Dette er ei side for munnleg historie (oral history) om norsk sjøfart. 
Sidan hausen 2015 har Memoar – norsk orgtanisasjon for munnleg historie, Bergens Sjøfartsmuseum og Bergens Skipperforening samarbeidd om å samla inn, dokumentera og arkivera lange livshistorieintervju med sjøfolk og andre som er eller har vore knytta til norsk sjøfart. Når forteljarane er villige til å dela sine intervju også med samtida, vert dei publiserte her (sjå forteljarane). Elles vert dei lagra av Memoar og Bergens Sjøfartsmuseum, og når eit norsk offentleg arkiv er klar til å ta imot munnleg kjeldemateriale i form av dokumentert video, vil materialet bli avlevert der.

I oktober 2015 
starta innsamlinga av munnleg sjøfartshistorie på Vestlandet. Det vart tidleg eit sam-arbeid mellom Memoar, Bergens Skipperforening 
og Bergens Sjøfartsmuseum. I starten vart alle intervjuopptak gjort med publikum i museet. 

Frå desember 2016 har me flytt intervjuopptaka til studio i Bergen offentlege bibliotek. I staden samlar me fleire forteljarar som alt har blitt intervjua i studio, til panelsamtalar i museet to gonger i året: 
Sist publiserte intervju - 2019:

Sist publiserte intervju - 2018:

2015 og 2016:

 • Sigurd Skagen Sigurd Skagen syrgde for å få tatt realskulen før han gjekk til sjøs som messegutt i 1953. Det var ikkje i byssa han ville, og etter tre månader fekk han ...
  Lagt inn 8. okt. 2019, 14:37 av Bjørn Enes
 • Olav Vindedal Olav Vindedal sigla som telegrafist i fem år før han begynte på mannskapskontoret hos Hilmar Reksten i 1962. Der avanserte han etter kvart til personaldirektør. Han var med Reksten til ...
  Lagt inn 8. okt. 2019, 14:34 av Bjørn Enes
 • Gustav Jørgen Myklebust Det mest dramatiske i Myklebust si forteljing må vere kollisjonen då hans båt, MS "Jalanta" (Anders Jahre) vart delt i to av cruisedamparen "Constitution" i tett tåke i East River ...
  Lagt inn 8. okt. 2019, 14:28 av Bjørn Enes
 • Ludvig Myrland I dette opptaket fortel Ludvig Myrland om barndom i slutten av dei harde trettiåra, oppvekst under krigen i Svaneviken på Minde, lysta på sjølivet i dei fyrste etterkrigsåra, fyrstereisa som ...
  Lagt inn 10. okt. 2019, 02:20 av Bjørn Enes
 • Strand Paal Strand reiste til sjøs 15 år gammal i 1961, og blei verande sjømann heilt til 2006. Han seilte både på dekk og i maskin, som dekksgutt, motormann, maskinassistent, båtsmann ...
  Lagt inn 8. okt. 2019, 14:10 av Bjørn Enes
 • Næss Ole Christian Næss reiste ut som styrmannsaspirant hos Wilhelmsen i 1968. Det var ein heilt ny måte å reise ut på, som vart introdusert på same tid som dei store ...
  Lagt inn 8. okt. 2019, 14:04 av Bjørn Enes
 • Drange Håkon Drange var 16 år då krigen slutta. Det var vekebladet "Skib O' Hoi" som planta lysta til sjølivet i han. Men han måtte vente til han var 18 før ...
  Lagt inn 8. okt. 2019, 14:06 av Bjørn Enes
 • Per Gustav Steimler Per Gustav Steimler reiste ut alt som 15-åring, i sommarjobb på Hurtigruten, året etter,  juni 1962 reiste han for godt. Han skofta dei tre siste dagane av ungdomsskulen for ...
  Lagt inn 6. okt. 2019, 01:33 av Bjørn Enes
 • Audun Trygve Olsen Audun Trygve Olsen er pensjonert sjømann. Han reiste ut fyrste gong som dekksgut i 1967. Han var då 18 år gamal, båten heitte MT"Vinga" - ein solventtankar frå Mowinkel rederi ...
  Lagt inn 6. okt. 2019, 01:30 av Bjørn Enes
 • Bjørn Haave Bjørn Haave er sjømann fra Tønsberg. Faren og flere i familien var hvalfangere, men det frista ikke unge Bjørn. Alt da han var ti år gamal bestemte han seg for ...
  Lagt inn 6. okt. 2019, 01:32 av Bjørn Enes
Viser innlegg 1 - 10 av 10. Vis mer »

Sjå  
fleire under Forteljarane


Undersider (2): 2016 2019
Comments