Lokalt

Memoar stareta opp i Bergen i 2015, men utvikla seg raskt til ein organisasjon med kontaktnett over heile landet.  Me vil gjerne ha kontakt med nye samarbeidspartnarar - både forteljarar, intervjuarar, personar som kan vera med på dokumentasjonsarbeid og redigering, lag, foreingar, institusjonar og bedrifter som deler vårt engasjement for å¨ta vare på mnunnlege versjonar av  forteljinga om vår tid.. Så sant me finn samarbeidspartnarar og / eller eldsjeler, er me gjerne med på å starta opp lokaqlhistoriske intervjuinnsamlingar. 
Detteer nokre av dei som alt er i gang:  
http://bergen.memoar.no
http://nordhordland.memoar.no
http://sund.memoar.no
http://voss.memoar.no


http://krafttak.memoar.no

Prosjekt under utvikling:Alta 


Harstad

Hallingdal

Elverum
Comments