Tromsø

(Foto: Mark Ledingham, Tromsø Bibliotek og byarkiv utsnitt)


Comments