Tromsø

(Foto: Mark Ledingham, Tromsø Bibliotek og byarkiv utsnitt)

Munnleg historie - kurs og intervjuopptak i Tromsø 8-10 oktober

Stad: Tromsø bibliotek og byarkiv,  Grønnegata  94, Tromsø. 

Datoar: 

  • Torsdag 8. oktober: Praktisk trening - intervjuopptak 
  • Fredag 9. oktober: Praktisk trening dokumentasjon og formidling 
  • Laurdag 10. oktober: Kurs om munnleg historie. Intervju, dokumentasjon, arkivering og qavlevering, formidling, prosjektutvikling. 

Kurset er eit samarbeidmellom Memoar og Tromsø bibliotek og byarkiv.  ei rekke frivillige organisasjonar er også invitert inn som medarrangørar.  

Målgruppe: Profesjonelle og frivillige kulturarbeidarar som jobbar med / interesserar seg for munnleg historie (oral history) og immateriell kultrurarv. Detaljane i kursopplegget vil bli publisete her etter kvart som dei blir endeleg avklarteComments