Åseral

UTSATT:
På grunn av Coronoa-pandemien er dette kurset utsatt. Ny dato vil bli opplyst så snart dette roar seg. Påmelde deltakarar blir kontakta med epost. 
Spørsmål? Ring Arna Berg, Åseral Sogelag eller Bjørn Enes, Memoar. 

Kurs og praktisk trening med innsamling, dokumentasjon, arkivering/avlevering og formidling av munnleg historie. 

Stad: Minne Kultursenter, Åseral. Dato: mandag 16, tirsdag 17 og onsdag 18. mars 2020.  Arrangørar er Memoar, Åseral Kommune, Minne Kultursenter, Åseral Sogelag og Agder Historielag. 

 • https://memoar.ticketco.events/no/nb/e/minnesamling_med_video__aaseral_2325_mars
  Mandag 16/3-2020: Intervjuopptak, med høve for kursdeltakarane til å vera med som observatørar eller medintervjuarar.  Særleg oppmoding om at kursdeltakarar som har planar om å utvikla seg som intervjuar blir med. Minimum eit intervju, maksimum 9 intervju. (Fleksibiliteten er slik: Frå Memoar har vi med utstyr til tre parallelle opptak. Erfaringsmessig tar kvart intervju mellom 60 og 120 minutt, pluss litt førehands- og etterprat.  Vi i Memoar har gode erfaringar med at ein av oss gjer eit intervjuopptak med kursdeltakarane som observatørar. Deretter gjer kursdeltakarar intervjuopptak med oss som assistentar. Slik kan vi gjera opp til sju intervjuopptak innanfor ein vanleg arbeidsdag. (Vi tar gjerne ei kveldsøkt i tillegg)
 • Tirsdag 17/3-2020: Kurs - heile dagen. Vi brukar eit av intervjua frå dag 1 som eksempel på å gå gjennom etikk, avtalestruktur,  intervjuteknikk, verdien av munnlege kjelder, infrastruktur for arbeidsdeling, etterarbeid (logging, tekstsamandrag, emneordslister),  arkivering, avlevering, deling og eventuell publisering, munnleg historie som råstoff - produksjon av utdrag til utstillingar etc. Kurset vil gi eit oversyn over fagfelt og arbeidsprosess. For deltakarane  vil det gi godt grunnlag for eige arbeid med logging, tekstsamandrag og bruk av munnlege kjelder - det som oftast er flaskehalsen for eit museum eller eit historielag som samlar munnleg kjeldemateriale. 
 • Onsdag 18/3-2020: Praktisk arbeid med etterarbeid på opptaka frå dag 1, eventuelt nye intervjuopptak. For Memoar vil det også vera eit mål å avtala vidare samarbeid.  
Detaljert program:

Mandag 16/3 2020: Intervjuopptak, med høve for kursdeltakarane til å vera med som observatørar eller medintervjuarar:

 • Kl. 10:00 - 12:30: Intervjuopptak (Detaljar om kven som skal intervuast kjem seinare). (Tema/emneknaggar: Lokalhistorie - Gardslivet, om livet på garden i gamle dagar og fram til i dag - Kraftutbygging og anleggsdrift.).
 • Kl. 12:30 - 13:00: Fellessamling - kort erfaringsutveksling om intervjuopptaka
 • Kl. 13:00 - 13:30: Lunsj 
 • Kl. 13:30 - 15:30: Etterarbeid med intervjuopptak eller nytt/nye opptak.  
 • Kl. 15:30 - 16:0: Fellessamling. Avslutting av intervjusekvensar og "etterprat" 
 • Ca. 15:30: Slutt for dagen 

 Særleg oppmoding om at kursdeltakarar som har planar om å utvikla seg som intervjuar blir med på dag 1.
Tirsdag 17/3 2020: Kurs - heile dagen

 • 09:00 - 10:30: Om intervjuet og intervjusituasjonen. Etikk og opphavsrett - avtale om bruk. Spørjelister og/eller fri forteljing.  Særtrekk ved munnlege kjelder og munnleg kulturarv. "Magien" i den gode samtalen. 
 • 10:45 . 11:30: Teknikk/infrastruktur og arbeidsprosess: Oversyn og demonstrasjon av utstyr og digitale hjelpemidler. 
 • 11:30 - 12:00: Lunsj
 • 12:00 - 13:30: Om etterarbeid og formidling: Feltdagbok. Dokumentasjon av innhald i redigert fyrsteversjon (logg og samandrag). Emneordlister. Presseetikk. Markering av "gullkorn" til bruk i forteljingar og stubbar. Publiseringsavtale. Opplasting til Minner.no 
 • 13:45 - 14:30  Formidling: QRkoding, YouTube, digitale applikasjonar - bloggar, presentasjonar og nettsider. Forteljarpanel. "Vidareforedling".
 • 14:30 - 15:30: Munnleg kulturarv i Åseral og øvrige Agdeer: Idear til vidare arbeid.

Onsdag 18/3-2020: Praktisk arbeid med etterarbeid på opptaka frå dag 1, eventuelt nye intervjuopptak.

Detaljane i opplegg for dag 3 blir avtalt i oppsummeringsdelen av dag 2. I utgangspunktet er forslaget slik:

 • 09:00 - 11:00: Dokumentasjon. Praktisk trening med logg og tekstsamandrag av intervjuopptak frå dag 1 (gruppevis arbeid) 
 • 11:00 - 11:30: Kort plenumssamling med erfaringsutveksling. 
 • 11:30 - 12:00: Lunsj. 
 • 13:00 - 15:00: Avlevering og formidling. Opplasting til Minner.no. Klipp av utdrag (stubbar). Utdrag i PowerPoint-presentasjon. Blogginnlegg med videostubb. QR-kode i utstilling eller på interessepunkt. mm. 
 • 15:00 - 15:30: Avslutting - idear til vidare arbeid - kursevaluering.  
Praktisk: 

Påmelding: 
Enklaste påmelding er å gå til http://memoar.ticketco.no, velga "produkt" (kursavgift ordinær 300,-, kursavgift Memoarmedlem 0,- og/eller medlemskap Memoar 320,-) - og så trykke "Bestill"

Kursstad: Overnatting:
Vi har fått tilbod frå 

Fjellstova AS  som ligg ca 21 km frå Minne Kultursenter, sjå kart: https://g.page/Fjellstova?share

og 

Tilbod frå Eikerapen Gjestegard  som ligg ca 13 km frå Minne Kultursenter - sjå   kart:   https://goo.gl/maps/eDp5TXKgXyvF6uQq8


Du ser innhaldet i tilboda på påmeldingssida. Comments