Sunnhordland

To forteljingar om barndom:Vellukka kurs og minnesamling på Stord 29-31/8
I løpet av tre intense dagar vart det gjennomført eit kurs med 10 deltakarar og seks intervjuopptak på Sunnhordland Museum på Stord. I tillegg vert Johanne Øvstebø Tvedten si forteljing av to livshistorier dokumentert med videoopptak på Nerheimstunet i Ølen.

 (Trine Kyvik intervjuar Jan Willy Folgerø-Holm, medan Barbro Matre dokumenterar)

Dei seks intervjuopptaka skal no klargjerast for avlevering til Norsk Folkeminnesamling og eventuell publisering.  Avleveringa skjer gjennom portalen Minner.no.  Der vil det også kunne publiserast, dersom forteljaren godkjenner det. 

Før avlevering må opptaket dokumenterast og redigerast. På bildet over ser me at dokumentasjon kan gjerast samtidig med intervjuet: Ein med-intervjuar sit med klokke, papir og blyant og noterar stikkord og minutt/sekund frå start. Etterpå må dette reinskrivast. 

Det trengst dugnadsarbeidarar som kan tenkja seg å gjera slikt dokumentasjonsarbeid - enten samtidig med intervjuopptaket eller gjennom å gå gjennom opptaket etterpå. Kan du tenkja deg å hjelpa til med slikt arbeid, så ta kontakt! (Les meir under Dugnad

Memoar vil gjerne fylgja opp samarbeidet med Sunnhordland Museum, historielaga og andre i Sunnhordland. Me har alt avtalt to nye intervjuopptak, og når me har fått kontakt med frivillige dokumentasjonsarbeidarar vil me gjerne laga eit eige kurs for dei. Me ynskjer også kontakt med folk som er interesserte i å intervjua. 

Korleis foregår det?

Det er enkelt, avslappa og hyggeleg.  Det er ein vanleg samtale mellom ein nysgjerrig intervjuar og ein (eller fleire) forteljarar med verdfulle kunnskapar og minnerike opplevingar å sjå tilbake på. 

Dei nyssgjerrige er - i dette prosjektet - enten ein frå det lokale museet eller ein av  desse:Johanne Øvstebø Tvedten: 
 Formidlingsleiar ved Sunnhordland Museum. Ho er også forfattar og ei drivkraft i arbeidet med å samla, ta vare på ,og formidla munnleg historie i Sunnhordland. 

 


Trine Kyvik 
er museumsrådgjevar ved Sunnhordland museum, og arbeider med museumsfagleg rettleiing og bistand for aktørar som driv med historisk dokumentasjons- og formidlingsarbeid i sunnhordlandsregionen


Barbro Matre er prosjektmedarbeidr i Memoar. Ho har bakgrunn som førskulelærar, og har arbeidd mange år i ulik konsulentverksemd. I Mmoar har ho ansvar både for intervjuopptak, etterarbeid og for leiing av delprosjekt i "Munnleg historie for alle"


Bjørn Enes: Gamal industriarbeidar, journalist i mange år, no entusiastisk minnesamlar og leiar av Memoar.  Busett i Bergen, med familierøter i Kvinnherad. Mange kjenner han som Kristiansandar.
Me brukar nokre knøttsmå kamera som du gløymer før fyrste minutt er unnagjort.  Du har full kontroll på opptaket - du får det på epost ein dag eller to etter opptak, og det er du som bestemmer om det skal delast med nokon. 

I dette prosjektet vil me gjerne vera fleire som intervjuare deg på ein gong, både ein av oss fire  og opp til fleire lokale. Det er både for at intervjuet skal bli best råd - og for at me intervjuarane skal læra av kvarandre.  


Vil du ta del? 

Du kan ta del i dette på ein av fire måtar: 
  • Forteljar:  Du kan fortelja til ein intervjuar - gjerne til ein du sjølv foreslår, det treng ikkje vera ein profesjonell. 
  • Intervjuar: Du kan få kurs eller gode råd - eller du kan berre gå rett på. Kan du lytta, kan du gjera munnleg historie-intervju. Ta  kontakt med mha@memoar.no om du treng å låna utstyr
  • Dokumentasjonsarbeidar: Du kan sitja heime ved din eigen kjøkkenbenk med papir og blyant. Du må ha ein PC der du kan spela opptaket - og så skriva ned stikkord om innhaldet omlag minutt for minutt.
  • Nettarbeidar: Viss du er vand med data, trengs det folk som gjera enkelt redigerings- og avleveringsarbeid.  Det trengst også å produsera korte utdrag som kan brukast i formidling

Intervjuopptak i Sunnhordland:
Nye intervjuopptak i Sunnhordland:
Tidspunkt for nye intervjuopptak er enno ikkje bestemt.  Dersom du har forslag til personar som bør intervjuast og/eller dersom du sjølv har lyst å intervjua nokon men treng råd og utstyrslån - ta kontakt. 

Memoar-kontakt for Sunnhordland er:   

Johanne Øvstebø Tvedten

lagt inn 31. mar. 2020, 01:51 av Bjørn Enes   [ oppdatert 19. feb. 2021, 12:01 ]

Johanne er forteljarkunstnar og formidlingsleiar ved Sunnhordland Museum.  Ho har arbeidd mykje med å utvikle livsløpsintervju med og biografiar om autentiske personar til forteljarteater. 

I august 2020 framførte ho to slike forteljingar på Nerheimstunet i Ølen. Dei er dokumenterte av Bjørn Enes frå Memoar: 
To forteljingar om barndom:

 


Brynjulf Dalland

lagt inn 14. okt. 2019, 05:38 av Barbro Matre   [ oppdatert 19. feb. 2021, 12:00 av Bjørn Enes ]

Intervju 1 av 3 - 17.10.2019 : Brynjulf Dalland er født hjemme på gården på Tysnes i 1934. Der vokste han opp sammen med moren, besteforeldrene og onkelen. Foreldrene til moren bodde i Haugesund. Faren arbeidet for det meste i Amerika og var bare hjemme 3 måneder i året. Da han reiste med nest siste Amerikabåten 1940, skulle det ta 5 år før Brynjulf så ham igjen. Moren til Brynjulf styrte gården. Også under krigen. Der hadde de det meste, melk, fløte, poteter og sauer. Brynjulf husker godt 9. april 1940. Det var masse snø, de laget snømann, snøballer. Hadde snøballkrig i krigen. Det var mange flyktninger som kom hjem med fjordabåtene fra Bergen under krigen, aller mest slekt. På Øvre Dalland hvor Brynjulf vokste opp, ble onkelen og familien hans innlosjert.

Det foregikk svartebørs på Tysnes under krigen. Ikke på garden på Dalland, men andre steder. Noen storbønder fikk tjukke pengebøker i nevene for varer, uten at tyskerne visste om det. Etter krigen ble alle pengene sanert og ekstrainntekten ble verdiløs. Merkene på saneringskortene hadde derimot verdi når det kom nye norske penger.


Under krigen var det matmangel, rasjonering og tvangslevering av råvarer. Papirmangel gjorde at samme brødposen ble brukt så lenge den varte, de vrengte konvolutter og brukte om igjen, limte sammen med mel og vann. Sko var vanskelig å få tak i, gikk mest i tresko. Skoreimer ble laget av vokset papir. Eller av ålskinn, som viste seg å skulle vare krigen ut. Brynjulf brukte ransel laget av vokset papp. Når den gikk i oppløsning allerede første året, laget bestemoren ransel av en oljetrøye. Da en av de digre sperreballongene slet seg løs, kom med vinden fra England og eksploderte på Vestrefjellet, stormet både Tysnesbuere og tyskere til stedet. 50-60 tyskere bar den ned, stykkevis og delt. Flere i bygda endte opp med å gå med lyseblå silkeregnjakker. Til jul ga Brynjulf moren en rottefelle.   


Brynjulf gledet seg til byturer til Bergen. Forstod ikke alvoret. De kjørte trikk, besøkte slekt på Helleneset og var i bryllup i Storetveit kirke. Onkelen hans var drosjesjåfør på Brattholmen på Sotra og var som en far for ham. Han fortalte mye, lærte ham opp. Han kjøpte også gaver til Brynjulf. Under krigen var Bergen mørklagt av blendingsgardiner og halve billys og gatelys med skjerm som lyste ned.


8. mai 1945 var Brynjulf på åkeren og satt poteter sammen med moren og en dreng. Plutselig kom det opp flagg uti bygden, de ante ingenting. Det var en stor dag, det var over. Alt var lov. Og moren lurte på hvordan det var gått med faren.

Logg: Barbro Matre


Brynjulf Dalland del 1


"Vegen ned frå Storehaugen går om Grøvle, gjennom Stølsmyra og Gullbråtet, ser eg nåko kvitt som heng og flagre i ein brakebusk, som den forviten eg er, tok eg det laust frå braken. Lenge vert eg ståande og sjå på dette forvitnelege hvite arket. Det er et flygeblad med billete av vår kong Haakon og helsing frå han, luftbåren frå England."
(Utdrag fra Brynjulf Dalland sin nedskrevne vedlagte fortelling fra dagen han finner flygebladet).  Hør Brynjulf fortelle det her.

Brynjulf Dalland del 2

Stikkord om innhaldet i intervjuet:
(Tala til venstre er tidskodar - minutt og sekund frå start. Blå tidskodar er klikkbare.
Du kan laga eigne peikarar ved å erstatta minutt (m) og sekund (s) i denne nettadressa:
https://vimeo.com/358595357#t=1h35m40s)
Logg Brynjulf Dalland - del 1
00:00Brynjulf Dalland, født på Tysnes i 1934. Døpt rett før jul. Konfirmert i 1949.
00:36Presten het Zakariassen. Ble født heime på garden. Mor, far, bestemor, onkel.
00:50Så lite til far, til han kom heim fra Amerika med julebåten 1945. Reiste til Amerika som 20-åring for å arbeide. Vekke noen år. Mor og far født i 1904. De giftet seg i 1933. Far får fast jobb i Amerika etter jeg er født.
01:46Far jobba med indianere. Innsjøene i Canada. Indianere bygget skyskrapere i New York.
02:25Far fast jobb på seilyachter. Rike amerikanere. Vanderbilt. Seilbåtar. Tysnesingar seilte. Bakgrunn med nordlandsfarten. Skipper fra Tysnes. Seilte hele sommeren. Over til England i 1934. Vant pokal. Far hjemme desember-mars.
03:40Digresjon: "Gutten og bekken" (Johan Borgen)
04:22Ikke noe forhold til far, det var besteforeldre, mor mi og onkel. Far reiste med nest siste Amerikabåten fra Bergen før 9. april 1940. Ble borte i 5 år. Ingen forbindelse. Et brev.
05:18Sendte han penger? Nei, ingenting kunne sendes. Ingen seilas, krig. Mannskap på 25 fra Bømlo og Tysnes. Far fikk jobb på skipsverft i Brooklyn. Riggere. Libertybåter. Fredsbåter. Spleise. Tauverk. Master. Bardun.
06:15Bestefar min døde i 1944, på min bursdag. 81 år gammel. Bestemor døde i 1947, 76 år.
06:40Vokste opp på landet. Liten og tynn av meg. Vi hadde det meste på gården, melk, fløte. 30-årene var harde. Mor mi styrte gården. Besteforeldre var far sine foreldre. Mor sine foreldre bodde i Haugesund.
07:28Mor var en av 10 søsken. Eldste søster giftet seg med en skipper fra Tysnes, han gikk på sjømannskolen i Haugesund. Mor passet ungene hennes og gikk på skole på Tysnes.
07:59Dårlige tider. Unge gutter 18-20 spurte om å få jobbe på garden uten betaling, men med maten og huset. Fikk litt penger og.
08:38Følger min far et stykke på vei til fjordabåten som skal til Bergen og Amerika. Jeg var 5 1/2 år. Siste minnet. Husker det godt. Det står i meg. Av og til blir eg litt bevega. Gikk heim igjen.
10:03Livet med krigen. Masse flyktninger kom hjem. Kom med fjordabåtane fra Bergen. Innlosjering. Slekt. Bror til far min og familien hans. Ein gut og to jente. Fruen. Slåtten. Skole.
11:329. april var det masse snø på bakkane. Snømann. Snøballer. Snøballkrig i krigen. Fryste ned snøballer for å ha til sommeren.
12:35Begynte på skolen når jeg var 8 år. 7 års skolegang. Tapte ingen tid.
14:23Digresjon: Jobbet som snekker. Bygget hytte. Legge takpapp. Tre mann. Han med skyggeluen på taket falt ned. Tapte ingen tid.
16:05To lærere. Småskolen i tre år. Strengt. Jente ble sendt på gangen. Klarte seg godt, startet brudesalong på Sotra. Bellami. Klasseforskjellen stor på landet. Favoriserte.
17:20Fikk kjeft eg og. Gangetabellen. Heimelekse. Stå oppreist med pulten. Holde i kanten. Skole annenhver dag. Måtte høres på nytt. Sa ikke noe hjemme. Læreren kom aldri. Hadde glemt det.
19:05Jeg var interessert i tegning, historie, geografi, sanger. Utdannet arkitekt.
19:37Juletrefest. Lærer Hope hadde snakket med mor mi. Ikke interessert i matte, fysikk, kjemi på skolen. Onkel hjalp meg. Landkunna. Bibelhistorie.
21:30Kom meg ut av folkeskulen med håve og bein i behold. 1942-1949.
22:00Tysnes under krigen? Stort sett rolig. Soldater kom på besøk.
22:25Motorsykkel med sidevogn. Hunder ble kalt for gardabikkje. Hunden springer etter motorsykkelen. Tyskerne skjøt hunden.
23:15Tyskerne skal undersøke huset. Mor ba meg gjemme skinken som henger på loftet. På låven stakk de bajonetter inn i høyet. Telavåghistorien om folk som gjemte seg der. Rekker ikke gjemme skinken. Jeg var redd. Tyskeren lar den henge. Ber om å få kjøpe melk på norgesglass. Masse penger under krigen. Mor vil bytte i tobakk og sjokolade.
25:01Neste dag hadde tyskeren satt tilbake norgesglasset på trappen. Renvasket. Tyskerne skulle være ordentlig med befolkningen.
25:37Var veldig redd tyskerne. Radio ble stuet opp på lemmen, på skulen. Forseglet. Nyheter via avisen Dagen tre ganger for veko. Papirmangel. Ukeblad tynne så flatbrød hver 14. dag. Tegneserier.
27:17Mer redd for hesten enn for kjerringen. Hadde du ikke hest, hadde du tapt.
28:11Levere et visst antall korn til tyskerne. Korn på staur. Åker med havre. Skjære korn. Binde dem sammen. Korntrapp. Hesten kom til sin rett. Smart metode.
29:42Treskemaskin gikk på omgang 3 garder. Øvre-Dalland. Nedre-Dalland. Garda-kåna. Sveip. Heil operasjon. Full middag. Helt kompani.
31:10Drøftemaskin. Jeg ble satt til sveiven. Ferdig korn. Kontrollør. Forsyningsnemnda. Registrerte antall sekker. Kornet ble kjørt en mil med hest til felles mølle. Tvangslevering. Matmangel i landet.
32:54Levere poteter. Pålagt. Potetkø. Levere ved. Pakker med cellulose bløtes til kyrne. Litt høy. Tyskerne tok alt høyet.
34:23Hakkelse. Min jobb. Aks skal gjennom hakkemaskin. Kaldt og surt. Mor bar vann til fem kyr, to kalver, hest. Svære stamper. Mye snø under krigen.
35:37Kyrne fikk akset. Ble lagt i vann. Et slags mjøl på toppen. Satt i båsen.
36:03Potetlauvet verdifullt. Hengt til tørk i løo.
36:20Vårknipa. Ingen høy eller hakkelse. La greiner med nye skudd på i båsen. Ble merkelig nok mjølk av det.
36:50På våren slapp vi de ut. Sauer. Vi slo skrap. Skraphauger. Bakker med kvist og brakje. Gras innimellom. Tyskerne ville ikke ha det. Min jobb.
37:35Lekser om kvelden. Regning. Bibelhistorie utenat. Soge om gamle vikinger. Keisere i Europa.
38:10Digresjon: "I opphavet skapte Gud bibel og jord." Og Adam og Eva. Jeg hengte meg opp i. Tanten min var religiøs. Syndefallet. Tre sønner. Sem, Jafet, Kalif (Kam). Barnelære. Kain Abel. Jafet. Hedenske kvinner. Tante sa det ikke var noe å snakke om. Spurte presten i voksen alder. Filosofisk. "Å tenk på Gud i ungdoms år".
40:56Tvangslevering i 5 år. Forsyningsnemd. Merker. Smørklatt. Sirup på tønner, svart som tjære. Ingen elektrisk lys. Rasjonering på parafin. Trengte den i floren/ fjøset. Fjøslykt. Lyset blafret når jeg gjorde lekser.
42:45Del 1 av 2 slutt.


Logg Brynjulf Dalland - del 2
00:00Sprang i fjellet. Vi hadde 12 sauer. Jeg og naboen sanket sauene ned fra fjellet om høsten. Gikk i flokk.
01:15Digresjon: Tilårskommen, hjulbeint og rund. "Kallen og katten" Jakob Sande.
01:35Tvangslevering av kjøtt. Vanlige folk i bygden hadde fått verv. Høyet fraktet med skøyte. Mjøl, poteter, ved ble kjørt med fjordbåt til Bergen. Levde bra under krigen. Hadde mat.
02:35Svartebørs. Byttet til seg. Ingen såpe. Ingen flyktninger hos oss. Eksplosjonen i Bergen 20. april 1944. Hitler sin bursdag. Raserte hele vågen.
03:37Fridalen skole ble omgjort til sykelasarett. Mange ble skadet. Skoler ble ødelagt, barn flyttet på landet for å gå på skole. Ferdinand Rieber-Mohn kom til oss. Prestefruen ordnet en på min alder. Ferdinand var livredd tyskerne. Var hos oss til høsten 1944.
04:50Likte seg godt. Var hos oss sommeren 1945, 1946, 1947. Mange ble sendt nordover.
05:48Eksposjonen i Bergen: lest bøker om det. Omkom 130 stk. på Laksevåg. Holen skole. Fabrikkene.
06:188. mai 1945 var mor mi, en dreng og eg på åkeren og satt poteter. Visste ingenting. Det kom plutselig opp flagg uti bygden. Svær dag. Det var over. Og alt var lov. Og mor hadde lurt på hvordan det gikk med far.
07:47Besteklærne på. Våge. Tettplass. Flaggstang på ungdomshuset. Norsk, amerikansk, engelsk flagg på stangen.
08:20Ville tatt bilde. Hadde ikke film. Det gikk på svartebørs i Bergen. Alle jublet. Brente bål på kvelden. Sang.
09:25Rutebil samlet dem som ikke hadde vært tro mot fedrelandet. Fraktet sørover med skøyte til Stord. De fikk gode jobber de som samarbeidet med tyskerne. Bilvasker på Laksevåg ble lensmann på Tysnes. Hadde bukkeskjegg.
10:15Sang "Bukken var brokut og bukken var svart" om lensmannen.
10:40Far min var amerikansk statsborger. Mor fikk etter de giftet seg. Konsul i Bergen. Jeg ble født amerikansk statsborger. Kom strengt brev fra lensmannen. På kontoret på bakeriet.
11:41Josef Terboven. Øverste sjef for tyskerne i Norge. Begikk selvmord 7. mai (8. mai) med adjutanten sin. Bant seg sammen. Dynamittkubbe. Sprengte seg i uthuset. Veldig stygg. Ansvarlig for mange henrettelser på norske folk.
13:00Lensmannen. Full uniform. Redd. Grini. Espeland. Ulven. Spurte om vi var spioner. Mor forklarer. Han godtok.
14:00Julen 1943. Gudstjeneste julaften og juledag. Presten Hope. Reserve. Presten Årvoll fra Sørlandet havnet i krigsfangenskap. Opponerte. Tyske vernemakten. Kirken. Bedehus. Læreren min og.
15:05Julaften. Preken. Lensmannen. Biskopen i Bergen. Peder Blessing Dahle skal holde høgmesse i kirken 1. juledag. Presten kunngjorde ikke. Det kom kun 5-6 stykker på høgmessen.
17:05Papirmangel. Kjøpte brød hos bakeren. Samme brødposen så lenge den varte. Renvaska glass for å få hostesaft på apoteket.
17:54Vrengte konvoluttene for å bruke om igjen. Limte med mjøl og vann. Glansbilder.
19:20Fikk vite om krigen, hadde radio fra Amerika et par år ut i krigen. Men ikke strøm, rasjonering. 6V batteri. En liten fabrikk. Vann rant gjennom generator. Hadde strøm til fabrikken og et par butikker på Våge. Strøm på skolen. Batteriet ladet opp. Dro det på kjelke om vinteren. Trillevogn om sommeren.
21:00Fagorganisasjon. Hansteen. Fagbevegelsen. Terboven knekte og skaut. De opponerte. Streiket. Skulestreik. Lærerne ble sendt til Finnmark. Quisling. Ministerpresident. Inntrengere. Ikke skolegang. Omgangsskule på gardene et halvt år. De største underviste de yngre.
22:40Skolegangen min. Analfabet av mindre. Hjemmelekser. Friminutter. Vinterstid. Etasjeovn. Fyrte i kammeret for ved. Gutane sagde ved. I friminutten. Bogesag. Jenter og gutter sitt ansvar for varm ovn. Koks. Jenter og gutter var fyrvoktere.
25:30En dame i 60-årene fyrte til vi kom. Etterpå vårt ansvar. Lekte langball. Paradis. Satt jenter og gutter i lag ved pulten. Tett forhold. Vanlig at vi var i nærheten av hverandre. Matpakke. Melk på Hansaflasker. Ete maten inne.
27:40Ikke sko under krigen. Tresko. Klogger. Kunst å springe i tresko. Older. Or.
29:00Kjøpe julepresang til mor under krigen. Tyskerne betalte for korn. Hadde penger. Men fikk ikke kjøpe noe. Jeg kjøpte rottefelle til mor. 30 øre for Ukebladet. Samlet på julekort.
29:57Ikke syarbeid, hustell eller sløyd på skulen. Jeg likte å snikre. Yrkeskolen. Boks til julekortene. Skjærebrett.
30:05Hendingar i bygda. Edelt metall samles inn. Hitler ruster opp. Saus-skjeer. Kobberkjele. Bryllupsgave. Gjemte kjelen i en røys. Samlet sølvkronestykker. Gule regnklær. Spisebestikk. Verdifullt. Oppsamlerne fant ingenting.
33:15Gutten vår (barnebarn) på 6-7 ville se plassen, kanskje vi hadde glemt det. Hadde ikke det.
33:35Ransel. Skuleransel. Den var av papp. Vokset. Gikk i oppløsning første året. Bestemor laget ransel av oljetrøye.
34:53Skoreimene av vokset papir. Nabo fra Harstad. Fisker. Fisket ål. Skinnet ble skoreimer. Holdt krigen ut.
35:35Svartebørs. Fruen til doktoren kjøpte fløte, egg, jordbær av mor mi. Så fikk mor fin såpe som luktet. Kun til fest. Såpestykke. Kun en type tannkrem.
36:30Vi hadde hund. Siko. Oppkalt etter tannkremen under krigen (Si-Ko). Brun. Hvit. En dag var den borte. Mor sa den døde. Begravet. 3-4 år senere ble jeg fortalt de måtte skyte den. Hadde ikke mat til den.
39:40Var redd for nisser og troll. Asbjørnsen og Moe. Gnav. Ludo. Kvidde meg, skulle gå hjem. Sprang med treskoene i neven. Livredd for trollene. De var alle plasser.
42:30Svartebørsen. De store bøndene solgte hele skrotter i byer. Oppga ikke alt de hadde. Gjemte de vekk. Betalte enormt godt for det. Storbøndene hadde masse penger.
43:45En fra Sporveien fikk med seg en sekk med poteter. Kontroller i Bergen. Båt til Os. Bil til Nesttun. Gjennom en korridor på Nesttun, kontroll. Gikk av på Kalandseid. Over fjellet. Til Fløen.
45:10Slektning i Bergen. Konfirmasjon. Fløte. Egg. Kontroll i Bergen. Mannskap kunne smugle det på land senere.
46:15Svartebørs. Bonden fikk tjukk pengebok i neven for varer. Tyskerne visste ikke om det. Gikk under bordet. Alle pengene ble sanert etter krigen. Verdiløs. Merkene på rasjoneringskort hadde verdi. Nye norske penger. Beregnet på antall i familien.
49:45Erik Brofoss Norges Bank sin banksjef. Pengesedler. Storting og styringsverk. Svart arbeid. Gikk opp i røyk.
51:05Ingen godtet seg over andre sine feil. Solidarisk fellesskap i krig og fred.
52:20Herdet av livet. Hardt arbeidsliv i bygningsfaget. 17 år. I Bergen. Ta det en annen gang.
52:50Krigen. Rikelig med grønnsaker. Kjøkkenhager i byen. Bakgård. Kaniner i bur.
53:13Onkel var drosjesjåfør. Sotra. Brattholmen. Han kjøpte til meg. Sykkel. Ski. Mikke Mus. Byting. Eggeglass inni eggeglass. Norsk flagg. Nisse. Han ble far min. Lærte meg opp. Fortalte mye løye.
55:00Giftet seg med ei fra Fyllingsdalen. Høsten 1942. Løvås gård. Reiste tidlig. Skøyta Håvik fra Våge til Os. Bjørnefjorden. Nesttun. Tog. Kontroll. Sukkerhusbryggen. Laksevågferge. Hordaheimen. Gikk fra Laksevåg til Melkeplassen. Bunkerser.
56:53Grenseboerbevis. Pass. Bilde. Stemplet av lensmann. Tysk. Norsk. Grønt.
58:20Storetveit kirke. Bil med generator. Ved. Fyrte opp med karbin. Litt bensin. Vedsekk med knott. Damplokomotiv. Sælenvegen.
1:00:15Langt til Storetveit kirke? Fyllingsdalen gamle Fana. Hovedkirken var Birkeland kirke. Soknet til Fyllingsdalen. Gikk over isen på Nordåsvatnet til kirken.
1:01:04I Bergen med mor. Helleneset. Søster til bestemor. Under krigen. Mørklagt. Blendingsgardiner. Gavl. Kammers. Rullegardin. Bekmørkt. Gatelys. Skjerm som lyste ned. Bilene halve lys lyste ned.
1:02:28Gledet meg til byturer. Forstod ikke alvoret. Kjøre med trikken. Glasknag i Helleveien. Helleneset. Kornsilo. Lunde Bokhandel. God tilgang på bøker.
1:03:38Reksteren på Tysnes. Evakuert vekk. Bare tyskere. Reiste til Os. Tannlege. Frisør. Ungdom beskyldt for å kutte telefonledning til Reksteren. Gestapo-huset. Telefonlinje. Håndjern.
1:04:55Jenter strikket gensere, sokker, votter med hakekors. Solkors. Foreldre nazisympatisører. To ungdommer herset med dem. Tatt og sendt til Bergen. Hard medfart. Døde kort tid etter krigen. Midt i 20-årene. Jeg fikk vite dette i etterkant.
1:06:25Quislinger og Jøssinger.
1:08:33Han som skjøt ned Blücher uten ordre fra høyere hold ble stilt for retten etter krigen. Fikk ikke straff. Konge og regjering kom seg vekk.
1:09:00Vi levde som Jøssinger. Samle inn sauene på høsten. Fant et A5 ark. Bilde av Kong Haakon. Alt for Norge. Farger. Lang tale fra kongen. Opprop. Kom hjem med flyveblad. Farlig. Ikke si til noen. Sladrekjerring. Blekkeske. Sigarer. Gjemme det i veggen. Bak en stein. Lå der til freden kom. Har det enda.
1:11:45Bergens Tidende. Intervjuet en engelskmann. Bombet i Ulvik. Beordret ut. Tyskerne skulle bygge svær by. Kraftverk. Krigsmateriell. Ulvik avstengt under krigen. Ruiner.
1:13:10Slepp med flyveblad over Vestlandet. Kopi av flyvebladet. Fikk brev fra han som slapp dem over Tysnes.
1:15:20Sperreballong. Fjordbåtene på kryss og tvers. Bergen var minelagt. Askøy. Kvarven. Ubåtbunker. Vaier med sperreballong. Bomben traff sperreballong, falt i sjøen.
1:16:38Sov på kammerset, mor mi og eg. Oktober 1943. Digert smell. Vestrefjellet. Sperreballongen kunne dekke 2 x handelshuset på Våge. 2 etasjer.
1:18:05Gikk med nabojenta til skulen. Men ikke hele veien. Da kunne hun bli mobbet.
1:18:39Hester. 50-60 tyskere bar ned sperreballongen. Stykkevis og delt. Engelsk sperreballong. Lå mye igjen. Sydde om til regnfrakker. Lyseblå. Silke.
1:21:10Sperreballong slitt seg løs i England. Nordsjøen. Fjellet. Hengt seg fast. Eksploderte over ei ur.
1:21:45Tysnes. Dalland. Våge. Øy. 3500 innbyggere når jeg vokste opp. 1900-tallet 5000 innbyggere. Idag 2800. Jordbruksskatt. Herredskasse. Under krigen. Uggdalseidet. Forsikringer. Herredskasserer. Kvistværelse. Kommunehus. Finansfolk idag.
1:23:30En doktor. Bil. Bensin. Kom på kvelden. God tid. Nybø.
1:24:30Doktoren sin vits fra preikestolen.
1:26:38Bestefar vasket hår i brakalåg (briskelåg/einerlåg). Grønnsepe. Ga brakalåg til sauer og kyr. Dårlig i magen. Inge dyrlege. Kun kvakksalvere.
1:28:40Alltid god tid under krigen. Ikke TV. Ikke radio.
1:29:06Del 2 slutt.

1-2 of 2