Sunnhordland

To forteljingar om barndom:Vellukka kurs og minnesamling på Stord 29-31/8
I løpet av tre intense dagar vart det gjennomført eit kurs med 10 deltakarar og seks intervjuopptak på Sunnhordland Museum på Stord. I tillegg vert Johanne Øvstebø Tvedten si forteljing av to livshistorier dokumentert med videoopptak på Nerheimstunet i Ølen.

 (Trine Kyvik intervjuar Jan Willy Folgerø-Holm, medan Barbro Matre dokumenterar)

Dei seks intervjuopptaka skal no klargjerast for avlevering til Norsk Folkeminnesamling og eventuell publisering.  Avleveringa skjer gjennom portalen Minner.no.  Der vil det også kunne publiserast, dersom forteljaren godkjenner det. 

Før avlevering må opptaket dokumenterast og redigerast. På bildet over ser me at dokumentasjon kan gjerast samtidig med intervjuet: Ein med-intervjuar sit med klokke, papir og blyant og noterar stikkord og minutt/sekund frå start. Etterpå må dette reinskrivast. 

Det trengst dugnadsarbeidarar som kan tenkja seg å gjera slikt dokumentasjonsarbeid - enten samtidig med intervjuopptaket eller gjennom å gå gjennom opptaket etterpå. Kan du tenkja deg å hjelpa til med slikt arbeid, så ta kontakt! (Les meir under Dugnad

Memoar vil gjerne fylgja opp samarbeidet med Sunnhordland Museum, historielaga og andre i Sunnhordland. Me har alt avtalt to nye intervjuopptak, og når me har fått kontakt med frivillige dokumentasjonsarbeidarar vil me gjerne laga eit eige kurs for dei. Me ynskjer også kontakt med folk som er interesserte i å intervjua. 

Korleis foregår det?

Det er enkelt, avslappa og hyggeleg.  Det er ein vanleg samtale mellom ein nysgjerrig intervjuar og ein (eller fleire) forteljarar med verdfulle kunnskapar og minnerike opplevingar å sjå tilbake på. 

Dei nyssgjerrige er - i dette prosjektet - enten ein frå det lokale museet eller ein av  desse:Johanne Øvstebø Tvedten: 
 Formidlingsleiar ved Sunnhordland Museum. Ho er også forfattar og ei drivkraft i arbeidet med å samla, ta vare på ,og formidla munnleg historie i Sunnhordland. 

 


Trine Kyvik 
er museumsrådgjevar ved Sunnhordland museum, og arbeider med museumsfagleg rettleiing og bistand for aktørar som driv med historisk dokumentasjons- og formidlingsarbeid i sunnhordlandsregionen


Barbro Matre er prosjektmedarbeidr i Memoar. Ho har bakgrunn som førskulelærar, og har arbeidd mange år i ulik konsulentverksemd. I Mmoar har ho ansvar både for intervjuopptak, etterarbeid og for leiing av delprosjekt i "Munnleg historie for alle"


Bjørn Enes: Gamal industriarbeidar, journalist i mange år, no entusiastisk minnesamlar og leiar av Memoar.  Busett i Bergen, med familierøter i Kvinnherad. Mange kjenner han som Kristiansandar.
Me brukar nokre knøttsmå kamera som du gløymer før fyrste minutt er unnagjort.  Du har full kontroll på opptaket - du får det på epost ein dag eller to etter opptak, og det er du som bestemmer om det skal delast med nokon. 

I dette prosjektet vil me gjerne vera fleire som intervjuare deg på ein gong, både ein av oss fire  og opp til fleire lokale. Det er både for at intervjuet skal bli best råd - og for at me intervjuarane skal læra av kvarandre.  


Vil du ta del? 

Du kan ta del i dette på ein av fire måtar: 
  • Forteljar:  Du kan fortelja til ein intervjuar - gjerne til ein du sjølv foreslår, det treng ikkje vera ein profesjonell. 
  • Intervjuar: Du kan få kurs eller gode råd - eller du kan berre gå rett på. Kan du lytta, kan du gjera munnleg historie-intervju. Ta  kontakt med mha@memoar.no om du treng å låna utstyr
  • Dokumentasjonsarbeidar: Du kan sitja heime ved din eigen kjøkkenbenk med papir og blyant. Du må ha ein PC der du kan spela opptaket - og så skriva ned stikkord om innhaldet omlag minutt for minutt.
  • Nettarbeidar: Viss du er vand med data, trengs det folk som gjera enkelt redigerings- og avleveringsarbeid.  Det trengst også å produsera korte utdrag som kan brukast i formidling

Intervjuopptak i Sunnhordland:

  • Johanne Øvstebø Tvedten Johanne er forteljarkunstnar og formidlingsleiar ved Sunnhordland Museum.  Ho har arbeidd mykje med å utvikle livsløpsintervju med og biografiar om autentiske personar til forteljarteater. I august 2020 framførte ho to ...
    Lagt inn 31. mar. 2020, 01:56 av Bjørn Enes
  • Brynjulf Dalland Mer av DallandDalland 17.10.2019Dalland 18.12.2019Dalland 22.01.2020Intervju 1 av 3 - 17.10.2019 : Brynjulf Dalland er født hjemme på gården på ...
    Lagt inn 28. nov. 2020, 01:27 av Bjørn Enes
Viser innlegg 1 - 2 av 2. Vis mer »Nye intervjuopptak i Sunnhordland:
Tidspunkt for nye intervjuopptak er enno ikkje bestemt.  Dersom du har forslag til personar som bør intervjuast og/eller dersom du sjølv har lyst å intervjua nokon men treng råd og utstyrslån - ta kontakt. 

Memoar-kontakt for Sunnhordland er: