Steinkjer

Velkomen til kurs og treningsøkter om munnleg historie og forteljarkunst i Steinkjer,
 - 23.-25. sept. 2020 

TALE - nettverk for fortelling, Hilmarfestivalen, Egge Museum  og Memoar samarbeider om tre dagar med kurs og trening på Egge Museum i Steinkjer. Munnleg historie og forteljarkunst er på mange måtar "to sider av same sak":  medan Memoar har som hovudfokus  ta vare på og dokumentera munnleg kjeldemateriale, så har Midtnorsk Fortellerforum som hovudfokus å dyrka dei munnlege formidlingstradisjonane, både som folkeleg tradisjon og som kunstart. Hilmarfestivalen på sid side starta som ein folkemusikkfestival. Men dei siste åra har innhaldet i festivalen blitt utvida til også å omfatte andre sider av den immaterielle kulturarven - og dermed både munnleg historie og forteljarkunsten. 

Påmelding her eller telefon 92840553

I løpet av dei tre dagane skal vi lære av kvarandre - og eksperimentere med nye måtar å samarbeide på. 
Vi skal gjennomføre og dokumentere intervjuopptak  med verdi både som historiske/kulturhistoriske kjelder og som kjelder til utvikling av forteljarkunst. Og vi skal arbeide vidare med kjeldematerialet og "knekka kodar" for korleis autentiske forteljingar kan "vidareforedlast" til scenekunst. 

Kanskje skal desse tre dagane starte ein prosess som skal bli synleg alt under festivalen i 2020.

Detaljar i programmet er framleis under arbeid - men i store trekk blir det slik:
Onsdag 23. sept.

Kl. 10:00 - 12:00: 
Frammøte - presentasjonsrunde. planar for dei tre dagane. Litt generelt om munnleg historie og forteljarkunst .

kl. 12:00 - 12:30:
Lunsj. 

12:30 - 14:00
Intervjuopptak 1.  Bjørn Enes  intervjuar Eina Ludmille Herrman (80).  Vi andre er observatørar og kanskje  medintervjuarar. 

14:00 - 14:30 - Pause 

14:30 - 16
Intervjuopptak 2.  Beate Heide  intervjuar Svein Karlsen (70).  Vi andre er observatørar og kanskje  medintervjuarar.

kl 16:00 - Slutt dag 1. 
Torsdag 24.sept    

Kl. 09 - 11:30:
Vi diskuterar opptaka i går - både om intervju-metode og om innhaldet i intervjua.  Verdien av opptaka som historisk og kulturhistorisk kjeldemateriale.  Vi leitar etter særskilte "gullkorn" eller "nøklar" som kan eigne seg i formidling. Og vi diskuterar forteljarmåtar og korleis slike intervju kan vera "råstoff" for forteljarkunst. 

11:30 - 12:00 - Lunsj.

12:30 - 14:00:
Om munnleg historie: Visjonen om store samlingar av munnleg kjeldemateriale - eit "munnleg riksarkiv" - dokumentasjon og emneord ("logging") av munnlege kjelder - infrastruktur for samarbeid og deling  - formidling - (tagging - geolokasjon - stubbar - musé - skuleprosjekt - den internasjonale oral history-rørsla - Senter for munnleg historie. 

14:00 - 14:30 - Pause 

14:30 - 15:30: Planar for morgondagen: la oss lage forteljingar.

15:30 - slutt 

Fredag 25. sept

kl. 09:00 - 11:30:
Om forteljarkunst:  Kva gjer ei forteljing til kunst? Ulikskapane mellom skriftleg og munnleg kultur. Det du seier og det du gjer - ord kontra kroppsspråk. Det du seier og det du ser - ord kropp og indre bilde. Litt dramaturgi. "Orkanens øye". 

11:30 - 12:00 - Lunsj

12:30 - 14:00:
Vi arbeider med å utvikle element frå intervjuopptak onsdag til forteljingar. (4 Gruppearbeid). Kroppsspråk, komprimering, forsterking. Kommunikasjon med publlkum. Etikk.

14:00 - 14:30: Pause

14:30 - 15:30:: Premiere på fire anslag til forteljingar. Planar framover mot Hilmarfestivalen. Evaluering. 

15:30 < Slutt - Middag for alle som har tid. 
Comments