Tingvoll


(Marianne Nystad instruerar Torolv Løset og Gunnar Aasen framfor opptak 8. november 2018)

Samarbeidet mellom Memoar og Tingvoll Museum starta med to svært aktive dagar i november 2018. Tingvoll var ein av stoppestadene under prosjektet "Krafttak for munnleg historie i Noreg". eit 20-tal medarbeidarar ved musea på Nordmøre var samla på Tingvoll til ein dags kurs om munnleg historie og ein dag med intervjuopptak i praksis. Resultata ser du lenger nedover denne nettsida. 

Etter kvart som fyrste del av etterarbeidet er ferdig, kjem det munnlege kjeldemateriale litt etter litt til syne her. Det fyrste som skjer er at opptak av kvart intervju vil bli publisert medeit passord som berre forteljaren og dei som skal arbeida vidare med dokumentasjon og klargjering får. Alle interesserte er velkomne til å melda seg til dugnadsinnsats for å få fortgang  i etterarbeidet. Her kan du lesa om kva slags dugnadsinnsats som trengst. 

Det blei gjort i alt 13 intervjuopptak den 7. og 8. november. Dette er ein svært lovande start på samlinga av munnleg industri- og lokalhistorie på Møre. Museet kjem til å fylgja dette opp vidare, det same gjer Memoar. Begge partar ynskjer kontakt med historielag og interesserte enkeltpersonar i regionen som kan tenkja seg å bli med på utviklinga av det vidare arbeidet. 

Kontaktpersonar: Marianne Nystad på museet og Efraim Kanestrøm i Memoar.   

Forteljarar på Nord-Møre:

 • Ingebjørg Eri Opptak i mai 219. Tekstsamandrag og logg er under arbeid.Videoopptaket er inntil vidare sperra med passord. Spørsmål om passordet må rettast til Ingebjørg Eri Invitasjon til dugnad:Dette opptaket ...
  Lagt inn 28. sep. 2019, 02:30 av Bjørn Enes
 • Sagvik Invitasjon til dugnad:Dette opptaket skal no dokumenterast - det vil seia at det skal lagast eit oversyn over innhaldet. Memoar brukar å gjera det ved å laga ei stikkordsliste eller ...
  Lagt inn 28. sep. 2019, 02:10 av Bjørn Enes
 • Stølen Invitasjon til dugnad:Dette opptaket skal no dokumenterast - det vil seia at det skal lagast eit oversyn over innhaldet. Memoar brukar å gjera det ved å laga ei stikkordsliste eller ...
  Lagt inn 28. sep. 2019, 02:09 av Bjørn Enes
 • Koksvik Invitasjon til dugnad:Dette opptaket skal no dokumenterast - det vil seia at det skal lagast eit oversyn over innhaldet. Memoar brukar å gjera det ved å laga ei stikkordsliste eller ...
  Lagt inn 28. sep. 2019, 02:08 av Bjørn Enes
 • Meisingset-Kjellaug Invitasjon til dugnad:Dette opptaket skal no dokumenterast - det vil seia at det skal lagast eit oversyn over innhaldet. Memoar brukar å gjera det ved å laga ei stikkordsliste eller ...
  Lagt inn 28. sep. 2019, 02:07 av Bjørn Enes
 • Grinde Invitasjon til dugnad:Dette opptaket skal no dokumenterast - det vil seia at det skal lagast eit oversyn over innhaldet. Memoar brukar å gjera det ved å laga ei stikkordsliste eller ...
  Lagt inn 28. sep. 2019, 02:06 av Bjørn Enes
 • Løset Invitasjon til dugnad:Dette opptaket skal no dokumenterast - det vil seia at det skal lagast eit oversyn over innhaldet. Memoar brukar å gjera det ved å laga ei stikkordsliste eller ...
  Lagt inn 28. sep. 2019, 02:06 av Bjørn Enes
 • Eikrem Invitasjon til dugnad:Dette opptaket skal no dokumenterast - det vil seia at det skal lagast eit oversyn over innhaldet. Memoar brukar å gjera det ved å laga ei stikkordsliste eller ...
  Lagt inn 28. sep. 2019, 02:05 av Bjørn Enes
 • Margit Steinshamn (Kjem: Eit tekstsamandrag av innhaldet i intervjuet ) (Kjem: Etter videoen kjem ein logg med informasjon om innhaldet i intervjuet og kor i intervjuet det kan finnast i form av tidskoder ...
  Lagt inn 28. sep. 2019, 02:28 av Bjørn Enes
 • Bjørg Wolden Bjørg Wolden er fødd på Ormset i Tingvoll i 1936, og har bodd på Tingvoll heile livet.  Ho starta på jobb i Tingvoll Ullvarefabrikk som 16-åring, og arbeidde her ...
  Lagt inn 28. sep. 2019, 02:26 av Bjørn Enes
 • Gunnar Aasen Del 1 - opptak i november 2018, Tekstsamandrag og logg og redigering av publiserbar video er under arbeid.Invitasjon til dugnad:Dette opptaket skal no dokumenterast - det vil seia at det ...
  Lagt inn 28. sep. 2019, 02:19 av Bjørn Enes
 • Tora Meisingset Del 1 - opptak i november 2018, Del 2 opptak i mai 2019. Tekstsamandrag og logg og redigering av publiserbar video er under arbeid.Invitasjon til dugnad:Dette opptaket skal no ...
  Lagt inn 28. sep. 2019, 02:15 av Bjørn Enes
 • Viktor Gautvik Del 1 - opptak i november 2018, Tekstsamandrag og logg og redigering av publiserbar video er under arbeid.Invitasjon til dugnad:Dette opptaket skal no dokumenterast - det vil seia at det ...
  Lagt inn 28. sep. 2019, 02:15 av Bjørn Enes
 • Efraim Kanestrøm Efraim Kanestrøm ble intervjua av Bjørn Enes i Studio 1 i Bergen Offentlige Bibliotek 6. mai 2018. Intervjuet ble oppteke i forbindelse med eit forteljarkurs heldt av Memoar. Efraim Kanestrøm ...
  Lagt inn 28. sep. 2019, 01:59 av Bjørn Enes
 • Oddhild Garli Oddhild Garli (pikenavn Liabø ) var født i Straumsnes i 1933. Der vokste hun opp på småbruket Skogmo under gården Liabø. Hun bestemte seg for å bli sykepleier allerede da hun ...
  Lagt inn 28. sep. 2019, 01:52 av Bjørn Enes
 • Marit Holmeide Marit Holmeide var fødd rett etter fyrste verdskrig, 16.januar 1919. Da herja spanskesjuka i landet og halve bygda lå nede for teljing. Far henner var nettopp komen opp av ...
  Lagt inn 28. sep. 2019, 01:56 av Bjørn Enes
 • Gunnar Rakstang Gunnar Rakstang er fødd og oppvaksen i grenda Rakstang i Straumsnes i Tingvoll kommune. Han har vore rektor ved Straumsnes barne og ungdomsskule frå den ble starta og til han ...
  Lagt inn 28. sep. 2019, 01:56 av Bjørn Enes
 • Olav Rolland Olav Rolland ble intervjua av Arnstein Rolland og Efraim Kanestrøm, tilstades under intervjuet var også Gerd Rolland. Intervjuet handla om oppvekst i Tingvoll Kommune før, under og etter andre verdenskrigkrig ...
  Lagt inn 28. sep. 2019, 01:55 av Bjørn Enes
 • Arnstein Rolland Arnstein Rolland  vart intervjua av Efraim Kanestrøm på Tingvoll Museum torsdag 8. november 2018. Intervjuet handla i stor grad om utdanning, livet på Tingvoll og jobben som lærer og skolesjef ...
  Lagt inn 28. sep. 2019, 01:55 av Bjørn Enes
 • Flemseterhaug-Liv Del 1 - opptak i november 2018,  Del 2 opptak i mai 2019.  Tekstsamandrag og logg og redigering av publiserbar video er under arbeid. Video Del 1 er inntil vidare sperra ...
  Lagt inn 28. sep. 2019, 01:21 av Bjørn Enes
Viser innlegg 1 - 20 av 20. Vis mer »

Invitasjon til dugnad:


Det er no gjort 20 intervjuopptak om lokal historie på Tingvoll, i samarbeid mellom Tingvoll Museum og Memoar - norsk organisasjon for munnleg historie.


Opptaka blir sydd saman til publiseringsklare videoar av Memoar. Etter kvart som dei er ferdige, blir dei lagt ut på denne sida med eit passord. Det er forteljarane - dei som har blitt intervjua - som eig opptaka og som bestemmer om passordet skal fjernast.


Etterarbeidet:

Kvart opptak skal no dokumenterast, det vil seie at det skal lagast eit oversyn over alt intervjuet inneheld. Når det er gjort skal det skrivast eit kort tekstsamandrag.


Dette treng me hjelp til! Det er interessant og triveleg arbeid. Det krevst ingen særlege forkunnskapar. Sjå her om korleis du gjer det.


Kan du hjelpa til? Ta då kontakt med Marianne Nystad på Tingvoll Museum - epost marianne@nordmore.museum.no eller Bjårn Enes hos Memoar - epost bjorn@memoar.no.
Ingebjørg Eri

lagt inn 28. sep. 2019, 02:11 av Bjørn Enes   [ oppdatert 28. sep. 2019, 02:30 ]

Opptak i mai 219. Tekstsamandrag og logg er under arbeid.
Videoopptaket er inntil vidare sperra med passord. Spørsmål om passordet må rettast til Ingebjørg Eri 

Ingebjørg Eri:
Sagvik

lagt inn 28. sep. 2019, 02:10 av Bjørn Enes
Stølen

lagt inn 28. sep. 2019, 02:09 av Bjørn Enes
Koksvik

lagt inn 28. sep. 2019, 02:08 av Bjørn Enes
Meisingset-Kjellaug

lagt inn 28. sep. 2019, 02:07 av Bjørn Enes
Grinde

lagt inn 28. sep. 2019, 02:06 av Bjørn Enes
Løset

lagt inn 28. sep. 2019, 02:06 av Bjørn Enes
Eikrem

lagt inn 28. sep. 2019, 02:05 av Bjørn Enes
Margit Steinshamn

lagt inn 28. sep. 2019, 02:04 av Bjørn Enes   [ oppdatert 28. sep. 2019, 02:28 ]

(Kjem: Eit tekstsamandrag av innhaldet i intervjuet ) 


Margit Steinshamn - november 2018::


(Kjem: Etter videoen kjem ein logg med informasjon om innhaldet i intervjuet og kor i intervjuet det kan finnast i form av tidskoder. (minutt og sekund frå start) 


Bjørg Wolden

lagt inn 28. sep. 2019, 02:04 av Bjørn Enes   [ oppdatert 28. sep. 2019, 02:26 ]

Bjørg Wolden er fødd på Ormset i Tingvoll i 1936, og har bodd på Tingvoll heile livet.  Ho starta på jobb i Tingvoll Ullvarefabrikk som 16-åring, og arbeidde her til ho ho fekk barn. Då dei vart større, kom ho tilbake til tekstilindustrien og Sellgrens Veveri. Ho fortel levande om lange arbeidsvegar, fagorganisering, ulike rettar for kvinner og menn, ønske om utdanning og utfordringar knytta til økonomi. 

Eit godt møte med ei sterk dame. 


Del 2 opptak i mai 2019. 

Tekstsamandrag og logg og redigering av publiserbar video Del 2  er under arbeid.

Video Del 1 er inntil vidare sperra med passord. Spørsmål om passordet må rettast til Bjørg WoldenBjørg Wolden0 Prestentasjon Bjørg Wolden, (fødd 1935)
0:12 Oppvekst på Tingvoll, foreldre
0:20 Far frå Ormset, arbeidde på Tingvoll Ullvarefabrikk frå 1933
1:15 5 km arbeidsveg, original sykkel og spark med karbidlykt
2:00 Bjørg ½ år, familien flytta til Tingvoll, Rimstad
2:15 Bodde på småbruk, til tyskarane tok i 1944
2:40 Boforhold under krigen, i fabrikk-leilegheit
3:30 1947, familien bygde hus i Sortdalen
4:10 Bjørg gifta seg, mannen til Tingvoll, starta Tingvoll interiør
4:20 Solgte fabrikken etter 25 år, mannen døde rett etter.
5:20 Om Tingvoll interiør, bedrifta vart 50 år
6:15 Om oppvekst like ved Tingvoll Ullvarefabrikk
6:30 Boforhold og inventar på 1940-tallet.
7:00 Møblering i fabrikkleilegheitene, trangt
8:00 Sosiale ulikheiter, også designar Vågland bodde slik.
8:45 Faren Ingvald Ormset hadde mange arbeidsoppgåver på Tingvoll Ullvarefabrikk
9:40 Farging av ull og stoff, fargeriet på Tingvoll Ullvarefabrikk
10:40 Grave hustomt, handemakt og hest, eller maskiner?
11:50 Leigde den første store maskina, lønte seg.
12:30 Å tenkje praktisk, gjere valg
13:00 Utdanning- få mulegheiter som ung, økonomi
13:30 16 år gammal, starta på Ullvarefabrikken. «i tekstilen»
14:30 Lyst på meir utdanning. Kveldskurs, sykurs i gamle skulelokale
15:24 Skulestart under krigen, 1942
16:00 Tyskarane tok skulen, skuleklassane spreidd til andre bygg
17:00 Fekk at skulen, var nytt bygg, men hardt brukt
17.40 Sykurs, lånte handmaskin frå mor
18:30 Bjørg kjøpte den første eklektiske symaskina på Tingvoll i 1957, Bernina.
19.00 Fekk kjøpt frå Trondheim, seljar
20:10 Sydde klede til seg sjølv og familien, ca 22 år. Gift ca 28 år.
21:00 Mønster, klipping av stoff
21:40 Første arbeidsdag på fabrikken
22:00 Nupping av stoff, sy inn tråar
22:30 Flis i ulla
23:00 Ingvald Sagli kontrollerte med lysbord. Far til Dordi Sagli, kontrollør. Lysbord.
23:40 Etterkontroll av stoff, rett farge
23:00 Returvarer når feil, arbeidarane fekk kjøpe billeg
24:40 20 Nupparar i store salar, alle kvinner
26:00 Tungt arbeid?
26:35 Triveleg arbeidsplass, fin jobb? Overnupperska fin.
27:30 Nupparane skravla? Unge og gamle.
28:05 Dersom gifta seg, slutta kvinnene
29:00 Lønna lav, i starten 60 øre timen pluss dyrtidstillegg.
29:20 Forskjell på kvinner og menn
29:30 Arbeidstid og lang matpause i Ullvarefabrikken
30:00 Bjørg fekk barn i 1964, heimeverande
31:00 Tilbake på jobb i 1978, no Sellgrens Veveri
32:00 Døtrene tannregulering, ulike rettar som heimeverande og lønna.
33:00 Sint, tok arbeid på fabrikken
34:18 Ulike arbeidsoppgåver på fabrikken
37:10 Lønningsdag
37:40 Pensjon -ulike reglar for kvinner og menn, kvinnene måtte slutte når 65 år.
38:30 Einslege kvinner 5 år utan inntekt
39:30 Fagorganisert frå starten, etter råd frå faren
41:00 Lønn for ungdom lav
41:40 Møtte mannen på Tustna
42:30 Arbeidde på ulike trevarefabrikkar
43:50 Starta eigen fabrikk i 1967, saman med kollega.
44:20 Å være ung på Tingvoll, mykje ungdom
44.40 Populær kino på ungdomshuset
46.00 Kinosjefen også elektrikar på Tingvoll ullvarefabrikk
48:20 Dansefestar
49:20 Skifestar når skirenn, dansa med beksaumsko
50:00 Rock og Swing
50:25 Jobba til like før fikk barn
51:00 Heimeverande med tre døtrer. Boforhold
51:30 Økonomiske forhold som avgjorde om heime eller i jobb
53.00 Foreiningsliv, klubb
54:30 Frå klesvask i storgryte til elektrisk vaskemaskin
55:00 Far bestemte å kjøpe vaskemaskin, Evalet
56:00 Maskina på kjøkkenet, innebygd
57:00 Klesvask før vaskemaskina, vedfyring i kjeller
58:00 Miksmaster, kjøleskap, komfyr kom på 50-talet
59:15 Elektrisk lys frå fabrikken, kun i sentrum
1:00 Strøm til strykejern det første
1:01 Radio, «Truls», kom før krigen, blei tatt.
1:02:20 Kjøpte bruka-radio etter krigen
1:03:45 Fryseri og frysar, eller fjernsyn først?
1:04:10 Fjernsynet kom i 1965. Antenne på mørkeloftet
1:05:22 Radioprogram dei høyrde på før fjernsynet
1.06:00 Opplesingar kvar søndag, høyrde på
1:07:20 Barnetimen ei samlingsstund
1.07:40 Divan på kjøkkenet vanleg
1:08:10 Tilbake på jobb på Sellgrens Veveri i 1978
1:08:50 Prøveavdelinga, laga prøvebøker
1:09:40 Namn og nummer på stoffa
1:10:20 Damene på prøveavdelinga, samanstilling av fargar i prøvebøkene
1:11:30 Tvinneriet, tråd på rull eller hesper
1:13:05 Tråd laga av papir under krigen, hardt for maskinene
1:13:30 Stoffet brukt til sko. Bomull i renning, papir i innslag.
1:14:20 Å spinne tråd av papir
1:15:10 Kjolar av lakenstoff, pynta med kroklisser. Vesker i papirstoff.
1:15:50 Strikkakjolar, mønsterstrikka
1:16:30 Sydde alle slags klede til heile familien, unntatt kåper.
1:17:50 Strikking
1:18:40 Kvinnebevegelsen, er for likestilling
1:19:20 Fagforeining, tillitsverv, kasserer
1:19:40 Samanslåing av fagforeiningar, kontor flytta til Kristiansund
1:20:10 Hadde pengar i Tingvoll tekstilforening – laga egen klubb:
1:20:40 «Tingvoll tekstilklubb avdeling Sellgren» beheld pengane.
1.21:50 1967, Tingvoll Ullvarefabrikk gjekk inn, kjøpt av Sellgrens Veveri AS
1:22:05 1998, Holdingselskap og Innvik kjøpte ut Sellgrenfamilien.
1:23.00 Bjørg pensjonist i 2000.
1:23:20 Nils Martin Sellgren og Viktor Gautvik, roller i 1989.
1:24:00 Opplæring av folk i Innvik
1:25:00 Opplæring i bruk av nye maskiner
1:25:50 Kvinne og mannsroller
1:26:50 Fordeling av lønnsvekst, prosentvis eller kronetillegg
1:28:00 Huskar ingen streikar, men ein aksjon
1:28:30 Rett etter krigen, aksjon mot disponenten, måtte slutte.
1:29:00 Mange større gardbrukarar som var nazistar.

1-10 of 20