Kvalfangst

Samarbeidet mellom Memoar, Utvandrermuseets venner og Øyas Venner starta i september 2019, med minnesamlarkurs og intervjuopptak på Norsk Utvandrersmuseum i Otterstad ved Hamar.  Det blei i alt gjort seks kvalfangarintervju i løpet av dei tre dagane 20-22 september.

Fangst på elefantsel


Momentliste til intervju - “Hvalfangerne forteller”: Fri fortelling er alltid det mest verdifulle kildematerialet! Føl derfor fri til å fortelle akkurat som du lyster. 


Navn Fødselsdato/år

 

Fødested

 

         Av ting vi ønsker å spørre om er:   


 • Fortell litt om din barndom, hva var dine foreldres arbeid, hvilken skole gikk du påhvor bodde dere osv 
 • Fortell hvordan det gikk til at du kom på hvalfangst? 
 • Hvor var du, hvalbåt, kokeri eller landstasjon?
 • Hvor mange ganger sesonger var du med?
 • Fortell om første tur - båten, folk ombord, maten ombord, reisa sørover, forberedelsene, tankene.
 • Fortell om synet som møtte dere da dere kom fram? 
 • Fortell om den første hvalen du var med på å ta. 
 • Fortell om hele prosessen - fra observasjon til skudd, berging, slakting, etterarbeidet.
 • Fortell om de ulike jobbene ombord? 
 • Fortell om utstyr eller verktøy du brukte - og om forbedringer som ble gjort på det? 
 • Fortell om dramatikk? 
 • Fortell om komikk? 
 • Fortell om miljøet ombord, var det mye sykdom osv?
 • Fortell om Grytviken? 
 • Var dere innom ArgentinaFalklandsøyene, grunnen, og opplevelser??
 • Var det noen form for kontakt mellom deg/de andre norske hvalfangerne og personer fra andre nasjoner under oppholdet ditt?
 • Fortell om de daglige rutinene? 
 • Fortell om kvoter og fangstrestriksjoner? Ble det diskutert
 • Fortell om avslutning av turene i sør-isen. 
 • Fortell om hjemkomsten. 
 • Fortell om familieliv og hvalfangst - og spørsmålet om å dra ut igjen?
 • Fortell om hvordan det slutta - for din del, og for hele fangstens del. 
 • Hvordan betraktet andre i bygda/området der du bodde at du var på hvalfangst? Som noe positivt? Negativt?
 • Brakte du med deg nye impulser fra oppholdet utenlands da du kom hjem? I så fall, hvilke?
 • Har tida da du drev med hvalfangst påvirket personligheten din på noen måte
 • Fortell om ting vi ikke har hatt vett eller kunnskap til å spørre om

 Vi tar oss god tid. Vi har satt av to timer til hvert intervju - og trengs det, avtaler vi tidspunkt for et nytt møte.  Vi gleder oss! 

 

Bjørn Enes og Ola Aas

Om prosjekt Munnleg historie for alle:

 • Hovudaktiviteten i prosjekt "Munnleg historie for alle" er innsamling, dokumentasjon, bevaring og formidling av munnleg kjeldemateriale. 

 • Intervjuopptak er ein hovudaktivitet i alle delprosjekt. Slike intervjue er hyggelege samtalar mellom ein forteljar og ein intervjuar.  Samtalen handlar om  ting som forteljaren sjølv har opplevd, sett eller vore med på - altså der forteljaren er primærkjelde. Det kan vera levd liv i lokalmiljøet,  arbeidslivet, organisasjonslivet - eller samfunnslivet. Kvardagsliv eller deltaking i store historiske prosessar - kort sagt levd liv i alt sitt mangfald.  Sjå meir om forteljarrolla under "Ny forteljar?"

 • Samtalen vert filma. 
 • Eigaren av opptaket er forteljaren. 
 • Intervjuaren er  medeigar. 
 • Vi håpar - og oppmodar - forteljaren til å dela forteljingane sine. Det vil seia å la Memoar avlevera dei til Norsk Folkeminnesamling gjennom innsamlingsportalen Minner.no. Slik vil framtidige forskarar få tilgang til dei. 
 • Me oppmodar  også forteljarane til å dela med samtida gjennom å la Memoar og / eller samarbeidspartnarane lokalt gjera det tilgjengeleg i museet eller på nett.
Forteljaren treng ikkje bestemma seg for om ho/han vil publisera før etter at opptaket er ferdig. 

Nedanfor her, fylgjer opptak som blir delte i dette prosjektet etter kvart som dei blir ferdige. 

Ferdige kvlfangarintervju:

 • undefined
 • Hans Andreassen Dette intervjuet handlar om livsminne i hovudsak frå kvalfangstekspedisjonar i Sørisen sist på 1950-talet. Hans Andreassen er født i Vang (1943), oppvokst i Stange. Far var gårdsarbeider og mor ...
  Lagt inn 31. okt. 2019, 06:04 av Bjørn Enes
 • Bjørn Johnsrud Bjørn Johansrud er fra Skotterud i Eidskog kommune, sør i Hedemark, reiste til sjøs i ein alder av 15 år hausten 1959. Inspirert av historier frå eldre kameratar valde han ...
  Lagt inn 25. okt. 2019, 00:21 av Bjørn Enes
 • Willy Grønlien Willy Grønlien er født på Lena/Østre Toten i 1941. Mor var hjemmeværende husmor og far var smed og hovslager. Willy ble som 15 åring fristet av klassekamerater og reiste ...
  Lagt inn 31. okt. 2019, 05:58 av Bjørn Enes
 • Oddleif Jutulrud Oddleif Jutulrud vart intervjua på Norsk Utvandrermuseum den 22. september 2019. Stikkord om  innhaldet i intervjuet:(Tala til venstre er tidskodar - timar, minutt og sekund frå start. Blå tidskodar er ...
  Lagt inn 15. okt. 2019, 12:43 av Bjørn Enes
 • Per Magnar Holthe Memoar: Per Magnar Holtet vart intervjua 20. september 2019 på Untvandrarmuseet i Otterstad ved Hamar. Videoen er inntil vidare sperra med passord. spørsmål om passordet må rettast til Per Magnar ...
  Lagt inn 29. okt. 2019, 00:53 av Bjørn Enes
 • Anstein Johansen Kolbuholen Anstein Johansen Kolbuholen drog på kvlfangst i på sør-Georgia fyrste gong i 1959. han vr på kvalbåt eler skyttarbåt - dei som hadde oppsporing og avliving av kvalen som jobb ...
  Lagt inn 13. okt. 2020, 04:02 av Bjørn Enes
Viser innlegg 1 - 6 av 6. Vis mer »

Undersider (1): Kvalfangar
Comments