Industri

lagt inn 20. sep. 2015, 00:05 av Bjørn Enes   [ oppdatert 22. des. 2020, 04:38 ]

Memoarprosjektet “Folkeverksted for industridokumentasjon” pågår i  2020 og 2021. Målet er samling, dokumentering og formidling av 40 livsløpsintervju frå to ulike industreistader i Noreg, Raufoss og ein industrikommune på Sør- eller Vestlandet.


Vi skal arbeide med fire intervjuformer:

1) Kortintervju i studiorigg som står over tid i bibliotek, museum el.l., 

2) Oppsøkande intervju, oftast heime hos forteljaren, 

3) Forteljarverkstad kombinert med praksis, f.eks. bedriftsbesøk eller demonstrasjon av arbeidsprosess, 

4) Forteljarkveldar, medlemsmøter etc med publikum. 


Feltdagbok - 22. desember 2020 2020:

Fase 1- Raufoss (Finansiert av Kulturrådet):

I løpet av 2020 skal det etablerast eit nytt industrimuseum på Raufoss. Det er eit bygg på Raufoss Fabrikker som skal byggast om. Fyrste ombyggingstrinn skal vera ferdig i juni 2020, og fyrste utstilling i det nye museet skal opne i desember. Det er stor interesse for å gjera munnleg historie til eit satsingsområde for dette museet, og derfor bør vi konsentrera oss om å bruka desse ressursane der. 

Det blei gjort nokre få intervjuopptak vår og sommar 2020, og etter fleire utsetjingar på grunn av konronapandemien, kom hovudinnsamlinga av munnleg kjeldemateriale endeleg i gang i desember 2020. Det vart gjort 8 intervjuopptak og eitt gruppeintervju med veteranar frå Bedriftsskolen på Raufoss (1949-1972) (sjå feltdagbok)

Feltdagbok - 10. desember 2020:Fyrsteutkast arbeidsplan (april 2020):  
 • Mai: Innkjøp av teknikk til fast studiorigg i det nye industrimuseet på Raufoss. Trening. 
 • Juni: Installering av studio. Utval av forteljarar og planlegging av konkrete arr. 
 • August: Konkrete avtalar med forteljarar 
 • September: Intervjuopptak - Produksjonshistorie “Vendepunkt 1975” 
 • September: Folkeverkstad 1 - kortintervju i studio Raufoss industrimuseum. 
 • September: Kurs  for frivillige intervjuarar og loggarar på Raufoss (MHA)
 • September-oktober: Logging og publisering av intervju 
 • Oktober: Folkeverkstad 2 - Forteljarkveld i Raufoss industrimuseum eller Fyrverkeriet
 • November: Logging og produksjon av munnleg materiale til industrimuseum, 
 • November: Artikkel eller videoreportasje om Folkeverkstad som metode i industridokumentasjon.
 • November: Artikkel (fagfellevurdert) om munnleg historie som industridokumentasjon på Raufoss. 
 • Desember: Opning av museumsutstilling 01, Raufoss Ind.museum. 
 • Desember: Sluttrapport Fase 1 
Kontaktpersonar:
Inger Christine Årstad, Mjøsmuseet
Bjørn Enes, Memoar
Hans Jakob Ågotnes, Universitetet i BergenProsjekt i startgropa: 

Raufoss: 
Pilot i innsamling munnleg historie 2020-2022. Påbegynt samarbeid med Mjøsmuseet og Raufoss Industrimusuem. Finansiering frå Kulturrå+det. 

Industribyen Kristiansand: 
Nikkelverket i Kristiansand;  Gjennomført og publisert ti intervju i 2016. I mai 2020 blei detgjort eit intervju med to sentrale kjelder frå KMV og eit intervju om barndom i industribyen Kristiansand. 
 
Borregårdsamfunnet: 
Påbegynt samarbeid med Østfoldmuseene. Gjennomført åtte intervju med tidegare Borregårdtilsette,

Hermetikkindustrien: 
Gjennomført to intervju i Bergensområdet (Os og Askøy). 

Herøya: Påbegynt samarbeid med Arbeiderbevegelsens Arkiv i Telemark i Industriarbeidermuseet. 

Orkla Gruver: 
Påbegynt samarbeid med Orkla Industrimuseum.  

Tekstilindustrien; 
Påbegynt samarbeid med Tingvoll Museum om gamal og ny tekstilindustri i Møre og Romsdal.


Nytt industriprosjekt

Memoar og Norsk Industriarbeidermuseum på Rjukan arbeidde i 2016 fram ei skisse av ei innsamling av munnleg industrihistorie i Telemark.  Skissa kan hentast opp frå Dokumentarkivet

Arbeidet med å søka finansiering til dette eller liknande prosjekt held fram. 
Ein vidare oppbygging av industriprosjektet kan gå inn som ein del av prosjektet "Munnleg historie for alle" i 2019-2020 - sjå www.memoar.no/mha

Herøya:

 • Hans Gunnar Olsen Tørre Hans Gunnar Olsen Tørre vaks opp i Landsbyen på Herøya. Både far hans og bestefar hans arbeidde på Hydro, og sjølv om han høyrde til den fyrste generasjonen som hadde ...
  Lagt inn 12. okt. 2019, 14:52 av Bjørn Enes
Viser innlegg 1 - 1 av 1. Vis mer »

Nikkelverket:

 • Olav Støylen Olav Støylen var med på starten av Alnor Aluminium på Karmy i 1967, og var lokal hovudtillitsvald der frå 1970. I 1974 vart han vald inn i leiinga i Norsk ...
  Lagt inn 12. okt. 2019, 14:31 av Bjørn Enes
 • Arne Johan Finne Arne Johan Finne begynte på Falconbridge Nikkelverk i 1967, etter først å ha vært to år på sjøen (MS "Moslane", Mosvolds rederi).  Han begynte i Kobberelektrolysen og ble værende på ...
  Lagt inn 12. okt. 2019, 14:19 av Bjørn Enes
 • Kåre Knudsen Kåre Knudsen er egentlig fra Arendal. Han kom til Kristiansand mens han var i militæret, traff ei jente - og ble værende resten av livet. På Falconbridge begynte han som sveiser ...
  Lagt inn 29. nov. 2019, 13:43 av Bjørn Enes
 • Bjørg Bakken Bjørg Bakken arbeidde i skoforretning i Markensgate då Falconbridge søkte etter kvinner i 1974. Det året var der omlag 1600 tilsette på verket, og Falconbridge hadde store problem med å ...
  Lagt inn 12. okt. 2019, 14:33 av Bjørn Enes
 • Wiggo Svendsen Wiggo Svendsen begynte som sivilingeniør i Koboltraffineriet på Nikkelverket i 1980. Før det hadde han mellom anna arbeidd i ei lita familieverksemd som produserte stigar. Kulturskilnaden til det store, toppstyrte ...
  Lagt inn 12. okt. 2019, 14:29 av Bjørn Enes
 • Torleif Odland Torleif Odland hadde sin fyrste arbeidsdag i Smeltehytta på Falconbridge i 1972.  Dei elleve neste åra var han innom så godt som alle driftsjobbane i hytta: Forherden, tappinga, anodebrekkinga, satsinga ...
  Lagt inn 12. okt. 2019, 14:33 av Bjørn Enes
 • Erling Stensholt (1935 - 2019) Dette opptaket vart gjort heime hos Erling Olav Stensholt i Kristiansand den 3.desember 2015. Han fortel at han kom til Falconbridge som nyutdanna sivilingeniør i 1964, for å arbeide ...
  Lagt inn 12. okt. 2019, 14:34 av Bjørn Enes
 • Øyvind Hushovd Øyvind Hushovd kom rett frå Handelshøgskolen til rekneskapsavdelinga på Falconbridge i 1974. Han teiknar eit ganske dramatisk bilete av industrien sin situasjon på 1970-talet: Inflasjon, auka lønskostnader og kraftpris ...
  Lagt inn 12. okt. 2019, 14:35 av Bjørn Enes
 • Olav Erik Sørensen Olav Erik Sørensen fekk dimme før tida av di han hadde fått jobb på Falconbridge i juni 1972. Der blei han verande arbeidslivet ut. Han vart skiftarbeidar - alltid på B ...
  Lagt inn 12. okt. 2019, 14:36 av Bjørn Enes
 • Robert Alsaker Robert Alsaker kom frå elektronikkverksemda NERA i Bergen til jobb som rasjonaliseringsingeniør på Falconbridge i juli 1964.  Han begynte med metodestudier i vedlikehaldsavdelingane (MTM-systemet). Året etter kjøpte fabrikken det ...
  Lagt inn 12. okt. 2019, 14:37 av Bjørn Enes
Viser innlegg 1 - 10 av 10. Vis mer »

Comments