Opplæring

Memoar arbeider for å utvikla og dela kompetanse om munnleg historie i Noreg. 
Me arrangerar jamnleg kurs  i tre kategoriar: 
  • Forteljarkurs, 
  • intervjuarkurs og 
  • kurs om dokumentasjon, arkivering, publisering og prosjektutviking. 
Les mer her: Kurs.Memoar.no


I 2018 arrangerte me den fyrste Memoarkonferansen.
Me er alt i gang med å planlegga ei ny samling av frivillige og profesjonelle munnleg historikarar i februar 2019.Gjennom medlemskap i 
formidlar me tips om verdfulle kurs og seminar: