Krigsminne

Prosjekt Krigsminne.Memoar.no er eit dugnadsprosjekt som starta hausten 2016, i samarbeid med enkeltpersonsforetaket Mediekunnskap Jostein Saakvitne. Samarbeidet handlar om digitalisering, publisering og formidling av munnleg kjeldemateriale om hendingar og daglegliv i krigsåra 1939-1945. Mange av desse vart samla inn på 1990-talet, i prosjektet Norgesdokumentasjon som Saakvitne var ein del av. 

Du kan og ta kontakt med telefon til Jostein Saakvitne 975 85 357, eller  Bjørn Enes, tlf 415 16 745  


https://sites.google.com/a/memoar.no/frontkjemparane/


Oppmoding:

Har du lyd-, film- eller videoopptak av primærkjelder til krigshistoria - ta kontakt!
Lydband,  kasettar, film og videoband  har avgrensa levetid. Det er viktig å få dei digitalisert og arkivert slik at dei ikkje går tapt.  Me samarbeider gjerne!