Austevoll

Velkomne til kurs i Austevoll i april! 

Memoar og Austevoll Historielag inviterar til kurs i april - om innsamling, dokumentasjon, bevaring og formidling av munnleg kjeldemateriale til lokal historie.  Ei grovskisse av planen er førebels slik: 


Torsdag 8/4: 
  • kl. 18-19 - intervjuopptak 1. Gjerne eit som kan sendast på direkten (viss der er god breidbandsdekning i lokalet)
  • 19-20:30 - kurs om førebuing og gjennomføring av intervjuopptak / innsamling av munnleg kjeldemateriale om lokal historie 
Tirsdag 12/4:
  • 18-19: Dokumentasjon og arkivering/avlevering av intervjuet frå 8/4. 
  • 19-20:30: Bruk av opptaket. Formidling - "gulkorn" - "stubbar" - geotagging - QR-koding 
Laurdag 17/4: 
  • 10-11:30: Opptak 2
  • 11:30-12: Organisering av dokumentasjonsdugnad, opptak 2 
  • 12:30-14: Opptak 3.
  • 14:14:30: Organisering av dokumentasjonsdugnad opptak 3 
  • 14:30-16: Opptak 4
Så snart planane er endelege, kjem det eit påmeldingsskjema på denne nettsida. 

Spørsmål? Skriv til post@memoar.no 
Comments