Bergen‎ > ‎

Bjørn Enes

lagt inn 29. sep. 2019, 02:38 av Bjørn Enes   [ oppdatert 19. feb. 2021, 12:04 ]
Bjørn Enes er ein av grunnleggjarane av Memoar. I dette opptaket frå september 2016 fortel han korleis han oppfattar forhistoria og det fyrste arbeidsåret til organisasjonen. 

Han fortel om tidsvitneprosjektet "Neveragain.no" som han sjølv var leiar for frå den fyrste ideen oppsto i 2005 til prosjektet måtte pakka saman i 2009. Han fortel også litt om "Norgesdokumentasjon", som er ein del av medstiftar Jostein Saakvitne si forhistorie. 

Enes fortel vidare om det fyrste større innsamlingsprosjektet - Industri.Memoar.no - og gir eit oversyn over dei prosjekta som var aktive i september 2016. 

Opptaket er gjort i Studio 1 i Bergen Bibliotek. Intervjuar er Astrid Olsen. 

Direkte adresse til denne sida  er http://bjorn.enes.memoar.no. Under videovindaauget er meir detaljar med tidskoder og klikkbare peikarar til innhaldet. bjørn Enes:
Stikkord om innhaldet: 

00:00:00 Lydbandet frå Bestefar
01:30:00 Opptakarteknologiane
02:03:00 Jounalistiske forteljingar er noko anna enn folk sin forteljingar
04:10:00 «Neveragain.no» - tidsvitneprosjekt 2005-2009
04:32:00 Stiftelsen Arklivet
07:08:00 Verdien av munnlege kjelder
08:14:00 Russerfangane
08:58:00 Ivan Korotcha
10:26:00 MS «Palatia»
12:06:00 Filtreringsleirar
13:34:00 Novorissisk
14:30:00 Seksti år gamle munlege fortelj9ngar
14:38:00 Edith Notowicz
17:48:00 Krigsseglarane
18:40:00 «Neveragain» måtte leggjast på is i 2009
19:35:00 Munnlege forteljingar i helsevesenet
20:43:00 Alle har ei forteljing å dele
21:43:00 Jostein Saakvitne
22:22:00 «Norgesdokumentasjon»
24:12:00 Kostnadane stuper
25:35:00 «Memoar» vart stifta 3. juli 2015
26:27:00 Intervjustudio
28:42:00 «Memoar» vart stifta på nett
29:18:00 Fyrste intervju – om tuberkulosen i Suhhordland
30:56:00 Dokumentasjonsmetode
31:46:00 Astrid Olsen
33:04:00 Ei forteljing er mange små forteljingar etter kvarandre
34:56:00 Jordmora
35:25:00 Dokumentasjonsmetoden per august 2016
37:30:00 Treg saksbehandling i kommunen
38:20:00 Arkiveringsløysing
40:31:00 Inga teknologisk utfordring i dag
41:31:00 Me må forstå at det ikkje er så enkelt for ein kommune
43:06:00 Intervjustudio opna i januar 2016
43:45:00 Studio er enkelt å bruka
45:47:00 Det er forteljaren som eig opptaket
47:24:00 Den fyrste innsamlinga – Industri.Memoar.no
48:52:00 Nikkelverket og vendepunktet i 1975
50:37:00 Arbeidsplassar eller teknologi?
52:01:00 Det hastar med å ta vare på desse forteljingane
53:03:00 Endringane forplanta seg frå industrien
54:38:00 Bokprosjekt om industrihistorie
56:24:00 Minneinnsamlinga på Nikkelverket hausten 2015
58:39:00 Det trengst ei stor innsamling av industriminner
01:01:27:00 Ei kulturform som må dyrkast
01:02:39:00 Alle delte forteljingane
01:03:59:00 Sjøfartsprosjektet
01:04:42:00 Om nynorsk
01:06:00:00 Bydelsinnsamling på Møhlenpris
01:06:54:00 Motkultur – 1960 . 1980
01:08:10:00 Krigsminneprosjekt
01:08:49:00 Kursutvikling
01:10:17:00 Norsk nettverk for munnleg historie og minnekultur
Comments