Bergen‎ > ‎

Mohlenpris

Memoar, Historietorget, Sportsklubben Djerv og Møhlenpris Oppveksttun har arbeidd saman sidan 2016 for å samle og dele munnleg historie frå bydelen. Våren 2020 har partnarskapet eit spennande samarbeidsprosjekt fram mot skulen si sommaravslutting. Koronapandemien trugar gjennomføringa av dette prosjektet slik at det kanskje må utsetjast. 


Comments