Bergen‎ > ‎

Mohlenpris

Memoar, Historietorget, Sportsklubben Djerv og Møhlenpris Oppveksttun har arbeidd saman sidan 2016 for å samle og dele munnleg historie frå bydelen. Våren 2020 har partnarskapet eit spennande samarbeidsprosjekt fram mot skulen si sommaravslutting. Koronapandemien resulterte i at  dette prosjektet møtte utsetjast til hausten 2020..


Direkte sending torsdag 4. juni: 
Historietorget på Møhlenpris har arbeid mykje og lenge med å samla og tilgjengeleggjera munnleg kulturarv på Møhlenpris, Sydnes og Nøstet. 
I ei direkte sending frå Studio Memoar torsdag 4. juni kl. 17, vil dei fortelja om dette arbeidet. 
Sendinga vil ha form av eit "talkshow" i serien "Bydelene forteller" frå  Amatørkulturrådet i Bergen. 

Sendinga kjem her:Comments