Brannfolk‎ > ‎

Einar Kristian Gjessing

lagt inn 29. sep. 2019, 05:27 av Bjørn Enes   [ oppdatert 19. feb. 2021, 12:05 ]
Einar Kristian Gjessing vart så å seie fødd inn i Bergen Brannvesen. Far hans, Sverre Gjessing, var branningeniør og budde i tenestebustad på Rådstuplass 2 då Einar vart fødd. I 1940 vart faren brannsjef, og i den stillinga vart han verande til pensjonsalder i 1966. Då hadde Einar gått i dei same spora, utdanna seg til bygningsingeniør og tatt over farens gamle arbeid som branningeniør. I 1969 vart han konstituert i stillinga som brannsjef, så var han varabrannsjef  samanhengande til han overtok brannsjefstillinga att dei tre siste åra før han pensjonerte seg i 1993.

I dette intervjuet fortel han glimt frå barndomen på hovedbrannstasjonen, ungdomsåra i Det Sivile Luftvern, eksplosjonen på Vågen, og glimt frå brannhistoria med både lukkelege og tragiske utgangar. Han fortel om organisatorisk og teknologisk utvikling i brannvesenet, utviklinga av førebyggande arbeid - og ikkje minst det mangeårige arbeidet for å få til eit brannhistorisk museum i Bergen.

Opptaket vart gjort i Studio 1 i Bergen offentlige bibliotek den 23. januar 2017. Intervjuarar var Lars Voss Sørhus og Christina Frønsdal frå Bymuseet. Dokumentasjonen er gjort av Bjørn Enes frå Memoar  

Du finn detaljar om innhaldet i intervjuet i stikkordslista nederst. 


Einar Kristian Gjessing:Stikkord og tidskodar for innhaldet:


00:22:00 Rådstuplass 2 – brannmesterbustad var fødestue fram til 1926
01:27:00 Brann hos brannsjefen under duesleppet
03:36:00 Tranbod – Martens – Sandviken
04:12:00 Kontor brannstasjonen
04:28:00 Nye portar i 1934
05:04:00 Brannsasjon – bygningshistorie
05:14:00 Arkitekten var Andreas Blix
05:54:00 Potetkjellaren, Danmarks plass
06:46:00 Tenkjte ikkje å bli brannmann
07:22:00 Bygningsingeniør i
07:56:00 Sivilt luftvern under krigen
09:14:00 Stabil mannskapsstyrke
09:14:00 20. april 1944 – eksplosjonen på Vågen
09:27:00 Uvanleg at brannsjefen ikkje var NS-medlem
09:44:00 Far på veg til Sverige
10:18:00 Snudde på Voss
10:33:00 Generalane Wagner og Herman Tittel
11:38:00 Eksplosjonsdagen – frivillig
12:06:00 Fem brannstader
12:36:00 Etterslukking – Nordnes
13:19:00 Sjølve eksplosjonen
14:01:00 «Vekk frå vinduet!»
14:25:00 Ein mutter frå «Voorbode» på 7,5 kg
15:10:00 Den 4. oktober 1944 – bombinga av ubåtbunkeren
15:55:00 Den 29. oktober 1944 – bombinga av Nøstet
16:19:00 «Sidan har eg tatt kvar dag som ei gåve..»
16:43:00 Bygningsingeniør i
17:24:00 London etter krigen – Woolwich Arsenal
18:08:00 Gjenreising
18:45:00 Branningeniør
19:54:00 Opplæring – Norges Brannskole
21:32:00 Tenestebustad på Årstad Brannstasjon
21:57:00 Buplikt – slutt i 1986
23:01:00 Utrykkingar
23:36:00 Møteplikt
24:22:00 Lukkeleg utgang – baby i loftsbrann på Nordnes
25:45:00 Humor
26:14:00 Skadar
28:17:00

Tragisk brann i Løvstakklien
29:18:00 Tragisk brann – kjellar i Sandviken
29:55:00 Bergen: Langt under landsgjennomsnittet for dødsbrannar
30:38:00 Teknologi?
30:46:00 Betre samband – snorkelbilar
31:18:00 Tragisk brann i Konsul Børs gate
32:04:00 Sikringskrav til 1890-års hus
32:25:00

Snorkelbil
33:05:00 Drone
33:33:00
Førebyggande arbeid – skulane
34:18:00 1991 – alle 5.klassar brannvernundervisning
34:54:00 Studentar
35:26:00 Noko er spesielt med Bergen
35:58:00 I ryggmargen pga historia
36:37:00 Barndomsminnene frå hovudbrannstqasjonen
36:50:00 Stor aktivitet – mange verkstadar
38:01:00 Bilande – Dähmnich 1923
38:16:00 Sabotasjebrann – Tonningsneset
39:06:00 Årstad Brannstasjon
38:55:00 Far begynte i brannvesenet i 1928
41:46:00 Kva slag særtekk treng ein brannmann?
42:00:00 Fagkunnskap - «ikkje skvetten» - god helse
43:12:00 Opplæring – Norges Brannskole
43:28:00 Nyskriving av læremateriell
44:07:00 Standardar for brannbilar
44:30:00 Faglitteratur
45:12:00 Vedlikehald av stasjonane
45:50:00 Kommunesamanslåinga i 1972
46:02:00 Korleis har livet som brannmann forma deg?
46:20:00 Eg har fått tru på meg sjølv
47:06:00 «Andre folk til nytte vera....»
49:13:00 Bergen brannhistoriske stiftelse og historielaget
49:42:00 Bergens borgerlige brandkorps
50:06:00 Det gamle utstyret – stadige flyttingar – etter Ludebanen i Sandviken
51:48:00 Den brannhistoriske stiftelsen
52:26:00 Brannkorpsets historielag
54:01:00
Gleda over sin gamle arbeidsplass
55:34:00 Brannmuseum – opprinnelege planar
56:30:00 «Men har de høyrt om husokkupasjon?»
57:35:00 Bok om den raude bygningen
57:59:00

Brannmuseum – visjonar om dei nye planane
01:00:24:00 Om kvinner i brannvesenet
01:02:00:00 Meir om bokprosjektet om bygningane


Comments