Året 1964

lagt inn 12. okt. 2019, 13:21 av Bjørn Enes   [ oppdatert 12. okt. 2019, 13:21 ]

Året 1964.

Ved årets start var det 1334 ansatte og det ble kommentert at det var veldig positivt at det bare hadde sluttet 246 mann i året som var gått.

Det ble innført en ulykkesforsikring på 15 000 ved død og 30 000 ved invaliditet, med premie kr.10 pr år. Premien ble fordelt med kr. 2.50 pr. kvartal.

Sykefraværet lå på 8,5 prosent.

De 6 første reiste for å hjelpe med å starte i Domingo.

Overingeniør Brunborg ble syk og Jon Alvsåker tok over denne jobben. Driftsing. H. Erichsen ble ansatt.

Robert Alsaker ble ansatt som rasjonaliseringsingeniør.

Sverre Flagestad begynte 3. august.

Realf Høy – Petersen ble sjef for tegnekontoret.

Yrkeshygienisk Institutt og doktor Glømme startet sin store helseundersøkelse.

Minimum lager med nikkel – solgte mer enn vi produserte.

17 – 30 års jubilanter og 2 – 25 års jubilanter.

Biskop Kåre Støylen holdt andakt på spisesalen til jul.

Ved årets slutt var det 1232 ansatte og det hadde kun sluttet 193 mann i årets løp.

Skader med fravær hadde gått litt opp fra 55 i 1963, til 59 i 1964, men det var allikevel en bra utvikling fra 112 skader i 1960.

Årsproduksjonen var: Ni - 30111 tonn

Cu- 12225 tonn

Co- 709 tonn


På fagforeningsfronten ble det noe rabalder da kommunisten Tormod Tveitdal

ble valgt til fagforeningsformann. Det kom ut rykter om at direktør Jahnsen ville nekte å godta ham som formann og Jahnsen gikk ut i avisen og understrekte at han godtok enhver leder som var lovlig valgt.

Fagforeningen var ellers preget av et rødt politisk flertall. Hele 7 mann ble sendt på foreningas regning til Arbeiderkonferansen/Østersjøuka i Rostock i Øst-Tyskland - kommunismens utstillings- og propagandavindu nr. 1 den gangen.

Fagforeninga tok initiativ til helseundersøkelsen som førte til Glømmerapporten.AJ

Tror dette skulle være det viktigste.

Comments