Året 1966

lagt inn 12. okt. 2019, 13:24 av Bjørn Enes   [ oppdatert 12. okt. 2019, 13:24 ]

Året begynte med 7 skader i januar og det ble fokusert på at malergruppa hadde 650 sammenhengende skadefrie dager.

Erling Stensholdt ble ansatt som forsøksingeniør. Arne Korsmo ble ansatt som UMS planlegger, Hans R. Lied som FV- ingeniør og Jens Lindheim som konstruktør. 10 mann ble overført fra vedlikeholdet som UMS-planleggere og fikk funksjonærstatus. I forbindelse med UMS ble det innført nytt arbeidsrekvisisjonssystem.

R.O: Nielsen reklamerte for diverse brevkurs- Et nytt permanent undervisningsrom ble innredet i garderobebygget.

16 innkomne forslag til Forslagskassa ble belønnet med totalt kr. 550 i premie.

Tor Borgen ble ansatt som gartner.

Det ble opprettet avtale med Turistforeninga om leie av deler av turisthytta på Ljosland. Pris pr. seng kr. 0,50. 280 ansatte brukte dette tilbudet første året.

44 mann sluttet i mai!

Det ble utarbeidet personalhåndbok.

Statsråd Schweigård- Selmer og Seip + landets fylkesmenn + diverse embedsmenn fra departementene – totalt ca. 30 personer – besøkte bedriften.

Noe senere besøk av 35 franske kjemistudenter og besøk fra den internasjonale sommerskole i Oslo med 14 nasjoner representert.

Inco sto for 65 % av verdensproduksjonen og Falconbridge hadde 9,5 %.

Hanne Margrete Martinsen begynte 1/10.

Overingeniør Carl Dahl holdt kurs om prosessen for 35 mann som var tatt ut for å kjøre den nye ML –fabrikken som var under bygging + til den nye Koboltfabrikken som skulle tas i bruk året etter. Litt sjau med hvordan få montert slange/kabel- og gangbro over til nye Co-raff. Den kom i ei lengde på 25 meter og skulle monteres over E-18.

Den nye Hovedlabben skulle være innflyttingsklar våren 67.

I Ni-avd. var det utvidelser i Ni-9 og Hydrogenfabrikken ble utvidet.

1966 ble nytt rekordår for produksjonen:

Ni - 32337 tonn

Cu - 14341 tonn

Co - 799 tonn. Det sluttet 328 mann i 1966.

Kulturutvalget hadde solgt billetter til 23 konserter og forestillinger.

På fagforeningsfronten så ble Tormod Tveidal gjenvalgt med knapt flertall og foreninga sa ja til UMS. Bedriftsutvalget kom og erstattet Produksjonsutvalget.

Tarifflønna lå fra kr. 6,50 til 7,50 pr. time og tariffoppgjøret ga fra kr. 0,04 til kr. 0,11 pr time. 1. mai krav var Atomfri sone i Norden. Foreninga fikk 50 000 kr til Strandpromenaden av bedriften og lånte 60 000 av Norsk Kjemisk. Krav til bedriften om årlig skjermbilde. 1/1 – 1967 skrev Norsk Kjemisk under avtalen om kollektiv Hjemforsikring med Samvirke. Levenet begynte.

Mvh

A.J. Finne

Comments