Raffineringsverkets Arbeiderforening 1927

lagt inn 12. okt. 2019, 13:51 av Bjørn Enes   [ oppdatert 12. okt. 2019, 13:51 ]

Som de fleste vet har fabrikken eksistert tilbake til 1910 , og den første fagforening ble startet den gang. De første årene var det små mengder som ble produsert og da 1. verdenskrig var over ble det nesten slutt på etterspørsel etter nikkel. En brann i 1917 i Rostebygget kom også svært ubeleilig. Da nytt Rostebygg var klart i 1918 var prisene på et lavmål og driften stoppet snart helt opp. Med drift kun i korte perioder snublet verket seg videre fram til 1926 da det ble solgt på tvangsauksjon for 10 000 kr. I 1927 kom det så tyske interesser inn i bildet og ny drift ble satt i gang kun basert på Evjematte.


Kort tid etter at de første var ansatt ble det snakket om ny fagforening og

Tirsdag 28/6- 1927 i Arbeiderforeningen var det sammenkalt til møte – sammen med Sam.org styret – for å stifte fagforening. Møtet ble ledet av Sam.org formann Hr. Daniel Jacobsen ” der ønskede de fremmøtte velkommen.” Noen av de fremmøtte tok ordet og ønsket å fortsette den gamle fagforening, og det ble også diskutert om det skulle søkes om medlemskap i NKIF eller Arbeidsmandsforbundet. Med 20 mot 1 stemme ble det vedtatt å søke medlemskap i NKIF.

Navnet ble bestemt til Raffineringsverkets Arbeiderforening og foreningen ble så stiftet med 20 medlemmer.

14/7 ble Konstituerende møte holdt og foreningens første styre valgt;

Formann Ole Johan Olsen

Viseformann O. Lingaas

Kasserer Hans Aanensen

Sekretær Halfdan Olsen

Styremedlem Ingar Knudsen

-”- Endre Endresen

-”- Lauritz Evensen

Varam. Anders Strøm

-”- Jacob Viblemo

-”- Richard Thorsen

Revisor Trygve Skribeland

-”- Olav Engvaldsen


Viktigste sak på første styremøte var lønn, da lønna kun var kr. 0.80 pr.time. Det var enighet om å vente til Fiskaa Verk var ferdige med forhandlinger som pågikk. Det ble sendt brev til kemner Karlsen om lettelse til 5 % på skattetrekket grunnet lav lønn og stor forsørgelsesbyrde.

Den gang ble det først valgt en komite for å utarbeide krav, forslag til en tariff, mens en annen komite ble valgt til å forhandle. Foreninga ble enstemmig innmeldt i Arbeiderpartiet, og det ble valgt 5 mann til å agitere for partiet ved valget. Et forslag om å opprette en lokal ledighetskasse ble nedstemt med 18 mot 10 stemmer.

Medlemsmøtene ble ofte startet så sent som kl. 20.30 da folk jobbet til kl.18.00, og styremøtene ble holdt hjemme hos formannen kl 17.00 på Søndagene.

Resultatet av kravet om lønnsforhandlinger var at direktør Gjertsen leste opp et brev fra de tyske eierne om dårlige tider, og lønnen ble stående på kr.0.80.

I november ble det sendt anmodning til borgermester og formannskap om fritak for skatt i desember. Dette ble innvilget for 3 uker i desember for alle i skatteklasse 3 med årsinntekt under 4000 kr.

På medlemsmøte ble det gjort vedtak om at ingen måtte offentliggjøre noe fra møtene.

Comments