Nikkelverk‎ > ‎Olav Erik Sørensen‎ > ‎

Peikarar

Tidskoder - stikkord - peikarar

01:17:00 1972: Sommarjobb etter marinen https://vimeo.com/154406705#t=1m17s

Fyrste nattskift
02:30:00 Klarefilteret https://vimeo.com/154406705#t=2m30s

Jernfilteret

Tørkebeltet

Vaggekøyringa

Pressetømmar

Cementasjonen

Filterfortykkarane

Karbonatfellinga

Forsøksanlegget

Kloranlegget
03:10:00 Koboltraffineriet «Du har femti øre meir... https://vimeo.com/154406705#t=3m10s
04:10:00 Starten på KLanlegget
05:00:00 Cementasjonen https://vimeo.com/154406705#t=5m0s
06:20:00 Skilet tørrside / våtside https://vimeo.com/154406705#t=6m20s
07:24:00 Kopparfilter https://vimeo.com/154406705#t=7m24s
08:14:00 Kvar mann sin post https://vimeo.com/154406705#t=8m14s
09:35:00 Hovudsirkulasjonen https://vimeo.com/154406705#t=9m35s
10:10:00 Kaffien på B-skiftet https://vimeo.com/154406705#t=10m10s
11:40:00 "Målingar" i Hybinetteprosessen https://vimeo.com/154406705#t=11m40s
12:40:00 "Reguleringar" i Hybinetteprosessen https://vimeo.com/154406705#t=12m40s
13:13:00 "Alarmar" i Hybinetteprosessen https://vimeo.com/154406705#t=13m13s
15:20:00 Klor (Cl2) https://vimeo.com/154406705#t=15m20s
16:14:00 «Rommet var grønt» https://vimeo.com/154406705#t=16m14s
18:40:00 Fyrste møtet med klor https://vimeo.com/154406705#t=18m40s
20:44:00 Tobakk og klor... https://vimeo.com/154406705#t=20m44s
22:08:00 Ingen visste kva Klorluting var https://vimeo.com/154406705#t=22m8s
23:16:00 Tre mann på Klanlegget https://vimeo.com/154406705#t=23m18s
24:10:00 Ingeniørrunden https://vimeo.com/154406705#t=24m10s
25:23:00 Gamal og ny prosess https://vimeo.com/154406705#t=25m23s

«Ingen tenkte på fisken...»
27:04:00 Ny kultur https://vimeo.com/154406705#t=27m4s
27:50:00 Alle avhengige av alle
29:43:00 Skjegg og gassmaske https://vimeo.com/154406705#t=29m43s
20:44:00 Skilet drift / vedlikehald https://vimeo.com/154406705#t=20m44s
32:10:00 Driftsjournalen https://vimeo.com/154406705#t=32m10s
33:00:00 Før: Streng arbeidsdeling https://vimeo.com/154406705#t=33m0s
35:25:00 Dei fyrste KL-folka https://vimeo.com/154406705#t=35m25s
37:10:00 Andre arbeidsomårde https://vimeo.com/154406705#t=37m10s
38:44:00 Handball og arbeidslyst https://vimeo.com/154406705#t=38m44s
39:26:00 Ingeniørane sitt arbeidsområde https://vimeo.com/154406705#t=39m26s
41:25:00 Ny operatørrolle https://vimeo.com/154406705#t=41m25s
43:07:00 Jobbrotasjon https://vimeo.com/154406705#t=43m7s
44:12:00 Fagopplæring https://vimeo.com/154406705#t=44m12s
45:08:00 "Gamle kunster" https://vimeo.com/154406705#t=45m8s
46:22:00 Støvlar og gamalt hierarki https://vimeo.com/154406705#t=46m22s
48:32:00 Bemanningsforhandlingar https://vimeo.com/154406705#t=48m32s
50:00:00 Ombygging under full drift https://vimeo.com/154406705#t=50m0s
51:25:00 Ombygging fullført ca 1986 https://vimeo.com/154406705#t=51m25s
52:20:00 Elektrolysekjellarane – og «kjellerrottane» https://vimeo.com/154406705#t=52m20s
54:08:00 Anodespylarane https://vimeo.com/154406705#t=54m8s
55:06:00 1975: Ingen snakka om reduksjon https://vimeo.com/154406705#t=55m6s
56:00:00 Før: Alle fekk jobb
56:58:00 Formennene var urolege https://vimeo.com/154406705#t=56m58s
57:50:00 Innkøyringsproblem https://vimeo.com/154406705#t=57m50s
1 time

00:20:00 Sodasiloane https://vimeo.com/154406705#t=1h0m7s
01:30:00 Datamaskinen – Nor10 https://vimeo.com/154406705#t=1h1m30s

Nord-10
03:09:00 Blink i lyset https://vimeo.com/154406705#t=1h3m9s
04:39:00 Nord-100
05:30:00 "Krig" og nødstopp
07:23:00 Analog styring til 1980 https://vimeo.com/154406705#t=1h7m23s
08:20:00 KL var bygd for datastyring
09:55:00 Stolte mest på handmålingar
11:40:00 «Karbonadefellinga» og automatvask av pHmeter https://vimeo.com/154406705#t=1h11m40s
13:50:00 RUP -prosjektet https://vimeo.com/154406705#t=1h13m50s
14:35:00 Forslag nedanfrå
15:40:00 Ny ingeniørrolle
16:19:00 Mange små endringar
17:11:00 Reparasjonar under drift https://vimeo.com/154406705#t=1h17m11s
17:51:00 Titan
18:32:00 Avviksmeldingar https://vimeo.com/154406705#t=1h18m32s
20:00:00 Sikkerheitsfokus
21:30:00 Gått for langt? https://vimeo.com/154406705#t=1h21m30s
22:42:00 Eksempel: Tresko
24:20:00 Hovudlageret https://vimeo.com/154406705#t=1h22m24s
25:38:00 1996: Sjølvbetening
26:38:00 Driftsfolk på lageret
27:28:00 Nytt datasystem
29:14:00 Sjølvbetening også på leverandørsida
29:55:00 Omorganisering – frå adm. Til drift https://vimeo.com/154406705#t=1h29m55s
31:05:00 gamal og ny tankegang
32:00:00 Frivarer
33:34:00 Malarkostane
35:29:00 Skillet adm. / drift https://vimeo.com/154406705#t=1h35m29s
37:26:00 Hierarkiet
39:10:00 Oppsummering
40:00:00 Ein industriell revolusjon https://vimeo.com/154406705#t=1h40m0s
41:00:00 Norsk og kanadisk arbeidskultur https://vimeo.com/154406705#t=1h41m0s
42:54:00 sluttSlik lagar du dine eigne peikarar til bruk i epost, bloggar, Facebook, QR-koder eller geotagging: 

Internettadressa til intervjuet er https://vimeo.com/154406705

Du kan lage dine eigne peikarar til innhald i intervjuet ved å legga "dine" tidskodar inn i denne koden: 

#t=1m17s

t = "time code",  m = "minutes",  s = "seconds".

viss intervjuet er meir inn ein time langt, vert koden slik: 

https://vimeo.com/154406705#t=1h1m17s

h = "hour"Comments