Askøy

Hildur Solheim (f. 1934)
vokste opp som bondejente på Askøy. Moren hennes døde da hun bare var seks uker gammel. Faren jobbet på valseverket i Bergen. Det var bestemoren hennes som tok seg av henne. Hun skildrer barndommen som en tid med mye frihet, lek, glede og sterkt fellesskap, selv under krigen. De tyske soldatene var vennlige mot barna. Helt uten dramatikk var krigstiden dog ikke. Hildur forteller om et bombetokt, hvor hun og mange andre måtte søke tilflukt i en felles potetkjeller. De kom seg heldigvis uskadet fra det. 

Etter folkeskolen begynte Hildur å jobbe på sildefabrikk. Dette yrket skulle hun være innom senere i livet også. Det var foredling og hermetisering det gikk i. Fisk kom inn om morgenen, den ble røykt og dampet, lagt på boks, pakket, og sendt ut i verden. Deler av produksjonen gikk til Verdens matvareprogram (WFP), som distribuerte den norske silden der folk var rammet av sult og krig.


Les meir - og sjå intervjuet med Hildur Solheim her: Lyst å bidra til å samle meir munnleg historie på Askøy?
Bli med på kurs - meld deg inn i Memoar!Selvbyggerfeltene: 

Selvbyggerfeltene er viktige biter i vårt lands nyere historie.
 
Tusenvis av arbeidstimer med ulike former for egeninnsats sikret egenkapital for vanlige lønnsmottakere. 
Dette foregikk gjennom 70-og 80-årene. 
Borhammere ristet vondt i armene på kontorarbeidere. 
Gravemaskiner ryddet grøfter så brannmenn, nordsjøarbeidere, fotografer, typografer og andre kunne legge ned vann- og kloakkrør.

Nedenfor er samlet noen opptak fra deltakere på slike s
elvbyggerfelt. 
D
et er ønskelig at flere selvbyggere fra denne tidsperioden kommer med sine historier. 
Dette gjelder både 
selvbyggere fra et av Høvig Selvbyggerorganisasjons over 80 byggefelt, men og 
selvbyggere utgått fra andre organisasjoner og bedrifter.
Ta da gjerne kontakt for å avtale minneopptak: Post@memoar.no.

MUNTLIG KILDEMATERIALE:

Askøy:

 • Hildur Solheim Hildur Solheim (f. 1934) vokste opp som bondejente på Askøy. Moren hennes døde da hun bare var seks uker gammel. Faren jobbet på valseverket i Bergen. Det var bestemoren hennes som tok seg av henne. Hun skildrer barndommen som en tid med mye frihet, lek, glede og sterkt fellesskap, selv under krigen. De tyske soldatene var vennlige mot barna. Helt uten dramatikk var krigstiden dog ikke. Hildur forteller om et bombetokt, hvor hun og mange andre måtte søke tilflukt i en felles potetkjeller. De kom seg heldigvis uskadet fra det. Etter folkeskolen begynte Hildur å jobbe på sildefabrikk. Dette yrket skulle hun være innom senere i livet også. Det var foredling og hermetisering det gikk i. Fisk kom inn om ...
  Lagt inn 27. nov. 2020, 03:35 av Bjørn Enes
 • Erik Ellertsen Memoar: Erik Ellertsen forteller her om sin deltakelse i Askøy Selvbyggerlag fra 1974 til 1979. I denne perioden la han ned over 1.500 timer som selvbygger, under opparbeidelsen av Thorsenfeltet på Øvre Florvåg på Askøy. Han var medlem av selvbyggerlaget fra det ble opprettet i januar 1974, og satt fra 1974 til 1979 i styret i laget.  I anlegg sperioden fra 1977 til 1979 på Thorsenfeltet, kjørte Erik lastebil og var i tillegg ansvarlig for lagets innkjøp.  I november 2016 bor Erik fortsatt på Thorsenfeltet, hele 36 år etter at han i 1980 flyttet inn i eget hus på dette selvbyggerfeltet. Opptaket ble gjort 8. november 2016 i Studio 1 i Bergen Bibliotek.  Intervjuer var Dag Arne Danielsen ...
  Lagt inn 5. jun. 2020, 01:33 av Bjørn Enes
 • Dag Arne Danielsen  Dag Arne Danielsen er bygningsingeniør av utdannelse. Han var nytilsatt ingeniør i Husbanken da han første gang kom i kontakt med Otto Høvig og hans Selvbyggerorganisasjon. I dette opptaket fra 7/11-2016 forteller Danielsen både om hvordan han lærte Otto Høvig å kjenne, om sin egen erfaring som selvbygger på Thorsenfeltet på Askøy, og om arbeidet   i senere år med å ordne det skriftlige arkivet etter Høvig, og å starte innsamlingen av muntlige minner om selvbyggerperioden.  Også etter at han selv var ferdig med huset, fulgte Dag Arne godt med på utviklingen av Høvig Selvbyggerorganisasjons - ikke minst fra sidelinjen som ingeniør i Husbanken. Våren 2016 ordnet han arkivet etter Høvig Selvbyggerorganisasjon og laget en oppsummering, da dette arkivet ble ...
  Lagt inn 13. okt. 2019, 02:19 av Bjørn Enes
Viser innlegg 1 - 3 av 3. Vis mer »

SKRIFTLIG KILDEMATERIALE:

Denne siden inneholder kildemateriale om:

 • Høvig Selvbyggerorganisasjon som var aktiv fra 1967 til 2003.
 • Askøy Selvbyggerlag som opparbeidet Thorsenfeltet fra 1977
  til 1979.
Høvig Selvbyggerorganisasjon opparbeidet ca. 1.000
selvbyggertomter 
Bergensområdet over en 35 års periode og hadde
på høyden 4.000 
medlemmer.

Askøy Selvbyggerlag var et av ca. 80 selvbyggerlag utgått fra 
Høvig Selvbyggerorganisasjon, og dette laget opparbeidet 71 tomter 
på Thorsenfeltet på Øvre Florvåg på Askøy.

Hordaland Fylkesarkiv oppbevarer arkivene for: