Bergen‎ > ‎

Skoleprosjekt:


Historia er ein straum som me står midt oppe i.  
Dei gamle har meir fortid inni seg enn der er plass til i noko bok. 
Dei unge er akkurat der i livet som dei gamle ofte hugsar best. 
Og om seksti år er det dei som i dag er 10 år, som sit og fortel om korleis det var, akkurat her, i 2019. 
Slik er kjernen i vårt prosjekt. Me skal jobba med å lytta, spørja, hugsa, fortelja og legga att til dei som kjem etter.

Samarbeidspartnarar: Memoar, Historietorget til Sportsklubben Djerv og Møhlenpris oppveksttun skole.

Prosjektmål - Møhlenprisl: 
To skuleklassar og frivillige frå foreldra, historiegruppa i Sportsklubben Djerv og historielaget Memoar Bergen skal samla, arkivera og formidla forteljingar om oppvekst på Møhlenpris i dag og i dei siste hundre åra. Memoar og Historietorget/Sportsklubben Djerv har arbeidd  med å samle munnleg kjeldemateriale om bydelshistoria sidan 2016. 

Tanken med dette prosjektet er å trekka born og unge og den lokale skulen endå tettare inn i samarbeidet. Forteljingane skal formidlast
på nettsidene Historietorget.no og Mohlenpris.blogspot.com og i den digitale vandringsappen Fotspor.mobi

Sjå heile prosjektskildringa her

Gjennomføring:
Fram til Koronopandemien endra alt, var planen å gjennomføra prosjektet våren 2020 - med høgdepunkt under skulearrangementet "Møhlenspill" den 10. juni. Det skulle vera eit stort arrangement i Forum og med tema TID. Sjuandeklassingane skulle lage seks kortfilmar om korleis Bergens 950 år lange historie vert fortald i den munnlege kutluren i 2020. 

Seks grupper skal laga kvar si samling av munnleg kjeldemateriale. Tema blir: 
 • For 950 år siden,

  Utsette planar

  Gjennomføringa av prosjektet på Møhlenpris blei umogleg av di skulen stengte på grunnjh av Koronapandemien, akkurat då arbeidet starta. 

  Både skulen og Memoar/Historietorget avventar utviklinga, for å setja i gang så snart det blir mogleg.   
 • Thor Møhlens tid (1600-talet),
 • 1800-tallet,
 • 1912 – skolen åpner,
 • Andre verdenskrig,
 • 1970
 • i dag (?)


Avslutta skuleprosjekt:

Fridalen skole:  Kreativitet gjennom 80 år:
Den 30. september 2019 markerte Fridalen Skole sitt 80-års jubileum. Førebuingane til markeringa inneheldt mellom anna oppstart av eit samarbeid med Memoar om innsamling og formidling av munnleg kulturarv på Landås. Sjå meir:   www.memoar.no/bergen/fridalen


Krigshistorie - Rothaugen skole 
I mars 2019 smarbeidde Memoar, Rothaugen skole og Bergen off. bibliotek om innsamling og formidling  av munnleg, lokal krigshistorie.  Seks tidsvitner som alle hugs krigsåra som barndomsminne, blei intervjua av 9.klassingar. utdrag av desse intervjua blei formidla gjennom teotagging i vandringsrute-appen "Fotspor". 

Comments