Bergen‎ > ‎

Kaj Skagen

lagt inn 29. sep. 2019, 05:20 av Bjørn Enes   [ oppdatert 19. feb. 2021, 12:08 ]
Kaj Skagen er forfattar, i dag busett i Bergen. Han var ein av dei sentrale personane innanfor det motkulturelle, anarkistisk og antroposofisk inspirerte miljøet på 1960- og 70-talet. I dette opptaket frå 2015 vert han intervjua på sitt eige kontor av Jostein Saakvitne frå Memoar. Kaj Skagen fortel om Forsøksgymnaset, ulike politiske og litterære aktivitetar, grupperingar på 60-, 70- og 80-tal. Han reflekterer også over perioden slik han ser den i dag. Han seier mellom anna at dei motkulturelle rørslene på 70-talet eigentleg ikkje sto for noko nytt, både hippiekulturen, antroposofien og marxismen hadde sine høgdepunkt langt tidlegare - dei vart berre fullførte på 70-talet. "Alt det dei motkulturelle sto for på 1970-talet er jo mainstream i dag. No er alle motkulturelle. Untatt eg".

Opptaket er utstyrt med mellomtitlar for å lette navigering i det. 

Direkte adresse til denne sida er http://Kaj.Skagen.memoar.no/ 
 

Kaj SkagenKaj Skagen si heimeside heiter http://www.kajskagen.no/


Mellomtitlar: 


 • Omgrepet motkultur
 • 1960-talet - samfunnsutviklinga var "ferdig"
 • Oppvekst i indremisjonsmiljø
 • 1968-arane
 • Anarkistfløyen
 • Forsøksgymnaset
 • "Ein av oss"
 • Kampen om NGS (Norsk Gymnasiast-Samband)
 • Hjelmsgate 3 - anarkistkollektivet
 • Avisproduksjon
 • "Gateavisa"
 • "Poesie revolte"
 • "Vibra"
 • "Vannbæreren"

 • "Tun"
 • "Arken"
 • Katastrofetema
 • Antroposofi
 • Usemje
 • "Deg eller meg" - Jarving eller Skagen.
 • Konfliktfylt?
 • Hovudretningar
 • Steinermiljøet
 • Musikk og kunst?
 • 1980-talet
 • Husokkupantane i Berlin
 • Internasjonalt kontaktnett?

 • "Igrunnen veldig norsk"
 • Aktive lesarar?
 • "Arken" oplag 4000
 • Utvikling i dag?
 • Anarkismen forvitra
 • Atterhalden
 • Preg på forfattarskapet?
 • Djupare
 • Kom ingen nye?
 • Vegen vidare
 • 70-åra: Ingenting nytt
 • Nå er alle motkulturelle
 • Ytringsfridom?
Comments