Dag Arne Danielsen

Publiseringsdato: 13.okt.2019 09:17:02

Dag Arne Danielsen er bygningsingeniør av utdannelse. Han var nytilsatt ingeniør i Husbanken da han første gang kom i kontakt med Otto Høvig og hans Selvbyggerorganisasjon. I dette opptaket fra 7/11-2016 forteller Danielsen både om hvordan han lærte Otto Høvig å kjenne, om sin egen erfaring som selvbygger på Thorsenfeltet på Askøy, og om arbeidet i senere år med å ordne det skriftlige arkivet etter Høvig, og å starte innsamlingen av muntlige minner om selvbyggerperioden.

Også etter at han selv var ferdig med huset, fulgte Dag Arne godt med på utviklingen av Høvig Selvbyggerorganisasjons - ikke minst fra sidelinjen som ingeniør i Husbanken.

Våren 2016 ordnet han arkivet etter Høvig Selvbyggerorganisasjon og laget en oppsummering, da dette arkivet ble levert til Hordaland Fylkesarkiv.

I selvbyggerperioden på Thorsenfeltet utførte han utstikking, prosjektering og byggeledelse fra 1975-79.

I denne perioden la han ned over 2.500 timer som selvbygger.

I november 2016 bor Dag Arne fortsatt på Thorsenfeltet, hele 36 år etter at han i 1980 flyttet inn i eget hus på dette selvbyggerfeltet.

Opptaket ble gjort 7/11 2016. Intervjuer var Bjørn Enes

Stikkord og tidskoder (kommer):