Fetsund

INTRODUKSJONSKURS 13. og 14. juni 2022

Fetsund lenseminneforening og Memoar v/Cathrine Hasselberg inviterer til introduksjonskurs om muntlig historie.

Kurset går over to ettermiddager den 13. og 14. juni, og vil finne sted på Fetsund lensemuseum. Den 13.juni møtes vi kl 18.00 på Besøkssenter Våtmark og den 14. juni møtes vi kl 18.00 i bestyreboligen på Lund-gården.

Kursdag 1

Fetsund

Kursdag 2

Fetsund 2

I prosjektet "Munnleg historie for alle" 2019-2022 kan Memoar, Norsk Folkeminnesamling og Norsk etnologisk gransking tilby historielag, musé og andre så å seie gratis kurs om innsamling, dokumentasjon, arkivering og formidling av munnleg historie.

Samarbeidspartnarane må ordne kurslokale, lokale til intervjuopptak og invitasjonar til kursdeltakarar og intervjuobjekt. Memoar dekker eigne kostnader (kursleiarar, reise, utstyr), takka vere Sparebankstiftelsen DNB og prosjekt "Munnleg historie for alle".

Du må ha interesse for å lytta til andre folk sine forteljingar om levd liv og erfaring. Ut over det er det ingen førehandskrav.