Fetsund

kvinnehistorie på Fetsund lenser

Fetsund Lenser

Takket være lenseminneforeningens iherdige innsats, ble Fetsund lenser fredet og fløtingsmuseet var en realitet i 1990.

Kvinnehistorie

I juni arrangerte Fetsund lenseminne-forening og Memoar v/Cathrine Hasselberg introduksjonskurs om muntlig historie. Innsamling av historier om kvinnene starter høsten 2022.

Avtaler

Avtalene legger til rette for at den intervjuet blir til en anerkjent kilde til historia fra Fetsund Lenser. Intervjua skal dyrke fri forteljing. Samtykke sikrer forteljaren sin opphavsrett og trygg publisering.


Kursdag muntlig historie 13. juni 2022

Fetsund

Kursdag muntlig historie 14. juni 2022

Fetsund 2

I prosjektet "Munnleg historie for alle" 2019-2022 kan Memoar, Norsk Folkeminnesamling og Norsk etnologisk gransking tilby historielag, musé og andre så å seie gratis kurs om innsamling, dokumentasjon, arkivering og formidling av munnleg historie.

Samarbeidspartnarane må ordne kurslokale, lokale til intervjuopptak og invitasjonar til kursdeltakarar og intervjuobjekt. Memoar dekker eigne kostnader (kursleiarar, reise, utstyr), takka vere Sparebankstiftelsen DNB og prosjekt "Munnleg historie for alle".

Du må ha interesse for å lytta til andre folk sine forteljingar om levd liv og erfaring. Ut over det er det ingen førehandskrav.