UKRAINA

Forteljingar om krig


perticipate, tell us your story/ Delta, fortel di historie

We are inviting refugees form Ukraine to participate in an oral history project about the war in Ukraina: We video-record your story.  We interview in the language you prefer. An Ukrainian refugee who have relevant professional experience do the interwiees. She will asks the questions and create the documentation for archive.

Beredskap

Memoar går i beredskap for samtidsdokumentasjon av hendingar som endrer historia vår. Nå har krigen i Ukraina er har blitt eit viktig prosjekt. Korleis opplever kvar enkelt av oss krigen, motstanden og flyktningestraumane? Flyktningane frå Ukraina fortel sine historiar. Demokrati og mangfold i dei historiske kjeldene i framtida er viktigare enn nokon gong

legal Consent

The recordings are collected as an arcive. We use legal consent.

Ukrainaprosjekt- Samtykke til fjerning av passord på Ukrainsk_UKR_.pdf

publishing

If you agree we publish the intervjuew. We use legal consent to secure the source.

Contact

Would like to share your story? Contact mariela@memoar.no, or call 952 245 87. 

Intervju ett år etter

I helga 25. til 26. mars 2023 har 10 flyktninger fra Ukraina fortalt fra krigen og det nye livet, ett år etter de kom til Norge. Filmen «Bergen i all beskjedenhet» med Ukrainske undertekster ble vist til nye flyktninger på mottaket til Magic hotell i Bergen. Takk til alle som deltok og til IMDis ekstraordinære tilskuddsordning til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner som finansierte arrangementet.

history as it unfolds week by week

Dag/день 98

Dag/день 111

Dag/день 114

Dag/день 121

Dag/день 124

Ukrainere i Bergen, 17.  mai 2022

Fredag 29. april 2022 vann Ukraina Eurovison song contest 2022. Over er deira bidrag.

Frå den ukrainske foreninga  i Bergen si markering  laurdag 28. mars 

Memoar støtter det ukrainske folket

Memoar - norsk organisasjon for munnleg historie - stiller seg side om side med det ukrainske folket og alle andre som støttar dei.  


Brått viste det seg at vi har levd i ei førkrigstid. 24. februar gjekk den mektigaste militærmakta i Europa til angrep på Ukraina. Den russiske statsleiinga gjorde seg skuldig i uprovosert krig, bombing av sivile mål, okkupasjon og krigsbrotsverk verre enn nokon har sett make til i vår verdsdel sidan 1945. Dette er eit vendepunkt i verdhistoria. I dag veit ingen om det blir verre, eller om det ukrainske folket og forsvaret klarar å stå imot og stoppe den marsjen som Vladimir Putin har starta på. I dag står ukrainske soldatar og deira familiar andlet til andlet mot barbariet og løgnene. Vi skuldar dei all den støtte og hjelp dei kan trenga. Ingen veit kor dette vil føre om ikkje dei klarar å stå imot. 

 

I tider som desse er det uvanleg viktig å ta vare på tidsvitneforteljingane frå dag til dag. Munnleg historie er ein del av demokratiet  og eit viktig bidrag til at folk i framtida kan kjenne igjen tendensane før det igjen er for seint, og vinne tiltru til kreftene som eit samla folk har nå dei forsvarar seg mot urett!