Ukraina


perticipate, tell us your story

Memoar hopes to capture history as it unfolds week by week. We are inviting refugees form Ukraine to participate in an oral history project: We would like to (video)record your story about the war and your situation (this in the language you prefer). The interviews will be conducted by Ukrainian refugees who have relevant professional experience. They will ask the questions and create the documentation, while we guide and assist them. Contact us if you would like to share your story. mariela@memoar.no or call 95224587. Your story matters!

The following are interviews we conducted for Memoar. Bergen residents with a variety of connections to Ukraine were the first people we interviewed. Currently only in Norwegian.

Memoar i Bergen har starta innsamling. Korleis opplever kvar enkelt av oss krigen, motstanden og flyktningestraumane? Ta kontakt på 952 24 587/mariela@memoar.no om du vil fortelje, eller kjenner nokon som vi kan kontakte.

7. april. 2022: Ukrainske Bergen på Det Vestnorske Teateret
Bergensbusette hjelper ukrainske flyktningar på ulikt vis. Synne Selvik som har teke imot ein ukrainsk familie i heimen sin. Ivan Valeaev var med å henta flyktningar. Nataliia Basiuk deler si historie. Den ukrainske nasjonalsongen med Bjørnar E. Brandseth på pedal steel-gitar.

10. mars. 2022: Saman for Ukraina på Det Vestnorske Teateret
Møte med Juliya Yerokhina Knutsen og Vicktorya Aparshyna. Vi får innsyn i korleis dei første dagane var då krigen starta og korleis det er å sjå krigen i heimlandet på avstand. Samtalen startar på tidskode 32:23. rst i opptaket er ei samtale om kunst og boikott.

FORTELJARPANEL Alle har ei forteljing å dele! Programserien Det store i lyftar fram livshistoriane til vanlege folk. Arrangementet er eit samarbeid mellom Memoar - norsk organisasjon for munnleg historie og Det Vestnorske Teateret. Programmet er støtta av Bergen kommune.

Ukrainere i Bergen, 17. mai 2022

Frå den ukrainske foreninga i Bergen si markering laurdag 28. mars

Memoar stør det ukrainske folket

Memoar - norsk organisasjon for munnleg historie - stiller seg side om side med det ukrainske folket og alle andre som støttar dei.


Brått viste det seg at vi har levd i ei førkrigstid. 24. februar gjekk den mektigaste militærmakta i Europa til angrep på Ukraina. Den russiske statsleiinga gjorde seg skuldig i uprovosert krig, bombing av sivile mål, okkupasjon og krigsbrotsverk verre enn nokon har sett make til i vår verdsdel sidan 1945. Dette er eit vendepunkt i verdhistoria. I dag veit ingen om det blir verre, eller om det ukrainske folket og forsvaret klarar å stå imot og stoppe den marsjen som Vladimir Putin har starta på. I dag står ukrainske soldatar og deira familiar andlet til andlet mot barbariet og løgnene. Vi skuldar dei all den støtte og hjelp dei kan trenga. Ingen veit kor dette vil føre om ikkje dei klarar å stå imot.

I tider som dessse er det uvanleg viktig å ta vare på tidsvitneforteljingane frå dag til dag. Munnleg historie er ein del av demokratiet og eit viktig bidrag til at folk i framtida kan kjenne igjen tendensane før det igjen er for seint, og vinne tiltru til kreftene som eit samla folk har nå dei forsvarar seg mot urett!