UKRAINA

Forteljinger om krig


perticipate, tell us your story/ Delta, fortel di historie

Memoar hopes to capture history as it unfolds week by week. We are inviting refugees form Ukraine to participate in an oral history project: We would like to video record your story about the war and your situation (in the language you prefer). The interviews will be conducted by an Ukrainian refugee who have relevant professional experience. She will ask the questions and create the documentation, while we guide and assist when needed. Please contact us if you would like to share your story mariela@memoar.no, or call 952 245 87. Please find the consent form to interview in Ukrainian here, and after you can publish your story. Your story matters.

Memoar i Bergen har starta innsamling. Korleis opplever kvar enkelt av oss krigen, motstanden og flyktningestraumane? Ta kontakt på 952 24 587/mariela@memoar.no om du vil fortelje, eller kjenner nokon som vi kan kontakte.


You can find an overview of the collected interviews and interviews with audience here. Some of the interviews are waiting for a consent to publish.

Flyktninger frå Ukraina møtes på folkeverksted for munnleg historie på Bryggen i Bergen. Dei samlar historier om krigen.

Dag/день 86

Dag/день 98

Dag/день 111

Dag/день 114

Dag/день 121

Dag/день 124

Ukrainere i Bergen, 17. mai 2022

Fredag 29. april 2022 vann Ukraina Eurovison song contest 2022. Over er deira bidrag.

Frå den ukrainske foreninga i Bergen si markering laurdag 28. mars

Memoar støtter det ukrainske folket

Memoar - norsk organisasjon for munnleg historie - stiller seg side om side med det ukrainske folket og alle andre som støttar dei.


Brått viste det seg at vi har levd i ei førkrigstid. 24. februar gjekk den mektigaste militærmakta i Europa til angrep på Ukraina. Den russiske statsleiinga gjorde seg skuldig i uprovosert krig, bombing av sivile mål, okkupasjon og krigsbrotsverk verre enn nokon har sett make til i vår verdsdel sidan 1945. Dette er eit vendepunkt i verdhistoria. I dag veit ingen om det blir verre, eller om det ukrainske folket og forsvaret klarar å stå imot og stoppe den marsjen som Vladimir Putin har starta på. I dag står ukrainske soldatar og deira familiar andlet til andlet mot barbariet og løgnene. Vi skuldar dei all den støtte og hjelp dei kan trenga. Ingen veit kor dette vil føre om ikkje dei klarar å stå imot.

I tider som desse er det uvanleg viktig å ta vare på tidsvitneforteljingane frå dag til dag. Munnleg historie er ein del av demokratiet og eit viktig bidrag til at folk i framtida kan kjenne igjen tendensane før det igjen er for seint, og vinne tiltru til kreftene som eit samla folk har nå dei forsvarar seg mot urett!