Vedtekter  

Vedtatt på stiftingsmøte 2/7 2015 og revidert på årsmøtene 26/3 2021 og 4/2 2022.Vedtatt påstiftingsmøte 2/7-2015. Revidert på årsmøtene 18/3 2021 og 4/2 2022.