Forteljekunst

Inspirasjon til scene og lerret

Attforteljing til Thorkildsen

Den 22. november 2022 arrangerte Memoar og Bergen off. Bibliotek sin andre "Lokalhistoriske ettermiddag" - denne gong med ei såkalla attforteljing av eit tidlegare intervju med høgskulelektor og forteljar Kari Thorkildsen. Bjørn Enes hadde gjort intervjuet i oktober same år, og nå fortalde han tilbake til Thorkildsen og publikum korleis han hadde høyrt det ho fortalde. Etter attforteljinga kommenterte Ada Freng og Kari Thorkildsen sjølv.

Munnleg historie handlar fyrst og fremst om om innsamling, dokumentasjon, bevaring og formidling av munnlege primærkjelder. Men forteljingar om levd liv kan også vere inspirerande råstoff for skapande kunst. I ein serie av diskusjonar, eksperiment og produksjonar har Memoar og samabeiddspartnarar arbeidd med å tydeleggjere samanhengar mellom munnleg historie og forteljekunst, teater, film og litteratur.

Frå intervju til diskusjon

Etter omlag halvannan times livsløpsintervju, gløymde forteljekunstnar Kari Thorkildsen og intervjuar Bjørn Enes seg heilt bort, og gjekk over til å diskutere samanhengar og forskjellar mellom fagfelta munnleg historie og forteljekunst.

Vi har klipt ut denne siste delen av intervjuet, som eit innlegg i den faglege diskursen.

Heile intervjuet med Kari Thorkildsen finn du på www.memoar.no/bergen/thorkildsen

attforteljing av Kjellaug H. Bjergene si historie

Søndag 14. august 2022: Ny eksperimentell produksjon i samarbeid mellom Memoar og Jakob Sande senter for forteljekunst. Denne gong var det intervjuaren sjølv, Bjørn Enes, som fortalde tilbake til Kjellaug H. Bjergene og publikum, om korleis han hadde oppfatta og opplevd munnleg historie-intervjuet med henne to dagar tidlegare. Arrangementet gjekk i Løa som sommarsalong under "Fest i Fjaler".

Attforteljing:

Torsdag 12 august 2021 vart Fjaler-veteranen Svein Solheim intervjua av Bjørn Enes på same måte som Memoar samlar munnleg lokalhistorie alle andre stader.

Fredag 13 og laurdag 14 august arbeidde forteljar Johanne Øvstebø Tvedten og regissør Aslak Moe med å skape forteljekunst basert på intervjuet.

Søndag 15. august framførte Tvedten si fitt verk “Segle ut – segle heim. Svein Solheim si forteljing”.

Under Jakob Sande-seminaret 29. april 2022 vart erfaringane diskutert. Denne artikkelen av Bjørn Enes er bygd på diskusjonen der. (Presentasjonen under opptaket av forteljinga er også frå seminaret i april 2022)

Memoar.blog: Munnleg historie og forteljekunst

Svein Solheim og Bjørn Enes under intervjuet 12/8-21

Segle ut – segle heim. Svein Solheim si forteljing

Av forteljekunstnar Johanne Øvstebø Tvedten

SveinSolheimsForteljing

Forteljekunstnar Johanne Øvstebø Tvedten

Er ein veteran når det gjeld å utvikle sceniske forteljingar frå intervju med enkeltpersonar eller grupper. Sor formidlingsleiar ved Sunnhordland Museum har ho skapt ein serie slike verk. Videoen under er eit dokumentasjonsopptak frå Nerheimtunet i Ølen i Sunnhordland i aujgust 2019.

Jacob Sande-senteret

Memoar samarbeidar med Nasjonalt senter for forteljekunst i Fjaler i Sunnfjord.

Fortellerfestivalen

Neste festival startar 23. mars 2023. Vi utforsker forteljerkunst i vår nære samtid.

Bergen Borgerscene

gir personlige historier ein kunstnerisk ramme for nytt perspektiv.