Hans Bjarne Haugen

Den 22. juni 2022 vart dette intervjuet gjort i Klokkargarden i Fjaler, Jakob Sandes barndomsheim og hovudkvarteret for Jakob Sandeselskapet og Senter for forteljekunst. Passord på intervjuet og namnet på forteljaren kjem så snart vedkomande har gitt sitt samtykke til publisering. Når det blir tid eller ressursar til det, vil intervjuet også bli logga og utstyrt med eit tekstsamandrag. (Frivillige som kan tenkje seg å hjelpe til her, kan ta kontakt med post@memoar.no)

Dagen etter - jonsokkkvelden, den 23. juni same år - framførte intervjuaren Bjørn Enes si forteljing om intervjuet og om ettertankar han hadde gjort seg gjennom det døgnet som hadde gått. Forteljaren har fått rett til å bestemme om dette også skal kunne publiserast, i og med at forteljinga i stor grad handla om han. Passordet blir fjerna og opptaket publisert så snart han har gitt sitt samtykke til det.