Stadnamn

Forteljingar om navn på stader

Lokale og private skildringar om stader åpner opp for forteljingar. Memoar vil skape metodikk hvor namna som kjem fram i munnleg forteljing også skal bli registrert hos Språkrådet. Vi reiser saman med lokalekjende folk som fortel om namna på «sine» plassar. Etter befaringa gjennomfører vi eit livsløpsintervju med utgangspunkt i innsamlinga. Stadnamn er døme på munnleg kjeldemateriale som kan fortelje noko om liv og lagnad langt tilbake i historia. Derfor er det interessant for Memoar å engasjere oss i namneinnsamling.
Stadnamn er immateriell, munnlege kulturarv. Kven som bruker stadsnamnet fortel om tilknyttinga. Med metodikk frå munnleg historie kjem namna som fortel om handlingar. Eit namn som «Makalausgrenda» kan til dømes fortelja om klasseskille og private erfaringar i eit industrisamfunn.

Pilot: Solund Kommune

2022: Øyriket ytst i Solund kommune har mange namn som ikkje står på kartet. Språkrådet har no gitt støtte til eit innsamlingsprosjekt i Indrevær og Utvær i Sogn og Fjordane. Namna blir publisert hos Språkrådet, med deira registreringsverktøy. Den munnlege historia blir publisert som lenkar på kart.