Kurs

Interessa for Innsamling, dokumentasjon og bevaring av munnleg primærkjeldemateriale er i rask vekst over heile Noreg. Landslaget og Memoar tar nå konsekvensen av dette, og går saman om om å styrke ompetanse og erfaringsutveksling på feltet - med velkomen støtte frå Sparebankstiftelsen DNB har nå gått inn med midler for å støtte denne interessa og hjelpe fram lokale prosjekt. Dermed kan dei 24 fyrste medlemslaga i Landslaget for lokalhistorie som melder seg, kan få fylgjande utan kostnad: Ta kontakt her eller på epost post@memoar.no

  • Eit dagskurs om innsamling og dokumentasjon av munnleg kjeldemateriale

  • Praktisk hjelp til oppstart av eit lokalt eller tematisk minnesamlingsprosjekt.

  • Oppfylgjing i form av webinar, video- og telefonstøtte.

Planar under arbeid så langt:


  • Os Historielag (Østerdalen) (November 2021)

  • Ålen Historielag (Østerdalen) (November 2021

  • Gimsøy Historielag (Lofoten)

Kurskatalogen:

Tre-dagars kurs med både trening og teori. (Nettkursvariant 6 X 3 timar)


Kortkurs om intervjuteknikk og -etikk,

Kurs om kvalitativt intervju for studentar.

Fjernintervju

Under Koronapandemien har vi samle mykje erfaring med nye, digitale arbeidsmåtar

Etterarbeid: Maskintranskripsjon, logging, etikk, emneord og arkivering.

Infrastruktur, personmapper, etikk, video- og lydredigering, avleveringtil arkiv, publisering.

Prosjektfokus, samarbeid, målformulering, prosjektfasar, budsjettering, finansiering mm

Nettsidebygging, stubbar, presentasjonar, podcast, forteljarpanel, forteljekunst, etikk.

Samarbeid med Jacob Sande-senteret om "vidareforedling" av munnleg historie.

Nye nettkurs om intervju til hausten

Interessa for intervjukurs har vore stor denne våren. Aktiviteten blir trappa ned i sommarferieperioden, men kjem i gang att i haust.

Frivillig og profesjonelt kulturvern som ynskjer samarbeid om fysiske og/eller digitale kurs er velkomne til å ta kontakt gjennom heile sommaren. Skriv til post@memoar.no

Sjå presentasjonen som kurset er bygd rundt under Memoar.no/kurs/Intervjukurs