Kurs og webinar

Introduksjonskurs, sommarskular og studiokurs

I heile Noreg: Memoar kjem gjerne til samarbeidspartnarar med utstyr. Vi held kurs for historielag, lag og foreiningar og musé, bibliotek og arkiv. For enkeltpersonar og små grupper i Bergen held vi studiokurs. Vi planlegg saman, og etter kurs held vi kontakt gjennom webinar. I tillegg til kurs, hjelper Memoar gjerne med rettleiing, førbuingar før opptak og grovredigering av opptak.

Kurs høsten 2022

Gratis studiotid

redaksjonar

memoar.no/mangfoldsredaksjonen

SKAP KJELDER TIL HISTORIA VÅR

Memoarmetoden 2022

SKAP KJELDER TIL HISTORIA VÅR: (presentasjon) kurs - fortelje - video - logging - arkiv - publisering - formidle. Kven hadde trodd at sjenerte Ludvig kunne ende opp som vinnaren i eit dramatisk billøp? Men alle har ei forteljing å dele. La Ludvik forklare munnleg historie, intervju og arkiv. Bli inspirert!

Lenkene er under utarbeiding 17/10-2022

Tips om å fortelje

Tips om å intervjua

Tips om etterarbeid

Memoar kan hjelpe

KURSTILBUD 2019-2022: I prosjektet "Munnleg historie for alle" tilbyr vi kurs til historielag og andre frivillige og museum. Vi jobbar saman om innsamling, dokumentasjon, arkivering og formidling av munnleg historie. Prosjektet er eit samarbeid mellom Memoar, Norsk Folkeminnesamling og Norsk etnologisk gransking.

INTERESSE: Deltakarane på kurset må ha interesse for å lytte til andre folk sine forteljingar om levd liv og erfaring.

DE MÅ FINNE MINST EIN PERSON SOM KAN BLI INTERVJUET PÅ KURSET: Vi vil gjerne at flest mogleg av deltakerene på kurset er til stede på dette fyrste intervjuet - som intervjuer, medintervjuer eller observatør. For det vil bli brukt som"case" gjennom resten av kurset.

PRAKTISK: Samarbeidspartnarane må ordne og betale mat og overnatting, kurslokale, lokale til intervjuopptak og invitasjonar til kursdeltakarane.

ØKONOMI: Frå september 2019 og ut desember 2022 har Memoar vore i stand til å dekke eigne utgifter til kurshaldar, reise og utstyr, takka vere Sparebankstiftelsen DNB og prosjektet "Munnleg historie for alle" + studiestøtte fra studieforbundet kultur og tradisjon.

TEKNISK: For å ta del i oppfølgjingswebinar, deltakarane ha tilgang til PC (eller Mac eller Chromebook eller nettbrett eller telefon med internett). Datamaskinen din må ha kamera og mikrofon.

Eksempel på kurs

Gjøvik historielag var vertskap for kurset. Tema for kurset var Mustad fabrikker og innsamling av munnleg historie. Dei fleste av deltakarane var pensjonistar frå fabrikkane på Gjøvik og sals-avdelingane til Mustad. Internasjonal produksjon av fiskekrokar utfordra prosjektet. Vi fann ut at folk må bli intervjuamorsmålet sitt, og at vi kan bruke fjernintervju i Asia.

lage et prosjekt

 • Kven skal vere med på kurset?

 • Er det nokon vi vil samarbeide med?

 • Kor og når skal vi halde kurset ?

 • Namneliste: Kven vil vi intervjue?

 • Emneordliste: Kva trur vi og håpar vi dei vil fortelje om?

 • Når skal vi starte innsamlinga av munnleg historie etter kurset?

Webinar

Vi held kontakt etter kurset med eit webinar. Her utvekslar vi erfaringar, og diskuterar framdrift og praktisk hjelp.

 • Dokumentasjon,

 • Etikk (presseetikk, museumsetikk),

 • Litt redigering, arkivering/avlevering til Folkeminnesamlinga , og publisering.

 • Utvikling av eiga heimeside til prosjektet.

Studiokurs i Bergen

Memoar har tre studio for muntlig historie i Bergen. Alle studioene har videokamera, mikrofoner og datamaskin og er gratis å bruke. Men vi ønsker at de som bruker utstyret skal ta et lite kurs først. Kursene er gratis og varer i to timer og handler om det tekniske utstyret i studioet, etikk og tilrettelegging for arbeidsprosessen etter opptaket. Ta kontakt for studiokurs og bruken av studioene i Bergen for muntlig historie.

FolkeverkstAd

Folkeverkstad for munnleg historie ligg sentralt i Lodin Leppsgate 2B på Bryggen i Bergen, i samme etasje som Memoar sitt kontor.

Bergen off. Bibliotek

Intervjustudio i Bibliotekkjellaren kan lånast. Memoar i Bergen brukar studio kvar veke og kan hjelpe nye brukarar i gang. Kontakt: bergen@memoar.org

Studio Møllaren

Intervjustudio i Vitalitetssenteret på Møhlenpris. Møllaren Frivilligsentral, Memoar og Sydneshalvøyens Kulturhistoriske Forening drifter dette studioet.

Timeplan for kurs over to dager (trykk for å lese mer)

Dag 1:

kl 10: Om Memoar og fmunnleg historie.

kl 11 - 12:30 Presentasjonsrunde: Kva er munnleg historie?

Pause med lunsj

kl 13:30 -15:00

 • Primærkjelder, manns minne, utviklingslinjer og emneord

 • Etikk og informert samtykke

 • Rekruttering av forteljarar

Pause

kl 15:15 - 16:30: Et intervju. En av deltakerene er forteljar, dei andre ser på. Dette intervjuet er utgangspunkt for kurset på dag 2..


Dag 2:

kl 10:-12:30 Vi bruker delar av intervjuet frå i går som utgangspunkt.

 • Intervjuet: Relasjonen - Magien - Skattkista

 • Førebuing, intervjuteknikk, litt kamera/lyd/lys-teknikk,

 • Video, teknisk innføring: Vi delar oss opp i grupper og set opp kamera, lyd, lys og stoler. Skiftar på å intervjue og å bli intervjua.

Pause med lunsj

kl 13:30 -15:00

 • Etterarbeidet - hva det består av, eigeninnsats eller frilansarar

  • mellomlagring, dokumentasjon,

  • arkivering/avlevering til Norsk Folkeminnesamling og formidling.

  • Bevaring og formidling

 • Planlegging av intervjuprosjekt


Dag 3 - Oppfylgjingswebinar

 • Innhald etter behov.