Kurs og webinar

Introkurs, sommerskoler og studiokurs

I hele Norge: Memoar kommer til dere med utstyr. Vi holder gratis kurs for historielag, lag og foreninger og museum. For enkeltpersoner og små grupper i Bergen holder vi studiokurs. Vi planlegger sammen og holder kontakten med webinar.

KURSTILBUD 2019-2022: I prosjektet "Munnleg historie for alle" tilbyr vi kurs til historielag og andre frivillige og museum. Vi jobber sammen om innsamling, dokumentasjon, arkivering og formidling av muntlig historie. Kursene er et samarbeide mellom Memoar, Norsk Folkeminnesamling og Norsk etnologisk gransking.

INTERESSE: Deltakerene på kurset må ha interesse for å lytte til andre folk sine fortellinger om levd liv og erfaring.

DERE MÅ FINNE EN PERSON SOM KAN FORTELLE OG BLI INTERVJUET: Det er viktig at dere finner minst en person som gir samtykke til å bli intervjuet den første kursdagen. Vi ønsker at alle deltakerene på kurset kan være til stede på dette intervjuet - som intervjuer, medintervjuer eller observatør.

PRAKTISK: Samarbeidspartnerene må ordne og betale mat og overnatting, kurslokale, lokale til intervjuopptak og invitasjoner til kursdeltakarene.

ØKONOMI: Memoar dekker egne utgifter til kursholder, reise og utstyr, takket være Sparebankstiftelsen DNB og prosjektet "Munnleg historie for alle" + studiestøtte fra studieforbundet kultur og tradisjon.

TEKNISK: For å ta del i webinaret, må dere ha tilgang til PC (eller Mac eller Chromebook eller nettbrett eller telefon med internett). Datamaskinen din må ha kamera og mikrofon.

Timeplan for kurs over to dager (trykk for å lese mer)

Lørdag 17/9 - 2022

kl 10: Om memoar og muntlig historie, og hvem er vi her på kurset?

kl 11 - 12:30 Presentasjonsrunde: Hva er muntlig historie?

Pause med lunsj

kl 13:30 -15:00

 • Primærkilder, manns minne, utviklingslinjer og emneord

 • Etikk og informert samtykker

 • Rekruttering av fortellere

Pause

kl 15:15 - 16:30: Et intervju. En av deltakerene er forteller, de andre ser på. Dette intervjuet er utgangspunkt for søndagens kurs.


Søndag 17/9 - 2022

kl 10:-12:30 Vi bruker deler av intervjuet fra i går som utgangspunkt.

 • Intervjuet: Relasjonen - Magien - Skattkista

 • Forberedelse, intervjuteknikk, litt kamera/lyd/lys-teknikk,

 • Video, teknisk innføring: Deler oss opp i tre grupper og setter opp kamera, lyd, lys og stoler. Skifter på å fortelle.

Pause med lunsj

kl 13:30 -15:00

 • Etterarbeidet - hva det består av, egeninnsats eller frilansere

  • mellomlagring, dokumentasjon,

  • arkivering/avlevering til Norsk Folkeminnesamling og formidling.

  • Bevaring og formidling

 • Planlegging av intervjuprosjekt i Bødø

 • kursdag tre som webinar

Eksempel på kurs

Gjøvik historielag var vertskap for kurset. Tema for kurset var Mustad fabrikker og innsamling av muntlig historie. De fleste av deltakerene var pensjonister fra fabrikkene på Gjøvik og salgs-avdelingene til Mustad. Internasjonal produksjon av fiskekroker utfordret prosjektet. Vi fant ut at folk må bli intervjuetmorsmålet sitt og at vi kan bruke fjernintervju i Asia.

lage et prosjekt

 • Hvem skal være med på kurset?

 • Er det noen vi vil samarbeide med?

 • Hvor og når skal vi holde kurset ?

 • Navneliste: Hvem vil vi intervjue

 • Emneordliste: Hva tror vi og håper vi de vil fortelle om?

 • Når skal vi starte innsamlinga av muntlig historie etter kurset?

Webinar

Vi holder kontakten etter kurset med et webinar. Her utveksler vi erfaringer, og diskuterer framdrift og praktisk hjelp.

 • Dokumentasjon,

 • Etikk (presseetikk, museumsetikk),

 • Litt redigering, arkivering/avlevering til minner.no, og publisering.

 • Utvikling av egen hjemmeside til prosjektet.

Studiokurs i Bergen

Memoar har tre studio for muntlig historie i Bergen. Alle studioene har videokamera, mikrofoner og datamaskin og er gratis å bruke. Men vi ønsker at de som bruker utstyret skal ta et lite kurs først. Kursene er gratis og varer i to timer og handler om det tekniske utstyret i studioet, etikk og tilrettelegging for arbeidsprosessen etter opptaket. Ta kontakt for studiokurs og bruken av studioene i Bergen for muntlig historie.

Folkeverksted

Folkeverkstad for munnleg historie ligger sentralt i Lodin Leppsgate 2B på Bryggen i Bergen. Studio Bryggen ligger i samme etasje som Memoar sitt kontor.

Bergen off. Bibliotek

Fortellerstudio med intervjutid hver tirsdag. De lokalhistoriske avdelingene på bibliotekene ser at muntlig historie skaper et større mangfold.

Studio Møllaren

Ligger i Vitalitetssenteret på Møhlenpris. Møllaren Frivilligsentral, Memoar og Sydneshalvøyens Kulturhistoriske Forening drifter dette studioet.