Kurs og webinar

Introduksjonskurs, sommarskular og studiokurs

Prisane er til arrangørane av kurs, så som eit historielag eller eit musé.  Det kan vere opp til 20 deltakarar på eit slikt kurs. I tillegg søker arrangørane ofte støtte frå stat eller kommune til gjennomføringa. Kontakt oss på post@memoar.no / eller Mariela Drejer Norheim på tlf 95224587.

Prisliste kurs og webinar inkl lån av 4 ministudio med mikrofoner og kamera 

I heile Noreg: Memoar kjem gjerne til samarbeidspartnarar med utstyr. Vi held kurs for historielag, lag og foreiningar og musé, bibliotek og arkiv. For enkeltpersonar og små grupper i Bergen held vi kortere studiokurs. Vi planlegg  saman, og etter kurs held vi kontakt gjennom webinar. I tillegg til kurs, hjelper Memoar gjerne med rettleiing, førbuingar før opptak og grovredigering av opptak. Vi ønsker å skape nettverk hvor folk kan hjelpe kvarandre som frivillig arbeide. Kanskje vi kan sette deg i kontakt? 

redaksjon

memoar.no/mangfoldsredaksjonen

SKAP KJELDER TIL HISTORIA VÅR

KURSTILBUD 2023: Sammen skaper vi prosjekt.  Vi jobbar saman om innsamling, dokumentasjon, arkivering og formidling av munnleg historie. Ta kontakt på post@memoar.no 

INTERESSE: Deltakarane på kurset må ha interesse for å lytte til andre folk sine forteljingar om levd liv og erfaring. 

DE MÅ FINNE MINST EIN PERSON SOM KAN BLI INTERVJUET PÅ KURSET:  Vi vil gjerne at flest mogleg av deltakerene på kurset er til stede på dette fyrste intervjuet - som intervjuer, medintervjuer eller observatør. 

PRAKTISK: Samarbeidspartnarane må ordne og betale reise, mat og overnatting, kurslokale, lokale til intervjuopptak og invitasjonar til kursdeltakarane

ØKONOMI: Kursa får ei lita studiestøtte fra studieforbundet kultur og tradisjon. Ta kontakt. 

TEKNISK: Vi har med utstyr til fire intervju-studio på kurset. For å ta del i oppfølgjingswebinar, deltakarane ha tilgang til PC (eller Mac eller Chromebook eller nettbrett eller telefon med internett). Datamaskinen din må ha kamera og mikrofon. 

SUPPORT: Vi vil gjerne hjelpe dere etter kurset. For oppfølging kan vi avtale økonomisk honorar for teknisk «support-pakke». 

Timeplan for kurs på ein dag (trykk for å lese mer)

10:00  

13:00 Pause med lunsj

14:00 -17:00

DØME på kurs

Gjøvik historielag var vertskap for kurset. Tema for kurset var Mustad fabrikker og innsamling av munnleg historie. Dei fleste av deltakarane var pensjonistar frå fabrikkane på Gjøvik og sals-avdelingane til Mustad.  Internasjonal produksjon av fiskekrokar utfordra prosjektet. Vi fann ut at folk må bli intervjuamorsmålet sitt, og at vi kan bruke fjernintervju i Asia. 

lage eit prosjekt

Webinar 

Vi held kontakt etter kurset med eit webinar. Her utvekslar vi erfaringar, og diskuterar framdrift og praktisk hjelp.

Studiokurs  i Bergen

Memoar har tre studio for muntlig historie i Bergen. Alle studioene har videokamera, mikrofoner og datamaskin og er gratis å bruke. Men vi ønsker at de som bruker utstyret skal ta et lite kurs først. Kursene er gratis og varer i to timer og handler om det tekniske utstyret i studioet, etikk og tilrettelegging for arbeidsprosessen etter opptaket.  Ta kontakt for studiokurs og bruken av studioene i Bergen for muntlig historie. 

FolkeverkstAd

Folkeverkstad for munnleg historie ligg sentralt i Lodin Leppsgate 2B på Bryggen i Bergen, i 5. etasje, ved Memoarkontoret.

Bergen off. Bibliotek

Intervjustudio i Bibliotekkjellaren kan lånast. Memoar i Bergen brukar studio kvar veke og kan hjelpe nye brukarar i gang. Kontakt: bergen@memoar.org 

Studio Møllaren

Intervjustudio i Vitalitetssenteret på Møhlenpris.  Studioet driftes av Møllaren Frivilligsentral, Memoar og  Sydneshalvøyens Kulturhistoriske  Forening.

Memoarmetoden 2022

SKAP KJELDER TIL HISTORIA VÅR: (presentasjon) kurs - fortelje - video - logging - arkiv - publisering - formidle. Kven hadde trodd at sjenerte Ludvig kunne ende opp som vinnaren i eit dramatisk billøp? Men alle har ei forteljing å dele. La Ludvik forklare munnleg historie, intervju og arkiv. Bli inspirert!