Kurs

Nye nettkurs om intervju til hausten

Interessa for intervjukurs har vore stor denne våren. Aktiviteten blir trappa ned i sommarferieperioden, men kjem i gang att i haust.

Frivillig og profesjonelt kulturvern som ynskjer samarbeid om fysiske og/eller digitale kurs er velkomne til å ta kontakt gjennom heile sommaren. Skriv til post@memoar.no

Sjå presentasjonen som kurset er bygd rundt under Memoar.no/kurs/Intervjukurs

Eit positivt resultat av koronapandemien er at videokonferansar er blitt "allemannskunnskap". Dei kan også brukast i innsamling av munnleg historie. Dette kurset for deltatarkar i Norsk Folkemuseums utviklingsprosjekt "Minner.no som samlingssted", men andre interesserte kan også melde seg. Blir det for mange deltakarar, vil kurset bli delt i to.

Påmelding her

"Vanlege kurs" startar opp att hausten 2021

Som alle andre håpar vi på meir normale tilstandar frå hausten av. Då tek vi opp att aktiviteten med "fysisike" kurs og treningsøkter i samarbeid med historielag, anna frivillig kulturvern, musé, bibliotek, arkiv eller utdanningsinstitusjonar over heile landet.

Målgruppa er personar - amatørar eller profesjonelle - som har tenkt å bli aktive minnesamlarar. Vi lagar også kurs for barchelor- og masterstudentar om kvalitativt intervju.

Ta gjerne kontakt - enten du representerer eit historielag, musé eller andre som ynskjer samarbeid om å arrangere kurs!

Kontakt: post@memoar.no

Kurskatalogen:

Tre-dagars kurs med både trening og teori. (Nettkursvariant 6 X 3 timar)


Kortkurs om intervjuteknikk og -etikk,

Kurs om kvalitativt intervju for studentar.

Fjernintervju

Under Koronapandemien har vi samle mykje erfaring med nye, digitale arbeidsmåtar

Etterarbeid: Maskintranskripsjon, logging, etikk, emneord og arkivering.

Infrastruktur, personmapper, etikk, video- og lydredigering, avleveringtil arkiv, publisering.

Prosjektfokus, samarbeid, målformulering, prosjektfasar, budsjettering, finansiering mm

Nettsidebygging, stubbar, presentasjonar, podcast, forteljarpanel, forteljekunst, etikk.

Samarbeid med Jacob Sande-senteret om "vidareforedling" av munnleg historie.

Kursaktivitetane i gang igjen

Koronapandemien sette ein bråstoppar for kursaktivitetane i Memoar. Planlagte kurs måtte utsetjast eller avlysast.

I september hadde vi ein varsam omstart, og gjennomførte kurs på Universitetet i Oslo, Interkulturelt Museum i Oslo, på Egge Museum i Steinkjer og på Minne Kultursenter i Åseral. Så var det bråstopp igjen!

Men historia stoppar ikkje!

Tvert om: 2020 og 2021 kjem til å bli merkeår, både i lokal, nasjonal og global historie. Det er endå viktigare å ta vare på munnleg kjeldemateriale frå den tida vi sjølve er primære tidsvitner til!

Derfor vil Memoar prioritere heildigitale kurs i vårhalvåret 2021. Garantert smittefritt kan deltakarane både lære, trene seg i - og gjennomføre innsamling, dokumentasjon og formidling av munnleg historie.