Kurs og webinar

Introduksjonskurs, sommarskular og studiokurs

I heile Noreg: Memoar kjem gjerne til samarbeidspartnarar med utstyr. Vi held kurs for historielag, lag og foreiningar og musé, bibliotek og arkiv. For enkeltpersonar og små grupper i Bergen held vi studiokurs. Vi planlegg saman, og etter kurs held vi kontakt gjennom webinar. I tillegg til kurs, hjelper Memoar gjerne med rettleiing, førbuingar før opptak og grovredigering av opptak. Vi ønsker å skape nettverk hvor folk kan hjelpe hverandre som frivillig arbeide. Kanskje vi kan sette deg i kontakt? Eit kurs med ansatte fra Memoar koster fra kr. 5000,-.

Kurs VÅREn 2023

Gratis studiotid

redaksjonar

memoar.no/mangfoldsredaksjonen

SKAP KJELDER TIL HISTORIA VÅR

Memoarmetoden 2022

SKAP KJELDER TIL HISTORIA VÅR: (presentasjon) kurs - fortelje - video - logging - arkiv - publisering - formidle. Kven hadde trodd at sjenerte Ludvig kunne ende opp som vinnaren i eit dramatisk billøp? Men alle har ei forteljing å dele. La Ludvik forklare munnleg historie, intervju og arkiv. Bli inspirert!

KURSTILBUD 2023: Sammen skaper vi prosjekt. Vi jobbar saman om innsamling, dokumentasjon, arkivering og formidling av munnleg historie. Ta kontakt på post@memoar.no til historielag og andre frivillige og museum.

INTERESSE: Deltakarane på kurset må ha interesse for å lytte til andre folk sine forteljingar om levd liv og erfaring.

DE MÅ FINNE MINST EIN PERSON SOM KAN BLI INTERVJUET PÅ KURSET: Vi vil gjerne at flest mogleg av deltakerene på kurset er til stede på dette fyrste intervjuet - som intervjuer, medintervjuer eller observatør.

PRAKTISK: Samarbeidspartnarane må ordne og betale reise, mat og overnatting, kurslokale, lokale til intervjuopptak og invitasjonar til kursdeltakarane.

ØKONOMI: Kursa får ei lita studiestøtte fra studieforbundet kultur og tradisjon. Eit kurs i munnleg historie koster fra kr. 5000,-. Ta kontakt.

TEKNISK: Vi har med utstyr til fire intervju-studio på kurset. For å ta del i oppfølgjingswebinar, deltakarane ha tilgang til PC (eller Mac eller Chromebook eller nettbrett eller telefon med internett). Datamaskinen din må ha kamera og mikrofon.

SUPPORT: Vi vil gjerne hjelpe dere etter kurset. For oppfølging kan vi avtale økonomisk honorar for teknisk «support-pakke».

NETTVERK: Vi ønsker å skape nettverk hvor folk kan hjelpe hverandre som frivillig arbeide. Kanskje vi kan sette deg i kontakt?

Timeplan for kurs på ein dag (trykk for å lese mer)

10:00

 • Om memoar

 • Presentasjonsrunde: Kva er munnleg historie?

 • Intervjuet: Relasjonen - Magien - Skattkista

 • litt kamera/lyd/lys-teknikk,

 • Primærkilder, livshistorier

 • Etikk og informert samtykker

 • Rekruttering av fortellere

13:00 Pause med lunsj

14:00 -17:00

 • Vi intervjuer kvarandre (Vi har med fire små studio).

 • Etterarbeidet

  • etikk, avtalar, førebuingar,

  • mellomlagring, dokumentasjon,

  • arkivering/avlevering og formidling.

 • Planlegging av kursdag to som webinar

DØME på kurs

Gjøvik historielag var vertskap for kurset. Tema for kurset var Mustad fabrikker og innsamling av munnleg historie. Dei fleste av deltakarane var pensjonistar frå fabrikkane på Gjøvik og sals-avdelingane til Mustad. Internasjonal produksjon av fiskekrokar utfordra prosjektet. Vi fann ut at folk må bli intervjuamorsmålet sitt, og at vi kan bruke fjernintervju i Asia.

lage et prosjekt

 • Kven skal vere med på kurset?

 • Er det nokon vi vil samarbeide med?

 • Kor og når skal vi halde kurset ?

 • Namneliste: Kven vil vi intervjue?

 • Emneordliste: Kva trur vi og håpar vi dei vil fortelje om?

 • Når skal vi starte innsamlinga av munnleg historie etter kurset?

Webinar

Vi held kontakt etter kurset med eit webinar. Her utvekslar vi erfaringar, og diskuterar framdrift og praktisk hjelp.

 • Dokumentasjon,

 • Etikk (presseetikk, museumsetikk),

 • Litt redigering, arkivering/avlevering til Folkeminnesamlinga , og publisering.

 • Utvikling av eiga heimeside til prosjektet.

Studiokurs i Bergen

Memoar har tre studio for muntlig historie i Bergen. Alle studioene har videokamera, mikrofoner og datamaskin og er gratis å bruke. Men vi ønsker at de som bruker utstyret skal ta et lite kurs først. Kursene er gratis og varer i to timer og handler om det tekniske utstyret i studioet, etikk og tilrettelegging for arbeidsprosessen etter opptaket. Ta kontakt for studiokurs og bruken av studioene i Bergen for muntlig historie.

FolkeverkstAd

Folkeverkstad for munnleg historie ligg sentralt i Lodin Leppsgate 2B på Bryggen i Bergen, i 5. etasje, ved Memoarkontoret.

Bergen off. Bibliotek

Intervjustudio i Bibliotekkjellaren kan lånast. Memoar i Bergen brukar studio kvar veke og kan hjelpe nye brukarar i gang. Kontakt: bergen@memoar.org

Studio Møllaren

Intervjustudio i Vitalitetssenteret på Møhlenpris. Studioet driftes av Møllaren Frivilligsentral, Memoar og Sydneshalvøyens Kulturhistoriske Forening.