Kurs

Kurskatalogen:

Tre-dagars kurs med både trening og teori. (Nettkursvariant 6 X 3 timar)


Kortkurs om intervjuteknikk og -etikk,

Kurs om kvalitativt intervju for studentar.

Etterarbeid: Maskintranskripsjon, logging, etikk, emneord og arkivering.

Nettsidebygging, stubbar, presentasjonar, podcast, forteljarpanel, forteljekunst, etikk.

Prosjektfokus, samarbeid, målformulering, prosjektfasar, budsjettering, finansiering mm

Infrastruktur, personmapper, etikk, video- og lydredigering, avleveringtil arkiv, publisering.

Samarbeid med Jacob Sande-senteret om "vidareforedling" av munnleg historie.

Ved behov organiserar vi workshops og konferansar om forsking på munnleg historie

Museumskurs

Erfaringsutveksling om munnleg historie i musé og nettutstillingar.

Kursaktivitetane i gang igjen

Koronapandemien sette ein bråstoppar for kursaktivitetane i Memoar. Planlagte kurs måtte utsetjast eller avlysast.

I september hadde vi ein varsam omstart, og gjennomførte kurs på Universitetet i Oslo, Interkulturelt Museum i Oslo, på Egge Museum i Steinkjer og på Minne Kultursenter i Åseral. Så var det bråstopp igjen!

Men historia stoppar ikkje!

Tvert om: 2020 og 2021 kjem til å bli merkeår, både i lokal, nasjonal og global historie. Det er endå viktigare å ta vare på munnleg kjeldemateriale frå den tida vi sjølve er primære tidsvitner til!

Derfor vil Memoar prioritere heildigitale kurs i vårhalvåret 2021. Garantert smittefritt kan deltakarane både lære, trene seg i - og gjennomføre innsamling, dokumentasjon og formidling av munnleg historie.