Orkland

Løkken Verk

Innsamlinga av munnleg kjeldemateriale i Orkland kommune starta som eit samarbeid med Orkla Industrimuseum i oktober 2018. Det blei gjennomført eit kurs for medlemmer av historielaget og tilsette ved museet, og det blei gjort to intervjuopptak - eit om lokalhistorie og eit om industrihistorie. Etterarbeidet på desse pågår.