Gudbrandsdal

Samarbeidet mellom Memoar og Gudbrandsdalsmusea, Opplandsarkivet og historielag i Gudbrandsdal starta dsmed ei tre dagars kurs i Ringebu i dagane 19 - 22 februar 2020. Her er nokre biletglimt frå samlinga. Foto: Silje Fylkesnes:

Det fyrste intervjuet frå Gudbrandsdal var med Lars Vendelbo Tvete. Han ble intervjua av Bjørn Enes den 19/2-2020.

Merk: Under sluttoppsummeringa på Ringebu kom det fram ynskje om ein praktisk manual for munnleg historie. Denne er nå ferdig. (sjå under)

Manual-Memoarmetoden