Nordhordland

Under arbeid 05.12.2022

Samarbeidet om munnleg historie i Nordhordland starta som ein del av krigsminneprosjektet i 2017. Radøy Bibliotek og Radøy Sogelag var medarrangørar av eit møte 3/10 2017, der intervjuopptak frå Radøy og Meland vart presentert.

LOKALE INTERVJU

Samleside som skal innhalde alle publiserte intervju som er gjort ulike stader i Noreg – m.a med Nordhordlendingar.

Krigsminne 1997-05

Digitalisering, publisering og formidling av munnleg kjeldemateriale om hendingar og daglegliv i krigsåra 1939-1945.

Radøy sogelang

Samarbeid med Radøy sogelag: Sogelaget arbeider for å fremma lokalhistoria og har driftsansvar for Bogatunet.