Nordhordland

Arne Høyland:

Arne Høyland er ein svært aktiv minnesamlar og kulturarbeidar med base i Eikangervåg i Norhordland. I oktober og november 2023 vart det gjort to intervju med han som blir publisert med det fyrste. Høyland er også sjølv ein aktiv skapar av audiovisuell og tekstleg dokumentasjon på materiell og immateriell kultur i reginen. For tida arbeider han særskilt med utforsking av skiproduksjon i Norhordland særskilt - men også Vestlandet generelt. Sjå meir i bloggposten "På sporet av vestnorsk skihistorie"

Berit Oliva Kvalvik:

Berit Oliva Kvalvik er ein annan kulturpersonelgdom med svært lang fartstid bak seg i Nordhorldland. Ho vart intervjua fyrste gong i 2017. Sjå meir på hennar eiga side - www.memoar.no/nordhordland/berit-oliva-kvalvik

Krigsminne frå Nordhordland:


Samarbeidet om munnleg historie i Nordhordland starta som ein del av krigsminneprosjektet i 2017. Radøy Bibliotek og Radøy Sogelag var medarrangørar av eit møte 3/10 2017, der Jostein Saakvitne presenterte ei rekke  intervjuopptak som vart gjort i Meland og på Radøy på 1990-talet. Eit samandrag av Saakvitne sitt foredrag finst her :Nordhordland-krigsminne

Under finst lenker til dei intervjuoptaka som blei presenterte: