Kunstnarliv

Samarbeide med Tekstlab, Oslo

Memoarprosjektet Kunstnarliv: Kunstnarliv med Tekstlab starta med åtte intervjuopptak med nokre av dei kunstnarane som samarbeider i og med Tekstlab i 2018. Nytt delprosjekt har intervjuopptak i Oslo 18-20. oktober 2022. Planen er å intervjue dei same åtte pluss nokre nye. Gjennom nye intervju med 4-5 års mellomrom kan vi følge den personlege utviklinga til ei gruppe kunstnarar, og - på den måten - å dokumentere historie om utviklinga av norsk kunst og kulturliv i vår samtid.

Kunstnarliv med Tekstlab starta etter Memoarkonferansen i 2018. Fyrste delprosjekt vart publiserte under Tekstlab si markring av tiårsjubiléet for festivalen Glokale stemmer i 2018.

Bjørn Enes

Bjørn følger opp den nye innsamlinga 2022. Ta kontakt med Bjørn for info. Grunnleggeren av Memoar er no frilansar som innsamlar av munnleg historie. Han har base i Bergen Media City, men arbeider over heile landet.

tekstlab, Oslo

TekstLab ble etablert i 2008. Tekstlab arbeider for et mer mangfoldig kunst- og kulturliv ved å gi flest mulig barn, ungdom og kunstnere en reell mulighet til å uttrykke seg på egne premisser i kunst og samfunn.

Avtaler

Avtalene legger til rette for at den personlege historia blir til ein anerkjent primærkilde. Intervjua skal dyrke fri forteljing. Samtykke sikrer forteljaren sin opphavsrett og trygg publisering. Les om korleis intervjuet foregår her:

Om intervjua i tekstlab 2018

Kvart intervju er ein til halvannan time langt. Det handlar om livet og kunsten til kvar av forteljarane. Starte på prosjektet er slik dei såg kunstnarlivet i midten av juni 2018. Tanken er at det skal lagast liknande intervju med fem til ti års mellomrom så lenge dei lever. Slik vil samlingane bli både dokumentasjon av kvar si personlege og kunstnariske utvikling - og eit bilete av ein kunstnargenerasjon i Noreg i det 21. hundreåret.

Intervjuar i alle desse opptaka har vore Bjørn Enes. Han var då 67 år gamal, med bakgrunn dels som industriarbeidar og dels som journalist. Han hadde inga spesiell kunstnarisk utdanning eller erfaring, ut over å vera eit interessert publikummar.

Opptaka er å rekna som lydopptak. Dei er gjort med videokamera, men utstyret har ikkje vore godt nok, slik at biletkvaliteten er svært mangelfull. Me publiserar likevel ein videoversjon, for å få med kropsspråket til forteljarane. Så sant forteljarane går med på det, kan opptaka brukast etter vanleg CC-BY-lisens, men fortrinnsvis som lyd.

Innsamling 2019