VI FÅKKE PUSTE

Antirasisme, samtidshistorie og samfunnsdokumentasjon

I samarbeid med LEV -Lift Every Voice samler vi inn muntlig historie om demonstrasjonene som oppsto i kjølvannet av drapet på George Floyd i Minneapolis, USA 25. mai 2020. Intervjuene skal brukes i utstillingen "Din pust, din stemme" som skal være klar i begynnelsen av 2022. I utstillingen diskuteres demonstrasjonen som en ny kritisk hendelse eller et nytt vendepunkt for antirasisme i Norge.

Enkeltpersoners egne berettelser gir informasjon om hva som skjedde, og individenes egne perspektiver på hendelsene. De utfyller fortellingene fra media og andre, og gir unike innblikk i variasjonen og bredden av handlinger og perspektiver, men gjør det også mulig å se mønster på tvers. Muntlige historier om antirasisme og demonstrasjoner utgjør et viktig bidrag til å sikre en helhetlig samfunnsdokumentasjon av samtiden.

Muntlige historier kan også bidra til å illustrere samspillet mellom kritiske hendelser og bevisstgjøring, artikulering og kollektiv mobilisering. Personlige erfaringer og opplevelser kan brukes som historiske fakta i kampen mot rasisme og sosial urettferdighet.

LEV og Memoars muntlig historie-team (fra høyre) Miles Flikke, Ifrah Hassan Osman, Sahra Hirsi, Michelle A. Tisdel (LEV) og Cathrine Hasselberg (Memoar).

Forteller eier sin historie

Muntlig historie som dokumentasjonsmetode er anerkjent i nordisk og internasjonal sammenheng, og er særlig aktuell der det finnes få materielle spor, eller der menneskers egne liv er i fokus. Gjennom Memoar sitt prosjekt ‘Muntlig historie for alle’, blir materialet videre arkivert hos Norsk Folkeminnesamling og kan dermed bli tilgjengelig for forskere eller andre nysgjerrige i fremtiden. Opptakene blir dokumentert gjennom logging, sammendragstekster og emnestikkord.

Fortelleren eier sin egen historie, og kan til enhver tid trekke hele eller deler av bidraget sitt. Dette innebærer også at fortelleren bestemmer om fortellingen kan tilgjengeliggjøres fritt.

Les LEV og Memoars samtykkeerklæring her.