VI FÅKKE PUSTE

Intervjuer etter demonstrasjonen i Oslo 2020

USA, 25. mai 2020: Bildet over er fra åstedet der George Floyd ble drept. Photo: Vasanth Rajkumar, CC BY-SA 4.0 Minneapolis, USA.
OSLO, 5. juni 2020: 15.000 mennesker samles til Black Lives matters-demonstrasjon på utenfor Stortinget.

Utstilling: din pust din stemme

FOTO: Utstillinga på Oslo bymuseum, Frogner åpnet 18. september 2022 og står ut 2023. Foto: Rune Thorstein, Oslo Museum og I.C. Årstad, Memoar.

5. juni 2020 samles tusenvis av mennesker i Oslos gater. «We can’t breathe» er skrevet med sort tusj på protestplakatene, i solidaritet med George Floyd og ofre for rasisme og politivold. Bli med tilbake til demonstrasjonen i 2020, og se plakater, fotografier, filmklipp og refleksjoner. I utstillinga viser Memoar intervju om erfaringene og opplevelsene i kampen mot rasisme og sosial urettferdighet. LEV bidrar med plakater fra demonstrasjonene og korte tekster. Utstillinga åpnet 18. oktober 2022 og står ut 2023.

Innsamlerene

LEV og Memoars muntlig historie-team (fra høyre) Miles Flikke, Ifrah Hassan Osman, Sahra Hirsi, Michelle A. Tisdel (LEV) og Cathrine Hasselberg (Memoar). I samarbeid med LEV - Lift Every Voice samlet Memoar inn muntlig historie om demonstrasjonene som oppsto i kjølvannet av drapet på George Floyd.

PARTNER

LEV arbeider for å samle og bevare materiale som dokumenterer kampen mot rasisme i Norge. Målet er å vise historiene og å dele kunnskapen gjennom utstillinger, skolebesøk og offentlige arrangementer.

Beredskap

Muntlige historier sikrer en helhetlig dokumentasjon av samtiden. Fortellingene kan illustrere samspillet mellom kritiske hendelser og bevisstgjøring, artikulering og kollektiv mobilisering.

Fortelleren eier sin historie

Enkeltpersoners egne berettelser gir informasjon om hva som skjedde. De utfyller fortellingene fra media og andre, og gir unike innblikk i variasjonen og bredden av handlinger og perspektiver, men gjør det også mulig å se mønster på tvers.

Muntlig historie som metode for dokumentasjon er anerkjent i nordisk og internasjonal sammenheng, og er særlig aktuell der det finnes få materielle spor, eller der menneskers egne liv er i fokus. Gjennom Memoar sitt prosjekt «Muntlig historie for alle», blir materialet videre arkivert hos Norsk Folkeminnesamling og kan dermed bli tilgjengelig for forskere eller andre nysgjerrige i fremtiden. Opptakene blir dokumentert gjennom skriftlig logging, sammendrag og emnestikkord.

Fortelleren eier sin egen historie, og kan til enhver tid trekke hele eller deler av bidraget sitt. Dette innebærer også at fortelleren bestemmer om fortellingen kan tilgjengeliggjøres fritt. Les LEV og Memoar sin samtykkeerklæring.