Samtykke

Avtaler som anerkjenner folks historie

NB! Praktisk informasjon om korleis vi intervjuar munnleg historie ligg under fanen Munnleg historie.

Du bestemmer 

Samtykkeskjemaet legg til rette for at ei personlige historie blir til ein anerkjend primærkilde. Vi treng samtykke for at intervjuet skal bli arkivert. Vi har eige samtykke for publisering

Men som forteljar og intervjuer gir du aldri fra deg all makt. Opphavspersonane eig historia si og kan når som helst trekke tilbake hele eller deler av intervjuet, eller fjerne publiseringa.

For å dokumentere og bekrefte kva vi blir einige om, ber vi forteljar og intervjuar signere ein standard avtale før opptaket. Når opptaket er klart til å legges ut offentleg på heimesider fyller vi ut samtykke til publisering. 

Klikk på firkanten med pil øverst i høyre hjørnet på dokumentet - last ned - fyll ut. Vi må printe minst  to eksemplarer før intervuet. Eit til kvar av dei som er med på opptaket, slik at han/hun/hen kan ta vare på samtykket sitt og eit til memoar sitt arkiv. Det er fint å sende ut avtala på epost før intervjuet. Før intervjuet må alle lese gjennom avtala.

MEMOAR 2023 Samtykke bokmål.pdf

AVTALE opptak og arkivering

Klikk på dokumentet øverst i høgre hjørne - last ned - fyll ut  

MAL Samtykke publisering og fjerning av passord 2023.pdf

Samtykke til publisering

Klikk på dokumentet øverst i høgre hjørne - last ned - fyll ut  

Tausheitserklæring-Loggar.pdf

Tausheitsløfte

Klikk på dokumentet øverst i høgre hjørne - last ned - fyll ut  

Har du vore på kurs og vil logge, trykk her. 

RESPEKT OG HENSYN

SLIK GJENNOMFØRER VI opptak, avtale og arkivering

Startplakat med navn på prosjekt og den som blir intervjua

Sluttplakat med hvem som har intervjuet, når og hvor


slik fyller vi ut Samtykke til publisering (skjema med tre ruter)

Dette klipper memoar BORT fra intervjuet før publisering.
Innholdet kan bevares i en arkivfil

Lenker til informasjon om etikk og intervju. Memoar bruker «Vær varsom plakaten» til Norsk journalistlag