Samtykke

Avtaler som anerkjenner folks historie

NB! Praktisk informasjon om korleis vi intervjuar munnleg historie ligg under fanen Munnleg historie.

Du bestemmer 

Samtykkeskjemaet legg til rette for at ei personlige historie blir til ein anerkjend primærkilde. Vi treng samtykke for at intervjuet skal bli arkivert. Vi har eige samtykke for publisering

Men som forteljar og intervjuer gir du aldri fra deg all makt. Opphavspersonane eig historia si og kan når som helst trekke tilbake hele eller deler av intervjuet, eller fjerne publiseringa.

For å dokumentere og bekrefte kva vi blir einige om, ber vi forteljar og intervjuar signere ein standard avtale før opptaket. Når opptaket er klart til å legges ut offentleg på heimesider fyller vi ut samtykke til publisering. 

Klikk på firkanten med pil øvst i høgre hjørne på dokumentet - last ned - fyll ut. Vi må printe minst  to eksemplar før intervuet. Eit til kvar av dei som er med på opptaket, slik at han/ho/hen kan ta vare på samtykket sitt, og eit til Memoar sitt arkiv. Det er fint å sende ut avtaleskjema på epost før intervjuet. Før intervjuet må alle lese gjennom avtaleteksten.

Avtale 1

MEMOAR 2023 SamtykkeNynorsk.pdf

opptak og arkivering

Klikk på dokumentet øverst i høgre hjørne - last ned - fyll ut  

Avtale 2

Samtykke passord fjerning-Nynorsk2023.pdf

Fjerning av passord 

Klikk på dokumentet øverst i høgre hjørne - last ned - fyll ut  


Avt. 1 Bokmål 

MEMOAR 2023 Samtykke bokmål.pdf

Word-versjon

Nynorsk: 

Avtale 1

Avtale 2 


Avt. 2 Bokmål

Samtykke passord fjerning Bokmaal 2023 .pdf

Word-versjon

Bokmål

Avtale 1

Avtale 2

Har du vore på kurs og vil logge, trykk her. 

RESPEKT OG HENSYN

SLIK GJENNOMFØRER VI opptak, avtale og arkivering

Startplakat med navn på prosjekt og den som blir intervjua

Sluttplakat med hvem som har intervjuet, når og hvor


slik fyller vi ut Samtykke til publisering (skjema med tre ruter)

Dette klipper memoar BORT fra intervjuet før publisering.
Innholdet kan bevares i en arkivfil

Lenker til informasjon om etikk og intervju. Memoar bruker «Vær varsom plakaten» til Norsk jPresseforbund