SALTEN

Meløy, Beiarn, Saltstraumen, Fauske, Sørfold og Steigen historielag

Program introkurs 17.-18. september 2022 (trykk for å lese mer)

Historielagene og Memoar, Norsk organisasjon for munnleg historie inviterer til introduksjonskurs om for å ta vare på de munnlege historiene om levd liv. Daglig leder i Memoar, Inger Christine Årstad holder kurset.

Sted: Skagen gård og Saltstraumen hotell.

Lørdag 17/9 - 2022

kl 10: Om memoar og muntlig historie, og hvem er vi her på kurset?

kl 11 - 12:30 Presentasjonsrunde: Hva er muntlig historie?

Pause med lunsj

kl 13:30 -15:00

 • Primærkilder, manns minne, utviklingslinjer og emneord

 • Etikk og informert samtykker

 • Rekruttering av fortellere

Pause

kl 15:15 - 16:30: Et intervju. En av deltakerene er forteller, de andre ser på. Dette intervjuet er utgangspunkt for søndagens kurs.


Søndag 17/9 - 2022

kl 10:-12:30 Vi bruker deler av intervjuet fra i går som utgangspunkt.

 • Intervjuet: Relasjonen - Magien - Skattkista

 • Forberedelse, intervjuteknikk, litt kamera/lyd/lys-teknikk,

 • Video, teknisk innføring: Deler oss opp i tre grupper og setter opp kamera, lyd, lys og stoler. Skifter på å fortelle.

Pause med lunsj

kl 13:30 -15:00

 • Etterarbeidet - hva det består av, egeninnsats eller frilansere

  • mellomlagring, dokumentasjon,

  • arkivering/avlevering til Norsk Folkeminnesamling og formidling.

  • Bevaring og formidling

 • Planlegging av intervjuprosjekt i Bø

 • kursdag tre som webinar

kursreferat

Deltakerene på kurset var medlemmer i årbok-kommiteene. Historielagene som kom var Meløy, Beiarn, Saltstraumen, Fauske, Sørfold og Steigen historielag. Innholdet i kurset finner du i programmet og presentasjonen til kurset som ligger nedenfor.


Forbrede prosjekt

TEMA FØR WEBINARET MED MEMOAR:

 • Navnelist: Hvem bør bli intervjuet?

 • Emneordliste: Hva tror og håper vi de vil fortelle om?

 • Intervjuplan for prosjektet

 • Gjennomføre tre intervju

Webinar

Vi avslutter kurset med et webinar.
Her utveksler vi erfaring
er, og diskuteraer vidare framdrift og praktisk etterarbeid:

 • Dokumentasjon,

 • Etikk (presseetikk, museumsetikk),

 • Litt redigering, arkivering/avlevering til arkiv, og formidling.

presentasjonen på introkurset:

Klikk på firkanten med pil øverst i høyre hjørnet på dokumentet for å laste ned last ned.

KURS salten historielag 17_9-22.pdf

Inger Chr. Årstad

Inger Christine Årstad er dagleg leiar i Memoar. Ho har vore tilknytta som deltidstilsett og frilansar sidan hausten 2019. Fram til nyttår var ho leiar for arkiv, foto og formidling ved Mjøsmuseet. Ho er utdanna filmskapar og kulturhistorikar, og har også gjennom mange år hatt sitt eige produksjons-selskap for dokumentarfilm og munnleg historie. Inger Christine Årstad, ic@memoar.no, 92256277

KURSTILBOD 2019-2022: I prosjektet "Munnleg historie for alle" kan Memoar, Norsk Folkeminnesamling og Norsk etnologisk gransking tilby historielag, musé og andre kurs om innsamling, dokumentasjon, arkivering og formidling av munnleg historie.

PRAKTISK: Samarbeidspartnarane må ordne og betale mat og overnatting, kurslokale, lokale til intervjuopptak og invitasjonar til kursdeltakarar og intervjuobjekt. Det er også viktig at samarbeidspartnarane gjer avtale med minst ein person som kan bli intervjua sjølve kursdagen. Kursdeltakarane kan delta - som intervjuar, medintervjuar eller observatør - så sant dei som skal bli intervjua samtykker til det.

ØKONOMI: Memoar dekker våre eigne kostnader til kursleiarar, reise og utstyr, takka vere Sparebankstiftelsen DNB og prosjektet "Munnleg historie for alle" + studiestøtte frå studieforbundet kultur og tradisjon.

TEKNISK: For å ta del i webinaret på dag 3, må du ha tilgang til ein PC (eller Mac eller Chromebook eller nettbrett eller telefon med internett). Maskinen din må ha kamera og mikrofon. Ein ekstern mikrofon/øyretelefon gir ofte betre kvalitet på lyd inn og ut.

INTERESSE: Du må ha interesse for å lytta til andre folk sine forteljingar om levd liv og erfaring. Ut over det er det ingen førehandskrav.