tamil

Memoar har gjort fleire inspirerande intervju med tamiler som er busett i Bergen. Vi gler oss stort over å kunne medverke i arkivering og synleggjering av den tamilske diaspora. Er du tamil og ønskjer å dele di forteljing ta gjerne kontakt med oss.

arkiv & kultur

DiasporA Tamil Archives samler inn tamilsk kultur og tradisjon. Målet for arkivet er å tilgjengeleggjere Tamilsk kultur for notid og framtidige generasjonar. Memoar vil dele alle sine intervju med arkivet.

Tamil intervju